Diakónus- és papszentelés Gyulafehérváron

A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban 2016. június 28-án, kedden a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Jakubinyi György érsek szerpappá szenteli a kézdivásárhelyi Albert István-Csaba, a csíkszeredai Bojtor Attila György, a csíkszentdomokosi Bíró Károly és a csíkszentsimoni Jánossi Imre akolitusokat. 

Jakubinyi György érsek június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok napján, a székesegyházban 10 órakor kezdődő szentmisén pappá szenteli a szárhegyi Both László, a csíkbánkfalvi Farkas Zsombor és a székelyszentkirályi Ilyés Lehel diakónusokat. Mindazok, akik nem tudnak személyesen részt venni, a szentmisébe bekapcsolódhatnak az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Az eseményeket a Seminarium Incarnatae Sapientiae YouTube csatornáján élőben is lehet követni. (romkat.ro)

A gyulafehérvári szeminárium (Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézet – Seminarium Incarnatae Sapientiae) keretében működő Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola idei célkitűzései közt szerepelt egy, a szemináriumot népszerűsítő imázsfilm elkészítésének projektje. A film célja az érdeklődés kiaknázásán túl a szeminaristák életét megismerni vágyók figyelmének fenntartása, a jövő nemzedék kíváncsi és érdeklődő szempárainak felvillantása és azok mélyreható rálátásának elősegítése.