Gondolatébresztő

Az hirdeti életével az Urat, aki felégeti magában a pártoskodás és a másokkal szembenállás lelkületét.

Jézus sem akkor, sem ma nem visel álarcot. Ő őszintén adta mindig magát.  A szem volt a rossz, mely látta őt, de nem ismerte fel. Így van ez ma is. Add, Uram, hogy lássak!