Egyházmegyei gyűjtés

Minden évben farsang utolsó vasárnapján szervezi meg egyházmegyénk az ifjúsági pasztoráció támogatására kiírt gyűjtést.

Küldetésünk, hogy az egyházmegyénk területén élő fiatalokat meghívjuk arra, hogy öntudatos, hitüket megélő, a társadalomban hivatásukat felelősségteljesen vállaló felnőttekké váljanak. Mindezt képzések, rendezvények szervezése, valamint Tovább…