Elsõáldozás

 

ELSÕÁLDOZÁS – 2016. május 8.

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

 

 

ELSÕÁLDOZÁS – 2015. május 10.


 ""

 91 kislány és kisfiú járult első alkalommal szentáldozáshoz templomunkban
vasárnap reggel a 9 órás szentmisén

 

""

""

""

""

""

""

 

""

""

""

""

""

""

""

""

"" 

""

""

""

""

""

""

"" 

""

""

""

""

""

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

 

 

 

 

 

ELSÕÁLDOZÁS 2014

 

Sík Sándor
Fehér nap

Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.

Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsõinél
Égi fénnyel tûz reájuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égõ sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hû vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér. 

 

""

""

83 kisfiú és kislány járult szentáldozáshoz május második vasárnapján
a Szent Ágoston-templomban

Fotó: Kiss János

 

Május második vasárnapján az ünnepi szentmisén székely ruhába öltözött fiúk és lányok járultak elsõ alkalommal szentáldozáshoz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. A fiatalokat Pénzes József esperes-plébános látta el jó tanácsokkal. Idén közel száz harmadik osztályos tanuló újította meg keresztségi fogadalmát, és lett elsõáldozó a Szent Ágoston Római Katolikus Plébániatemplomban. Az ünnepi szentmisén szülõk, keresztszülõk, nagyszülõk és rokonok osztoztak a fiatalok örömében. „A Jézussal való találkozás nagy élményét élik ma át az elsõáldozók” – emelte ki prédikációjában Pénzes József, aki arra bátorította a fiatalokat, hogy mindig maradjanak hûek Istenhez, a mi Mennyei Atyánkhoz. A szentmise végeztével a gyermekek elfogyasztották a hagyományos reggelit, tejes kávét és kalácsot az altemplomban. (Videó: Iochom Zsolt – szekelyhon.ro)

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

A felvételeket Kiss János készítette.

 


 Elsõáldozás 2013-ban 


73 kisfiú és kislány járult elsõ alkalommal szentáldozáshoz templomunkban május második vasárnapján.

  

""

 

Találkozás Jézussal a szentáldozásban – szekelyhon.ro

Elsõáldozás Csíkszeredában – szekelyhon.ro 

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

A felvételeket Mosui Tibor készítette 

 

 


 Elsõáldozás 2012-ben 


 

   

""

Beteljesült vágyunk, amire készültünk,
Szívünkbe jött Jézus, a mi nagy Vendégünk.
Arra kérünk itt most kicsik-nagyok elõtt,
Maradj a Barátunk, Tanítónk, Vezérünk!
Oly nagy szeretetrõl tettél bizonyságot,
Mikor földre jöttél, hagyva mennyországot.
Azért arra kérünk, vezess az életben,
Segíts szépen élni igaz békességben!
Kedves jó szüleink, nagyok és gyerekek,
Alig fér az öröm szívünkben, higgyétek.
Megköszönünk mindent Jézusnak és néktek,
Ígérjük, szeretni fogjuk Õt és Titeket.
De boldogan megyünk véletek most haza,
Fogjuk Jézus kezét, jöjjön otthonunkba!
Ugye, lesz ott helye? Nem ûzzük el soha?
Velünk lesz békéje, velünk boldogsága!
 

Május második vasárnapján a reggeli szentmisén 36 kisfiú és 34 kislány járult elsõ alkalommal szentáldozáshoz a Szent Ágoston-templomban. Szülõk, keresztszülõk, nagyszülõk és rokonok  kíséretében jöttek az Oltáriszentségben jelen lévõ Jézussal találkozni, Vele együtt lenni. A szentáldozás után, a szentmise végeztével a gyermekek átvonultak a Jakab Antal terembe, ahol jó étvággyal fogyasztották el a hagyományos reggelit: tejes kávét és kalácsot.

 A felvételeket Mosui Tibor készítette

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

""

""

""

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

""

 


Elsõáldozás 2011-ben


 

Engedd Urunk, hogy a szentáldozás által gyarapodjunk az Úr Jézus szeretetében!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Segíts meg minket elsõáldozókat, hogy mindig hûségesek legyünk Hozzád!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Add Urunk, hogy mindig buzgón jöjjünk a szentmisére és örömmel táplálkozzunk Veled!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Engedd Urunk, hogy szüleinknek mindig öröme teljék engedelmes és jóra
törekvõ életünkben!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

""
Százkét kisfiú és kislány elõször vette magához Krisztus testét
  a Szent Ágoston-templomban május második vasárnapján 

""
Ha  a  legszebb ajándékot akarod adni, akkor „…fogd meg a kezemet, édesapám!” 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

"" 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

A felvételeket Mosui Tibor készítette

 


Elsõáldozás 2010-ben


 

Szülõk, gyakran beszéljetek gyermekeitekkel Istenrõl,
de még gyakrabban Istennel gyermekeitekrõl.” (Fénelon)

""
Húsvét hatodik vasárnapján, május 9-én több mint nyolcvan kisfiú és kislány
újította meg keresztségi fogadalmát – amelyet egykor szüleik,
keresztszüleik tettek helyettük – és lett elsõáldozó egyházközségünkben.
Elsõ szentgyónásukat követõen izgalommal várták a Jézussal való találkozást.

 

""

""

 

""

""

""

""

""

""

 

""

 ""

""

""

 ""

 

 ""

""

""

 

""

 

""

""

""

 

""
A jövõ elsõáldozói

Nagy Gyöngyvér felvételei

 

2009


 

 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
Kiss János felvételei
 
 
 

2008


 

Elsőáldozás a Szent Ágoston plébánián

Csúcs Péter – Csíki Harangszó 2008. május 25. 

 

""

„Boldog már a szívünk, Néked énekel”

„– Ma nyolcvan gyermek szíve vált szentségtartóvá. Ma nyolcvan gyermek lett Krisztus-hordozó. Ma nyolcvan család vendége Jézus. S ha nyolcvan lármafa-szív tüzet fog, lángra lobban az egész város. S egy ilyen város irányt mutathat egy egész népnek. Ne ûzzétek ki gyermekeink szívébõl Krisztust. Ne tanítsátok újra gyermekkoruk versikéjét: Tüzet viszek, ne lássátok, / Ha lássátok, se mondjátok. / Ég, ég a ruhátok. Épp ellenkezõleg, segítsetek, hogy ha a hamu alatt is sokszor, de éljen bennük a ma kapott krisztusi parázs.” – így szólt Pénzes József esperes-plébános a szülõkhöz, keresztszülõkhöz, híveihez, miután gyermekeik elsõ szentáldozáshoz járultak.
Majd így biztatta a gyermekeket: – „Imádkozzunk ma, hogy Isten hallgassa meg kéréseiteket, tartsa meg szüleiteket, keresztszüleiteket, hogy mindig útmutatók legyenek földi életetekben. Az Isten különleges kegyelme szükséges ahhoz, hogy ezt a fehérséget, tisztaságot meg tudjátok õrizni. Olyan szép, olyan csodálatos ez a nap, de ne csak egy órás, egynapos esemény legyen, hanem életre szóló élményt jelentsen számotokra, örökkön kísérjen benneteket, és az Oltáriszentség gyakori vétele által növekedjetek fel igaz keresztényekké!”

Május 18-án, Szentháromság vasárnapján nyolcvan kisfiú és kislány újította meg keresztségi fogadalmát, amelyet egykor szüleik, keresztszüleik tettek helyettük, amikor a keresztség szentsége által Isten választott gyermekei lettek.
A zsúfolásig megtelt Szent Ágoston-templomban szülõk, keresztszülõk, rokonok, az egyházközség hívei önmaguk, vagy nagyobb gyermekeik elsõ szentáldozását idézhették fel, amikor a népviseletbe öltözött kisfiúk és kislányok hosszú sora bevonult a templomba Pénzes József esperes-plébános és a hitoktató tanárok kíséretében. Az imára összetett kezecskék, a fürkészõ tekintetek arról tanúskodtak, hogy valami nagy dolog történik az õ életükben. Belsõ nyugtalanság lopózott arcukra, hiszen elsõ szentgyónásuk után izgalommal várták a Jézussal való találkozást.

A szentmise kezdetén a gyermekek imában kérték a szülõi áldást, majd székely ruhába öltözött édesanya a szülõk nevében áldását adta gyermekeikre. A kisiskolások a nagy izgalom ellenére is szép imákkal, versikékkel, énekekkel készülve fejezték ki érzelmeiket, mondanivalójukat. A gondosan felkészített, kellõ ismerettel rendelkezõ, gyermeki ésszel a jó és a rossz között , a mindennapi kenyér és az ostya, Krisztus teste között különbséget tenni tudó gyermekek szentáldozáshoz járultak. A szentáldozás után felcsendült az elsõáldozók közös imája. Köszöntõ versikéket mondtak pap bácsijuknak, majd következett az áldás pillanata, amikor az esperes úr Istennek bõséges kegyelmét kívánta a gyermekeknek:

Áldjon meg és õrizzen meg titeket az Úr,
Ragyogtassa szent orcáját Rátok,
 Árassza el bõségesen kegyelmével
Adjon nektek békét, boldogságot. Ámen

A szentmise végén az örömtõl csillogó szemû gyermekek a kántor úr vezetésével és a Gyertyaláng kórussal közösen hálaadó dalt énekeltek: Áldásoddal megyünk, megyünk innen el, / Boldog már a szívünk, Néked énekel – majd a belsõ nyugalom és tisztaság érzésével ünnepélyesen kivonultak a templomból. Útjuk a Szent Ágoston templom Jakab Antal közösségi termébe vezetett, ahol a hagyomány szerint finom kakaót és kalácsot fogyaszthattak a közös reggelin. Emlékként rózsafûzért, szentképet, valamint emléklapot
kaptak a pap bácsiktól.
Reggeli után a szülõk és keresztszülõk, valamint a rokonok és a hozzátartozók virágcsokrokkal köszönthették ünneplõ gyermekeiket a Szent Ágoston-téren.

*

Plébánosunk az elsõáldozási szentmisén köszönetet mondott Incze Tihamér kántor karnagynak önzetlen munkájáért, a sok szép megtanított énekért, Becze Magdolna, László Éva, Kovács Erzsébet, Fodor Zita és Kecskés Erzsébet tanárnõk, hitoktatók lelkiismeretes munkájáért, Deáky Emesének és Silló Margitnak a szépen feldíszített oltárért, és mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az ünnepség megszervezéséhez és lebonyolításához. Áldja meg az Isten õket. Külön megköszönte a Gyertyaláng ének- és zenekarnak, hogy megzenésített- és énekelt imáikkal emelték az ünnep hangulatát. Ígérte, hogy hálaként mindennapi imájába foglalja mindazokat, akik segítettek abban, hogy a gyermekek megismerjék Jézust és találkozhassanak vele a szentáldozásban.
Ugyanakkor beszámolt a templomban végzett újabb munkálatokról, segítségként pedig elsõsorban imát kért a hívektõl, mert aki imádkozni tud, szíve megnyílik más vonatkozásban is. Megkérte az elsõáldozó kisfiúkat és kislányokat, hogy ugyanilyen szép számban, népviseletbe öltözve vegyenek részt Úrnapján az este 7 órakor kezdõdõ szentmisén és az ünnepi körmeneten. A kislányok a körmenet elején az Oltáriszentség elõtt virágszirmot szórnak majd kosaraikból.

A Szent Ágoston Egyházközség hívei nevében megköszönjük Pénzes József esperes-plébánosunknak és Biró Nándor segédlelkészünknek, hogy lehetõvé tették ezt a szép ünnepet. Kívánjuk, hogy a sok kis gyermek, akinek szívébe költözött Jézus az elsõ szentgyónással és szentáldozással örökre szívükbe zárják. Mi is imádkozva kérjük Isten áldását további munkájukra.

(Összeállította: D. I.)
Szülõi áldás kérése

Édesapánk, édesanyánk, csodás titkot várunk:
Jézus Krisztus eljön hozzánk, oltárához állunk.
Hogy e napot megélhettük, megköszönjük néktek.
Fáradságtok miérettünk drága kinccsé érett.
Ölelõ két karotoktól most Istenhez megyünk.
Hogy e földi életünkben el ne tévelyedjünk.
Adjátok ránk áldástokat, hálás szívvel kérjük,
És pecséttel a szívünkre helyezzük, ígérjük!

""
Szülõi áldás:

Urunk, Jézus!
Aki ma elõször térsz gyermekünk szívébe,
áldd meg õt és vezesd!
Ne engedd, hogy elszakadjon Tõled,
mert csak addig a miénk, ameddig a Tiéd is.
Vezesd õt
és kis kezével együtt fogjad szorosan a miénket is.
hogy mindnyájan egyek legyünk
a Te szeretetedben.
Titokzatos Tested gyõzelmes erejében,
a hitben és reményben. Ámen

Az elsõáldozók ígérete

Meghallottam édes Jézus
A Te kívánságod,
Annak minden egyes szavát
A szívembe zárom.

Szentül meg is ígérem,
Hogy mindig azon leszek:
Tiszta legyen gondolatom,
S a mikor beszélek:

Üdvös, hasznos, épületes,
Szó röppenjen ajkamon,
Szelíd, szerény, fegyelmezett
Legyen egész mivoltom!

Boldog vagyok, hogy Istennek
Hû gyermeke lehetek,
Testvérem vagy édes Jézus,
Mária anyám lehet.

De én gyönge gyarló gyermek
Magamtól mit tehetek?
Tiszta szívet teremts belém
Én édes jó Istenem.

""

Szentáldozás elõtt

Úgy szeretném édes Jézus,
Ha vendégem lennél,
Kis szívemnek hajlékában
Mindig megpihennél.

A hófehér szentostyában
vágyakozva nézlek,
Milyen boldog, kihez betérsz,
Az a tiszta lélek.

Jöjj el, drága jó Jézusom,
Látogass meg engem,
Tiszta helyed lesz az én kis
Szeretõ szívemben.

""
Elsõáldozók közös imája a szentáldozás után

Átölellek Jézusom
És szívembe zárlak,
A szent angyalokkal
Hódolva imádlak.

Köszönöm, hogy értem
Az égbõl lejöttél,
Fehér szentostyában
Szívembe költöztél.

Bocsásd meg, hogy eddig
Sokszor rosszat tettem,
De most kegyelmeddel
Erõsíts meg engem.

Jézus Szíve köszöntlek én

Jézus szíve köszöntlek én
Itt benn a szívemnek rejtekén.
Érted dobog, nagyon szeret
Ez a kis gyermekszív Tégedet.
Ha tudnék, angyali dalt zengenék,
Ha volna kincsem, mind eléd tenném,
De mert szegény s gyenge vagyok
Csak szívet, kis szívet adhatok.

Kis Jézusom, köszöntlek én,
Üdvöz légy szívemnek rejtekén.
Mennyországot hoztál nekem,
Ma van a legnagyobb ünnepem.
Azért én hálából megfogadom
Jézusom, érted jó leszek nagyon.
Te lettél ma szent Királyom,
Tied az életem s halálom.

""

""

""

""

""

""

 
 

2007


""

Igazán dicsõ elõdeink nem tépték kétségbeesetten hajukat,
nem menekültek sors-problémáik idején különbözõ kábulatba,
hanem leroskadtak a szentségi Jézus elé.
Korszerûtlennek érzem ezt a megoldást?!
Jézus az Eucharisztiában megoldást kínál alapkérdéseinkre.


 

Egyházközségünkbõl 2007. május második vasárnapján több mint 100 harmadik osztályos hittanos vett részt az elsõáldozáson, amelyre nagy várakozással és áhitattal készültek.

 

Nagy István Mûvészeti Líceum – 37 elsõáldozó, hitoktató: Kovács Erzsébet
József Attila Általános Iskola – 21 elsõáldozó, hitoktató: Becze Magdolna
Petõfi Sándor Általános Iskola – 25 elsõáldozó, hitoktató: Fodor Zita
Nagy Imre Általános Iskola – 12 elsõáldozó, hitoktató: László Éva
Az Octavian Goga Nemzeti Kollégium és a Liviu Rebreanu Általános Iskolából pár gyermek,
akiket a szülõk írattak be a plébánián.

 

 
""
Velem, vagy az egész közösséggel akar Krisztus együtt lenni?
Fontosak vagyunk számára, vagy érdekesek? Nyilván nem kíváncsi turistaként jött közénk.
Ha elgondolom, hogy a föld porszem a kozmoszban,
és én porszem a névtelen milliók között…
Sohasem hittem volna, hogy ilyen fontos személyiség vagyok.
Jézussal a szívemben tudom igazán felmérni valódi értékemet.
""
 
 
 

Eljött életünknek egy csodálatos napja,
Mikor szívünkbe száll ég és föld Királya.
Ó, ha megértené sok ember e titkot,
Futna Jézusához, a lelki orvoshoz.

 

Ó, drága Vendégünk, oly nagyon szeretünk,
Hogy ma belépsz hozzánk, boldogan köszöntünk.
Angyalok sem kaptak ily nagy égi kincset,
Hogy magukhoz vehessék az Oltáriszentséget.

 

Minket kitüntettél, magadhoz öleltél,
Szent Szívedben nekünk lakást készítettél.
Terített asztalod mindig elénk tárod,
Tedd méltóvá bennünk, kérünk fogadásod.

 
 

""

Drága jó Jézusunk, esedezve kérünk,
Ne hagyj el bennünket, maradj mindig velünk.
Hogy a gonosz lélek ne árthasson nekünk,
Szent kegyelmed által benned növekedjünk.

Szeretnénk ezentúl gyakran hozzád jönni,
Áldott szent Testedet szívünkbe fogadni.
Hálát adni Néked, kérni kegyelmedet,
Hogy soha meg ne bántsuk jóságos Szívedet.

Kedves szeretteink és jó testvéreink,
Minden jelenlévõ kedves vendégeink.
Imátokat kérjük és a jó példátok,
Hogy gyakran áldozzunk, ne csak e szép napon

 

""

""

Az Úr Jézus szíve piros palota,
Minden hívõ lélek bemehet oda.
Engem is meghívott, én is itt vagyok,
Egész életembe nála maradok.

Pajkos gyermek vagyok, mint minden fiú,
De ne legyen értem Jézus szomorú.
Mikor én játszom, nagyot kacagok,
Akkor is szívemben Õrá gondolok.

Hogyha vetkeznék is, szépen kérem Õt,
Ne legyen szándékos szent színe elõtt.
Ahogy most ígérem, mindig úgy teszek,
Ez a férfias szó, ez a becsület.

 ""

Egyedülálló vendégség – ezt csak Krisztus találhatta ki.
Oly világosan egyszerû, mégis olyan felfoghatatlanul titokzatos egyszerre,
mint amilyen titokzatosan egyszerû vagyok magam is.

""

 

Hetek óta készülgettünk, hetek óta vártunk,
Édes Jézus most már végre a szívünkbe zártunk.
Kis szívünkbõl feléd száll most az öröm, a hála,
Mert a lelkünk eljegyezted égi boldogságra.

Hisszük, hogy a kicsi ostya a Te drága Tested.
A kehelybe újra csordul kiontott Szent Véred.
Etetsz, itatsz lelki módra kenyérrel és borral
Tele töltõd életünket minden lelki jóval.

""
Elsõáldozás után a templom közösségi termében a szülõk
a hagyományos kakaókávéval és kaláccsal vendégelték meg az ünnepelteket.

 ""

A felvételeket Mosui Tibor készítette