Bérmálás 2010-ben

Bérmálás 2010-ben


 

Isten legnagyobb ajándékát kapták

Hála legyen

„Téged Isten dicsérlek/ és hálát adok mindenért (…) Hogy ember lehettem akkor is,/ mikor az emberek nem akartak emberek lenni,/ hála legyen…” – Sík Sándor piarista tanár, író, műfordító Te Deumával köszöntötték vasárnap délután a Szent Ágoston-templomba bérmálkozásra érkezõket. A múlt év augusztusában felszentelt istenházában első alkalommal részesülhettek a bérmálkozás szentségében a felnõtt keresztény élet mellett elkötelezettek. Kétszázketten újították meg a fogadalmat, melyet keresztségükkor szüleik és keresztszüleik tettek. Pénzes József esperes a gyermek fogantatása és megszületése közti kilenc hónaphoz hasonlította a templom és a gyülekezet életében a felszenteléstől mostanig tartó időszakot. „Hála legyen – mondom a költõvel. Adjon az Isten sok ilyen kilenc hónapot, ez most azonban csak a kezdet, ezt a templomot be kell tölteni. Lesz ennek a népnek jövõje, ha Isten kezébe kapaszkodik” – fohászkodott, és felhívta a megbérmáltak figyelmét, hogy jó példával kell járniuk a most bérmálkozók előtt. (Csíki Hírlap)

Nagy Gyöngyvérnek köszönjük
a bérmálási ünnepségen készített felvételeket