Gyertyaszentelő Boldogasszony

Mit ünneplünk Gyertyaszentelő Boldogasszony napján?

Urunk bemutatásának ünnepén, ősi nevén Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án a katolikus közösségek megemlékeznek arról, hogy születése után negyven nappal Szent József és Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban.

Az Úr bemutatása a nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának és a fénynek az ünnepe, a görög liturgiában pedig a találkozásé – ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna próféta asszony személyében. Lukács evangélistától tudjuk, hogy az előírt áldozat felajánlásakor jelen lévő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása. Szent II. János Pál pápa 1997-ben a megszentelt élet világnapjává rendelte, mely napon az egész világon hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért. Idén kiemelt jelentőségű ez az ünnep, hiszen a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2019 a megszentelt élet éve.

A nap szentelménye

A gyertya az ókeresztény időktől Krisztus-jelkép: a viasz emlékeztet Jézus emberi természetére, a világosság pedig istenségére. Az önmagát felemésztő gyertya mások szolgálatára világít, ugyanakkor az élő cselekedetben világító hit szimbóluma is. Tovább …

Szentmisék a Szent Ágoston templomban:

Délelőtt fél 11 óra és este 6 órakor lesznek.