Támogatások

Rendelkezzen Ön is személyi jövedelemadója 2 %-ról!
A Szent Ágoston Plébánia részére kitöltött nyomtatvány:

Köszönjük, hogy adója 2%-nak felajánlásával Ön is támogat!

 


 2008


 

Évkezdõ visszapillantás és hálaadás

„Láttuk dicsõségét, az Atya Egyszülöttjének dicsõségét.” (Jn 1,14b)
Az új esztendõ küszöbét átlépve, átérezzük Sebestyén Sándor versének sorait:

Uram, Isten, be sok vétket
Elkövettem életemben, –
De kegyelmed nyomomban járt
Romlottságom lépteiben.
Köszönöm, hogy irgalmaddal
Számtalanszor fölkerestél
És a végsõ eleséstõl
Jóságosan megmentettél…
Esdve kérlek: jóságoddal
Ezután is légy mellettem:
Egyedül a megbocsátó
Irgalmadban reménykedem…

(Öreg zarándok imája)

„Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett!” Maga az élet és a mi egyéni életünk mögött is meg kell éreznünk az Atya egyszülött Fiának dicsõségét! Ami az elmúlt évben történt velünk, annak hátterében végig jelen volt Isten.
Áldásának és szeretetének jele, hogy száz újszülöttel gyarapodott egyházközségünk, aki a keresztség szentségében is részesült. Negyvenkét fiatal pár pecsételte meg kapcsolatát szent színe elõtt a házasság szentségében életre szólóan, jóban-rosszban kitartást fogadva egymásnak. Nyolcvanöt gyermekünk járult elõször szent áldozáshoz, és kettõszázharmincnyolc ifjú testvérünk vált Krisztus nagykorú katonájává a bérmálás szentsége révén. Hétszázkilencvenegy alkalommal részesült ágyhoz kötött testvér a szentségi Jézus vigasztalásában vagy a szent útravalóban a betegek szentsége révén. Több mint harmincezerszer szolgáltatták ki a szentáldozásban Jézust, a lelkek erõsségét.
Mindezért hála neked, Uram!
És van, amiért hálát adnunk, ha környezetünket is feltérképezzük. Templomunk bejáratához elkészült a fõlépcsõ, az altemplom és minden helyiségének szintkiegyenlítése és csempézése, a nagytemplom simítási munkálatai, a villanyvilágítás, a szintkiegyenlítés burkolásra, ajtók, ablakok, redõnyök, bútorok beszerelése megvalósult.
Ezekért is hála Neked, Uram!
S hogy mindezek elvégzésére adtál készséges lelkû híveket és együtt érzõ támogatókat.
Ezt is hálával köszönjük, Uram, és kérjük, a jövõben is maradj velünk.Sikeres Katalin-bál – 2007

A hagyományos kosaras Katalin-bálon idén több mint 230 személy vett részt.  Nemcsak a városból, hanem más helységekbõl is érkeztek vendégek. A jegyek árából befolyó összeget teljes egészében a templomépítés javára fordítjuk. Köszönjük a vendégeknek, hogy együtt ünnepeltek velünk, és köszönet mindazoknak, akik részt vállaltak a bál megszervezésében, lebonyolításában és ünnepélyessé tételében.Szent Erzsébet-napi gyûjtés

    Az egyedüllét nehéz.
A magány elviselhetetlen.
Egyházközségünkben a 2007-es évi Szent Erzsébet-napi templomi perselyezés alkalmával 1805 RON gyûlt össze. Az adakozás a magányos idõsek javára történt a Gyulafehérvári Caritas szervezésében. Köszönjük a hívek támogatását!