Gondolatébresztő

Nem a kényelmes vallásosság, hanem a szenvedések útja és a nehéz feladatok vállalása vezet a mennybe. Ezért fontoljuk meg Márton Áron püspöknek Venczel József temetésén
(Házsongárd, 1972) elhangzott szavait:
„Uram, Te imádkozol azokért, akik Téged megfeszítettek, s megfeszíted azokat, akik Téged szeretnek.”
(Évk. 21. vas. C-év)