Diófa ültetés Ferenc pápa csíksomlyói látogatása emlékére

2019. június 2-án, Vasárnap a 10,30 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében adtak hálát a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia hívei a Ferenc pápával való találkozás kegyelmeiért és a megtapasztalt örömökért, hogy tagjai lehetnek a római katolikus egyháznak, melynek vezetője a mindenkori római pápa, Szent Péter utóda.

Ugyanakkor a közösség kettő diófa ültetésével is hozzájárult a Szent Atya maradandó ajándékához, melyet a Gyulafehérvári Egyházmegye készített számára, ugymond eleget téve környezetvédelmi felhívásának, melyet oly gyakran hangsulyoz.

Ferenc pápa számos megszólalásában, illetve Laudato  si’  kezdetű enciklikájában is hangsúlyozta „az emberiség és környezete közötti szövetségre” irányuló viselkedésformákra való nevelést: „a műanyag és a papír használatának kerülése, a vízfogyasztás csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés, csak annyit vásárolni, főzni, amennyit észszerűen meg tudunk enni, a többi élőlénnyel való gondoskodó bánásmód, a tömegközlekedés vagy a közös járműhasználat gyakorlata, a faültetés, a felesleges világítás kikapcsolása…”

Ezen az ünnepen jelen voltak a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia és Papnevelő Intézet első-, másod- és harmadéves kispapja, Ft. dr. Diósi Dávid tb. kanonok, vicerektor, Ft. Obermájer Ervin semináriumi prefektus, a bérmálásra készülő fiatalok, valamint a cserkészek, akik segítkeztek a diófák elültetésében.

„Minden közösség kiveheti a föld javaiból, amire szüksége van az életben maradáshoz, de kötelessége meg is védeni és biztosítani termékenysége folyamatosságát a jövőbeli nemzedékek számára. Mert végeredményben „az Úré a föld” (Zsolt 24,1), övé „a föld és minden, ami rajta van” (MTörv 10,14).”