Töltsük be a nekünk adott életteret!

Csintalan László c. kanonok, tb. főesperes-plébános szentbeszéde a csíksomlyói búcsún – 2016. május 14.

Kedves Zarándok Testvérek,

itt, a Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó nyergében, az érsek úr és a püspök urak vezetésével, paptestvérek koncelebrálásával, a ti jelenlétetekkel és imádságotokkal, éneketekkel dicsérjük a Boldogságos Szűzanyát, a Szentlélek eljövetelének előnapján. Gyönyörű ez a hely, amelyben mi valóban nyeregben érezzük magunkat. Nem a mi érdemünkből, hanem a Jóisten gondviselő jóságából, a Szűzanya közbenjárásából és a jó ferences pátereknek azon különleges képességéből, amely mindig megnyilvánult, hogy jól megválasztották mindig szerzetesházaiknak, kegyhelyeiknek a helyét és nemcsak jól megválasztották, hanem évszázadokon keresztül őrizték is azt. És hisszük, hogy őrizni fogják ezután is.

Tovább »»