Történet

Csíkszereda az 1968-as területi átrendezés következtében, az addig hat-hétezres – kizárólag magyarlakta – város közel 50 ezer lélekszámú megyeszékhellyé duzzadt, amelynek ma is több mint 40 ezer magyar katolikus híve van. Eltűntek a kertes házak, és a lakosság tömbházakba kényszerült. Ez természetszerű kihatással volt az egyház életére is. A 17. században épült, két–háromszáz hívő befogadására alkalmas templom kicsinek bizonyult és az új városnegyedek is távol kerültek az egyházközség szívétől. Ennek az égető kérdésnek a megoldására már dr. Jakab Antal püspök, majd Bálint Lajos érsek tett lépéseket, de a város pasztorációs szempontból oly fontos és sürgető megosztása dr. Jakubinyi György érsekre hárult, aki a 213/1995. rendelkezésével létrehozta a Szent Ágoston plébániát, Pénzes Józsefet nevezve ki annak plébánosává. Azóta „élő kövek, élő lelkek” égisze alatt felépült az 1200 személy befogadására alkalmas templom és a közösség is folyamatosan formálódik. A templom szentelését nagy sikerként élte meg a közösség (2009. augusztus 29.).

Örökös szentségimádási nap: november 22.

Templombúcsú: augusztus 28.