A kápolna átépítési munkálatairól

  

„Nyisd meg, Uram, ajkamat és szám hirdetni fogja dicsőségedet”  (Zsolt.51,17.),
nyisd meg kezemet az adakozásra, s zárd be szívemet a bűn előtt.
 
""
Adományainkkal támogassuk az új gyógypedagógiai központ létrehozását!
Kapcsolatfelvétel: 0753–056939
 

—————————————————————————- ===== 2016 ====== 

 

Főegyházmegyei gyűjtés a fogyatékkal élők megsegítésére

Közösségeinknek, családjainknak nagy kihívás a beteg, a fogyatékkal élő társaink helyzetének javítása, megoldása. A Csíki-medencében a fogyatékkal élők problémáinak megoldása több, egymástól független egyesületen és alapítványon keresztül történik, kisebb-nagyobb sikerrel. Ezek a szervezetek a fogyatékkal élőknek csak bizonyos csoportjait képesek ellátni és csak bizonyos ideig.

A felnőtt korú fogyatékkal élők segítésére talált megoldást a Gyulafehérvári Caritas olyan módon, hogy a csíkszeredai Szent Ágoston templom alagsorában berendezett három helyiséget (140 négyzetméteren) nap-pali foglalkoztatónak, ahol 18 – fogyatékkal élő – felnőtt személy számára megszervezte és elindította a nappali foglalkoztatást. Időközben a nappali foglalkoztatást igénylő fogyatékkal élő személyek száma annyira megnövekedett (24 fő), hogy – helyszűke miatt – nem tudnak ellátást biztosítani minden igénylőnek. Ugyan-akkor a nappali foglalkoztatást igénylők száma tovább fog növekedni, mivel az iskolai foglalkoztatásból, oktatásból kikerülő fogyatékkal élő fiatalok számára nincs más lehetőség a Csíki-medencében.

Látva a Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató helyszűke miatti, nehézkes működését, a Szent Ágoston Plébánia felajánlotta és át is adta 25 évre a CARITAS-nak a régi kápolna épületét, amely üresen állt, de most átalakításra is szorult, hiszen a következő szolgáltatások kapnak helyet:

– korai felmérés és diagnosztika, korai fejlesztés, nevelés 0–3 év közötti gyerekeknek
– egyéni és csoportos gyógypedagógiai és mozgásfejlesztés különböző fogyatékossággal élőknek
– hozzátartozókat és segítőket támogató szolgáltatás
– felnőtt fogyatékosok nappali foglalkoztatása
– időskori mozgáskorlátozottsággal élők, agyvérzés után gyógyulók rehabilitálása
– tanműhely fogyatékkal élő felnőtteknek, ahol a közösség számára hasznos munkákat tanulhatnak, ezeket begyakorolhatják.

Ilyen jellegű tevékenységek, vagy egyáltalán nem léteznek a Csíki-medencében, vagy csak kezdetleges formában. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezekre a szolgáltatásokra egyre nagyobb az igény, és az első pozitív eredmények megjelenése után exponenciálisan nő. Külföldi és belföldi pályázatok, közösségi összefogás, jótékonysági koncertek, adományok révén sikerült összegyűjteni a szükséges összeg 65%-át.

Az őskeresztény egyház példája áll szemünk előtt, amikor a keresztényeknek egy volt a szíve-lelke (ApCsel 4,12), s ha valaki hiányban szenvedett, magukénak érezték a másik ember gondját.

Tisztelendő paptestvéreket és a kedves híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék Főegyházmegyei Caritas szervezetünk kezdeményezését. A f. év május 29-én, vasárnapra tervezett gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46RNCB0003001569490006 számú bank-számlájára utalni. Hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám (Cod Fiscal) CF.4562770 vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondunk.

A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdagságából.

(Részlet a 2006/V.  körlevélből – 2016. május 20. – Gyulafehérvár)

""

  

 

===== 2015 ======

 

—————————————————————————- 

 

 Költözik a rehabilitációs központ

Jövő év elején (2016) költözhet új helyére a csíkszeredai Szent Ágoston Rehabilitációs Központ, ugyanis nemsokára elkészülnek a Szent Ágoston-plébánia régi kápolnájának átépítésével – azaz egy részével, a kivitelezést jövőben is folytatják.

""
Idén fogtak hozzá az átépítéshez.
A kápolna helyén rehabilitációs központot működtet majd a Caritas 

A Gyulafehérvári Caritas évek óta szeretné átépítené a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia kápolnájának épületét, hogy létrehozhassanak egy komplex gyógypedagógiai központot. Azóta a civil szervezetnek sikerült támogatást szereznie a beruházáshoz, megkapták időközben a szükséges engedélyeket is, így idén hozzáfogtak a kivitelezéshez.

Ludescher Lászlótól, a Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazatának igazgatójától szerdán sajtótájékoztatón megtudtuk, már annyira haladtak a munkálatokkal, hogy jövő év elejére az épület egy része használható lesz. Elsőként a templom épületében működő, a fogyatékkal élőkért létrehozott korábbi nappali foglalkoztató fog beköltözni az új helyre. „Később szeretnénk kiegészíteni a központ tevékenységét más szolgáltatásokkal és programokkal, amelyek az egész csíki régiót hivatottak ellátni” – mondta az ágazati igazgató. Így szintén ideköltözik a csíksomlyói mozgáskompetencia központjuk, továbbá szeretnének elindítani egy korai fejlesztő programot 0–3 év közötti gyermekeknek és szüleiknek.

„Tanácsadó irodát nyitnánk fogyatékkal élőknek, továbbá délutáni foglalkoztatást is tartanánk számukra, és bízunk benne, hogy ezeket más szolgáltatások is követik” – sorolta Ludescher az új központba tervezett tevékenységeket, amelyekhez szükség lesz újabb munkaerő alkalmazására. A beruházást Németországból támogatták 400 ezer euróval, továbbá a csíkszeredai önkormányzat is hozzájárult kedvezményekkel a megvalósításhoz. Az épület egy részét adják át egyelőre ezen a télen, és valószínűleg a következő évben folytatják az építkezést.

Barabás Hajnal – székelyhon.ro (2015. október 7.)

 

—————————————————————————- 

 

A régi kápolna körül nagy ütemben zajlanak az átépítési munkálatok
(2015)

 
2015 áprilisában
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 
 
2015 májusában
 
 
""
 
""
 
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 
2015 júniusában
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 
2015 július
 
""
 
""
 
""
 
""
 
"" 
 
 
2015 augusztus
 
""
 
""
 
""
""
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 —————————————————————————- 
 
  

Elkezdik a Kalász negyedi kápolna építését

 

A Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ 2008-ban kezdte meg működését hét felnőtt korú, sérült fiatallal. Mára a templom alagsorában található két teremben 140 négyzetméteren 24 sérült fiatallal foglalkozik a Caritas öt munkatársa napi 6 órában – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől, Váta Emesétől. 

""
Hamarosan elkezdődnek az átépítési munkálatok

A nappali foglalkoztató eddig is hiánypótló intézménynek számított Csíkszeredában, azonban tekintetbe véve, hogy a Manó Tanodából és más fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetből is „ki fognak nőni” a gyermekek, szükségessé vált a központ bővítése – magyarázta Tamás István, az AutHelp Egyesület alelnöke, a projekt menedzsere. Elmondta, szeretné, hogy amikor autista fia kinövi a Puzzle Oktatási Központot, akkor is legyen hová mennie. Az ilyen fiatalok, ha az iskolából hazakerülnek, otthoni környezetben gyorsan leépülnek, az pedig megengedhetetlen, hogy ne legyen értelme a napnak – erősítette meg a felnőtteket befogadó központ fontosságát Váta Emese. 

Pénzes József római katolikus esperes annak idején befogadta a központot, később pedig az egyház a régi kápolna épületét 25 évre bérmentesen felajánlotta a központ számára. Az esperes lapunknak elmondta, kellemesen csalódott a fiatalokban, hiszen nap mint nap azt tapasztalja, hogy nevelődnek, szakszerűen foglalkoznak velük, nem zavarják az egyházközség életét. Mint Váta Emese rámutatott, jelenleg különböző terápiákkal segítik a fiatalok fejlődését, így báb-, zene- és művészetterápiát alkalmaznak, nemrég elkezdték az állataszszisztált terápiát, és vízitornára is járnak a városi uszodába. Viszont a jelenlegi két teremben nem tudtak kialakítani tankonyhát, pedig a legtöbb fiatal meg tudná tanulni egy tea vagy egy szendvics elkészítését, és, mivel sok kézműves-foglalkozást tartanak, hiányzik egy műhely. Hely hiányában mozgásfejlesztő terem sincs, és az egyéni fejlesztést sem tudták megoldani. 

Az átalakítandó épület a maga 896 négyzetméternyi hasznos felületével lehetőséget teremt ezek megvalósítására, viszont nem erre a célra volt tervezve. Ezért Bogos Ernő építésszel egyeztettek, hogy az új céloknak megfelelően alakítsák át. Az épület statikáján keveset változtatnak, a legnagyobb változás, hogy a mostani garázs helyén bővítik az épületet lépcsőházzal és lifttel, így az épület a mozgássérültek számára is megközelíthető lesz – magyarázta a részleteket a projektmenedzser. 

A pincében a kazánház és a karbantartó műhely mellett egy mozgásfejlesztő terem és egy tanműhely kap helyet, a hozzájuk tartozó öltözővel és nagyobb méretű, zuhanyzókkal is ellátott vizesblokkal. A földszinten irodák, teakonyha, elsősegélyszoba, mozgásfejlesztő terem és két korai nevelő lesz, ahol 0–6 éves korú gyermekek számára szerveznek mondókázó, mozgásfejlesztő csoportfoglalkozásokat, főként az anya–gyermek kapcsolat erősítésére helyezve a hangsúlyt. 

Ha valahol lemaradást tapasztalnak, egyéni fejlesztést alkalmaznak – az egyéni fejlesztésre kialakított négy szoba az épület galériarészén kap majd helyet. Ezekbe kép és hang továbbítására alkalmas technikát szerelnek, ezáltal a szülők anélkül figyelhetik a gyógypedagógus munkáját, és sajátíthatják el, hogyan reagáljanak helyesen egy-egy helyzetben, hogy megzavarnák a fejlesztést – magyarázta Tamás István. 

A harmadik szintre költözne a mostani központ, ahová négy fejlesztőtermet, egy pihenő- vagy dühöngőszobát, egy tankonyhát és egy mozgásfejlesztő termet terveztek, ez utóbbi szükség esetén bebútorozható és átalakítható más típusú fejlesztőteremmé, így a foglalkoztató 36 személyt tud majd befogadni. 

A tervezésnél az elsődleges szempont a biztonság és az otthonos légkör volt, hiszen a központ most is a fiatalok második otthona – mondta Váta Emese. A tervező figyelt arra, hogy a folyosók, közlekedők ne legyenek szűkek, és mivel a 24 fiatalból szinte minden második autizmussal él, lényegesek az olyan apróságok, hogy az ajtó színe eltérjen a kilincsétől, mert így számukra is könnyen átlátható, megtanulható lesz az új környezet. 

Az így átalakított épületben délelőttönként a fiatal felnőttek, délutánonként pedig a Manó Tanoda és a Puzzle Oktatási Központ diákjai számára tartanak majd foglalkozásokat, illetve támogató, önsegítő csoportokat szeretnének szervezni szülőknek, vagy akár fogyatékkal élőknek.

Az épület felújítási munkálatait a Gyulafehérvári Caritas finanszírozza külföldi támogatások segítségével, az összköltséget azonban még nem közölték, mivel több vállalkozó is ígérte, hogy munkálatok elvégzésével segít az építkezés során. Tamás István hozzátette, a munkálatokat a jövő héten kezdik el, az épület kibővítését és a két felső szintet, a lift beüzemelését, a kazánházat, a fűtéstechnikát, valamint a teljes hőszigetelést és nyílászárócserét még az idén szeretnék befejezni.

Háromszéki Eszter – Hargita Népe (2015 áprilisa)

 

===== 2013 ======

—————————————————————————- 

 

Szükség van a gyógypedagógiai központra

A Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ új székhelyének kialakítása végett immár a harmadik jótékonysági koncertet szervezik idén. Mint ismeretes, a Szent Ágoston-plébánia a régi kápolna épületét bocsátotta a Gyulafehérvári Caritas által működtetett központ rendelkezésére, az ingatlan átalakítása viszont több százezer eurós beruházást igényelne.

""
Készülőben a tervek. Mielőbb elkezdenék az új központ kialakítását

Váta Emese, a jelenleg a Szent Ágoston-plébánia alagsorában működő központ vezetője korábban portálunknak elmondta, az új helyre történő költözés által bővíteni szeretnék a tevékenységet, mert Hargita megyében nincs egy olyan intézmény, ahol kicsi kortól egészen felnőtt korig foglalkoznának a fogyatékkal élőkkel, ahová a szülők be tudnák vinni gyerekeiket teljes körű foglalkoztatásra vagy akár egyéni fejlesztésre.

Az illetékes elmondta, az új épületben a felnőtt foglalkoztatót bővítenék több csoportra. Ezenkívül létrejönne egy tanműhely, és egy tankonyhát is felszerelnének, továbbá egyéni fejlesztőszobák lennének. A tervezett szolgáltatás részét képezné az iskolás korú fogyatékkal élő gyerekek délutáni foglalkoztatása, valamint lehetőség adódna mozgás- és egyéni fejlesztésre, illetve ha igény mutatkozna rá, halmozottan sérülteknek is indítanának egy csoportot. Vátától megtudtuk, az elképzelések között egy diagnosztikai kabinet is szerepel, amelyben orvos, pszichológus, gyógypedagógus közösen fel tudja mérni a gyerek vagy felnőtt állapotát, illetve nyomon tudja követni fejlődését.

A kápolna épületének átalakításához és felszereléséhez mintegy 450 ezer euróra volna szükség – említette Kelemen Eleonóra. A Gyulafehérvári Caritas közkapcsolatokért felelős munkatársa elmondta, ezt az összeget helyi adományokból, külföldi és önkormányzati támogatásból, cégek és vállalatok hozzájárulásából, illetve pályázatok révén biztosítanák. Jelenleg a tervek elkészítésén dolgoznak a szakemberek, a beruházáshoz szükséges teljes összeg azonban még nem áll rendelkezésre. „Egy hároméves projektről van szó, ennyi idő alatt szeretnénk használhatóvá tenni az épületet. Jelenleg több pályázat elbírálására várunk, jó lenne minél hamarabb elkezdeni az építkezést” – hangsúlyozta az illetékes. 

Hangverseny az adakozás jegyében

Augusztus elsején, csütörtökön 18 órától a Szent Ágoston-plébániatemplomban kezdődik a Csíki Kamarazenekar idei, csíkszeredai városnapi nyitóhangversenye. Az eseményre a belépés díjtalan, a Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ új székhelyének kialakítására szánt adományokat a kihelyezett Caritas-perselyekbe lehet elhelyezni.

Rédai Botond – székelyhon.ro (2013. július 30.)

 

—————————————————————————- 

 

Jótékonysági Role-koncert

Kilencedik éve, hogy a csíkszeredai Role zenekar pünkösdkor jótékonysági koncertet tart. Az előző évek gyakorlatától eltérően az idei koncert bevételeit nem egyetlen személynek, hanem egy közösségnek ajánlják fel.

A Szent Ágoston gyógypedagógiai központ építéséért zenélnek a Role tagjai szombaton este 8 órától a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában. A Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredai Kirendeltsége 2008-ban nyitotta meg a Szent Ágoston-templom alagsorában működő nappali foglalkoztató központját a fogyatékkal élőknek. „Nagyon szűkösen vagyunk, jelenleg 16 fiatal jár be naponta, de ennél több fiatalunk van, akik a programhoz tartoznak. Nincsen külön tornatermünk, két csoportban működünk, és ennél nagyobb térre lenne szükségünk. Ugyanakkor rengeteg olyan kéréssel fordulnak hozzánk, amikor nem felnőtt korú sérüléssel élőt kellene fejleszteni, hanem kiskorút, de ezt nem tudjuk megoldani, mert nincs, ahol” – mutatta be a jelenlegi helyzetet Váta Emese, a központ vezetője. Elmondta, szakemberben nincs hiány, hisz jelenleg öten dolgoznak a központban, egyéni fejlesztésekre is lenne lehetőség, ha nagyobb terük lenne. „Pénzes pap bácsi a volt kápolna épületét ajánlotta fel, amit teljesen át kell alakítani, a tervek már meg is születtek. Azt kértük a tervezőtől, hogy egy óvó, védő környezet legyen számukra, amely átlátható, akadálymentes, és ahol könnyen lehet tájékozódni. Ha bonyolult a térbeosztás, nem tudják megfelelően használni” – avatott be a részletekbe a központ vezetője.

A gyógypedagógiai központ kialakítása érdekében tavaly decemberben helyi vállalkozókat hívtak meg, tőlük is kaptak támogatást, ezt követően a Codex együttes jótékonysági koncertjének bevételét fordították erre a célra. Most pedig a Role együttest keresték meg, hogy segítsenek nekik, ezt a zenekar lelkesen el is vállalta.

„Idén azért más a szokásos pünkösdi segélykoncertünk, mert most egy csoportról szól. Örömmel bevállaltuk a Caritas megkeresésére a fogyatékkal élő fiatalok központjának az építéséhez az ily módon való hozzájárulást” – mondta el portálunknak Nagy Tivadar, a Role vezetője. „A fogyatékkal élő fiatalokkal való kapcsolatunk nem most kezdődik, már Magyarországon is dolgoztunk, Budapesten és Nyíregyháza mellett hasonlókkal. Úgy látjuk, bár néha még a nevelőknek is nehéz megérteniük őket, különleges gondolkodásukat, személyiségüket, mégis hihetetlenül színes, csodálatos emberek ők is a maguk kis világában. Épp olyan értékesek, mint bárki más, még ha a társadalom nem is mindig így könyveli el. Ez az első lépés. Viszont tervben van egy többlépcsős tevékenység ez irányban, szeretnénk egy, a kiállítástól koncertekig több országot átfogó akciót megvalósítani. Jelenleg egyeztetünk Szerbiában, Ausztriában és Magyarországon néhány intézménnyel és szervezettel.”

A koncerten a Role több műsorából is felcsendülnek dalok, ugyanakkor a központ fiataljai is színpadra lépnek. Ők egy éve tanulnak zenélni a színes kotta módszerével, és most népdalfeldolgozásokat fognak előadni.

„Remélem, hogy az emberek figyelmét sikerül ráirányítani ezekre a zseniális emberekre, akik olyan nagyon mások, de mindegyikük egy kis csoda, ha az ember veszi az időt és fáradságot, és rájuk hangolódik egy kicsit” – véli a zenekarvezető.

Péter Beáta – székelyhon.ro (2013. május 15.)

 

—————————————————————————- 

 

Új székhelyen foglalkoztatnák a fogyatékkal élőket

Komplex gyógypedagógiai szolgáltatást nyújtana a csíkszeredai Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ, amennyiben át tudna költözni a számára felajánlott új székhelyre. A Szent Ágoston-plébánia a régi kápolna épületét bocsátotta a Gyulafehérvári Caritas által működtetett központ rendelkezésére, az ingatlan átalakítása viszont több százezer eurós beruházást igényelne.

""
Gyógypedagógiai központ létesülne a régi kápolna épületében

                                                                    Kristó Róbert felvétele

 

„2008-tól tevékenykedünk itt. Akkor hét fiatallal indultunk, jelenleg húszan vagyunk két teremben” – számolt be Váta Emese. A Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ vezetője elmondta, a húsz fiatalnak körülbelül fele autizmussal élő, így számukra minden tevékenységhez külön helyiségre lenne szükség. „Ezt a jelenlegi körülmények között nem tudjuk számukra biztosítani” – jelentette ki az illetékes. Elmondása szerint szintén nem túl szerencsés, hogy egy teremre legkevesebb tíz fiatal jut, plusz az a két-három pedagógus, akik állandó jelleggel foglalkoznak velük.

„Szóval nagyon szűkös lett a hely. Az egyik termet szoktuk például folyamatosan átrendezni tornateremmé. Ezenkívül nincsen tankonyhánk, műhelyünk, ami egy felnőtt foglalkoztatónak a szerves része kellene legyen” – magyarázta Váta. Kifejtette, a központ indulásakor még kényelmesen elfértek, hiszen hét fiatal látogatta állandó jelleggel a létesítményt. Időközben azonban sok család értesült a foglalkoztató működéséről, így a létszám egyre gyarapodott. „Még többen jönnének, a létszámot azonban már nem tudjuk bővíteni” – említette az intézmény vezetője.

Hozzátette, nagyon örültek annak, hogy Pénzes József esperes felajánlotta a központ számára a régi kápolna épületét. Egyrészt ugyanazon udvaron belül működhetnének tovább, másrészt egyre növekszik a foglalkozások iránti igény, így előbb-utóbb változtatni kellett volna a jelenlegi állapotokon. „A speciális iskolákból kinőnek a fiatalok, a környéken pedig ez az egyedüli hely, ahol súlyosabban érintett fogyatékkal élőket foglalkoztatunk” – fogalmazott Váta Emese. 

A kicsiktől a legnagyobbakig

„Azért is szeretnénk bővíteni a tevékenységet, mert Hargita megyében nincs egy olyan intézmény, ahol kicsi kortól egészen felnőtt korig foglalkoznának a fogyatékkal élőkkel, ahová a szülők be tudnák vinni gyerekeiket teljes körű foglalkoztatásra vagy akár egyéni fejlesztésre. Tehát nincs egy komplex gyógypedagógiai központ” – tudtuk meg Váta Emesétől.

Az illetékes elmondta, az új épületben a felnőtt foglalkoztatót bővítenék több csoportra. Ezenkívül létrejönne egy tanműhely, egy tankonyhát is felszerelnének, továbbá egyéni fejlesztőszobák lennének. A tervezett szolgáltatás része lenne az iskolás korú fogyatékkal élő gyerekek délutáni foglalkoztatása, valamint lehetőség adódna mozgás- és egyéni fejlesztésre. „Ha igény mutatkozna rá, halmozottan sérülteknek is indítanánk egy csoportot, hiszen velük nem foglalkoznak sehol” – mutatott rá az intézményvezető. Váta Emesétől megtudtuk, az elképzelések között egy diagnosztikai kabinet is szerepel, amelyben orvos, pszichológus, gyógypedagógus közösen fel tudja mérni a gyerek vagy felnőtt állapotát, illetve nyomon tudja követni fejlődését.

„Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a foglalkoztató központot rendszeresen felkeresőknél hatalmas fejlődés mutatkozik, főleg szocializáció terén. Emellett az érintett családok életébe is változást hozott, hiszen a szülők munkát tudnak vállalni, amíg gyerekük nálunk van” – szögezte le Váta Emese. Mint megtudtuk, a kápolna épületének átalakítására és felszerelésére mintegy 450 ezer euróra volna szükség. Ezt az összeget helyi adományokból, külföldi és önkormányzati támogatásból, cégek és vállalatok hozzájárulásából, illetve pályázatok révén biztosítanák.

Jótékonysági koncerttel az építkezésért

Ahhoz hogy az új központ álma megvalósuljon, nagyon nagy szükség van a csíkszeredai közösség összefogására is – áll a központ munkatársai által eljuttatott közleményben. Ebben leírják, az új központ létrehozására nincsenek még meg a szükséges források. Ezért adománygyűjtésre irányuló kérésüket minden adandó alkalommal el szeretnék juttatni a helyi közösséghez. „A Csíki Kamarazenekar Codex együttesének február ötödikei, 19 órától kezdődő jótékonysági koncertjére nagy szeretettel hívunk mindenkit. A fellépők díjmentesen vállalták az előadást, ez már jelzésértékű, hogy mások is mellénk állnak, és egy szép kezdése lehet a gyógypedagógiai központ megépítésének. Ha együtt csináljuk, akkor elmondhatjuk, hogy a miénk és közösségi összefogásból jött létre” – írják az illetékesek.

Rédai Botond – székelyhon.ro (2013. január 29.)