Gondolatébresztő

„Krisztus világosságává kell lennie minden kereszténynek. Ez nem elméletek és vélemények hangoztatását jelenti, nem megbotránkoztatást, nem fenyegetést égi haraggal, hanem szelíd, együttérző jóságot.” (P. J.)