Házszentelés 2019-ben

A Szent Ágoston plébánia közösségében a hajlékok megáldásának időpontja és sorrendje a 2019-es évben a következő képpen alakul:

Január 2. (szerda), 3. (csütörtök), 4. (péntek) és 5. (szombat) reggel 9 órakor szeretnénk kezdeni az első helyen. Ugyanakkor mindennap hat csoportban látogatjuk meg a családokat és visszük Jézus Krisztus áldását, amit várjanak türelemmel, kellő tisztelettel és imádságos lelkülettel.

A ház megáldása “házszentelés” alkalmával:

Antifóna: Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincsesládájukat és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak, tömjént az igaz Istennek és mirhát az Úr temetésére. Alleluja.
Pap: Békesség e háznak.
Hívek: És minden lakójának.

Pap: Könyörögjünk! Mindenható Urunk, Istenünk! Áldd † meg ezt a házat (ezt a helyiséget). Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a házon (helyiségen) és minden lakóján.

Mindenható Atyaisten, te a keresztségben gyermekeiddé fogadtál minket és Fiadnak Jézus Krisztusnak testvéreivé tettél. Erősítsd meg a mi vele való közösségünket és add, hogy családjainkban egyetértésben és szeretetben éljünk. Istenünk, védd meg ezt a házat minden rossztól és a bűntől. Áldd meg † ezt a hajlékot és mindazokat, akik benne laknak, hogy neked, mint családi egyház, lelki áldozatokat hozhassanak a szeretet aranyával a szenvedés mirhájával és az imádság tömjénével. Krisztus a mi Urunk által. Ámen

G+M+B+2019.

Fontos kellékek:

Asztalon lehetőleg fehér terítő, meggyújtott gyertya, kancsóban, pohárban megszentelésre váró tíszta víz.

20 + G + M + B + 19. – jelentése:

A három napkeleti bölcs
               G    Gáspár,
               M    Menyhért
               B    és Boldizsár Isten Fiának csillagát követték
és megtalálták Őt, aki emberré lett
2019      kettőezertizenkilenc évvel ezelőtt.
+ +    Krisztus áldja meg otthonunkat és maradjon
+ +    velünk az új esztendő minden napján.

Vagy…

CMB = „Christus Mansionem Benedicat!”, azaz: „Krisztus áldja meg e hajlékot!” az új esztendőben is.