Első találkozás az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal

Hosszas készülődés, várakozás után május 13-án, Vasárnap reggel a 9 órás ünnepi szentmisén 76 gyermek fogadhatta vendégül az Oltáriszentségben hozzá érkező Jézust. De nem csak számukra volt öröm ez az óra, hanem az egész közösség, szülők, testvérek, rokonok és keresztszülők is hozzájárultak, hogy az első találkozás élménye közösségi és még nagyobb lehessen.

Az Úr Jézus szíve piros palota,
Minden hívő lélek bemehet oda.
Engem is meghívott, én is itt vagyok,
Egész életemne nála maradok.

Pajkos gyermek vagyok, mint minden fiú,
De ne legyen értem Jézus szomorú.
Mikor én játszom, nagyot kacagok,
Akkor is szívemben Őrá gondolok.

Hogyha vétkeznék is, szépen kérem Őt,
Ne legyen szándékos szent színe előtt.
Ahogy most ígérem, mindig úgy teszek,
Ez a férfias szó, ez a becsület.

A “lélekkendő” tartalma