Hálát adtak a kapott kegyelmekért

Isten végtelen kegyelméből a Gyulafehérvári Főegyházmegye papjai közül többen emlékeznek szentelésük 25., illetve 50.  és 60. évfordulójára.  Június 23-án, csütörtökön Gyulafehérváron,  délelőtt 11 órától hálaadó szentmisét mutattak be  az ünneplő papok a főegyházmegye érsekével a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért. Utána lementek a kriptába, ahol szentelő püspökeikért, imádkoztak.  A jubiláns papok megújították a papszentelésben tett ígéreteiket.

Tovább »»