“Búzaszentelés”

Szent Márk napján tartjuk a búzaszentelő körmenetet. Eredete még a Nagy Szent Gergely előtti időre nyúlik vissza. A pogány rómaiak e napon tartottak kérő körmenetet Robigus, a mezei istenség tiszteletére. Ennek kiszorítására vezette be az egyház a könyörgő és bűnbánati jellegű körmenetet.

A római liturgiában e napon mise előtt körmenet van a Mindenszentek litániájának éneklésével. A magyar nép áhitata ezt az egyszerű bünbánati körmenetet még jobban kiépítette és egybekapcsolta a termőföldek megáldásával.

Örök mindenható Isten, aki az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget teremtetted, alázatosankérünk, hogy földi teremtményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg csűreinket és pincéinket a gabona és bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked. Krisztus, a mi Urunk által.