Húsvét – 2016

 
""
 
Áldott húsvéti ünnepeket!
 
 
Feltámadt Krisztus e napon! Alleluja, alleluja! 
 
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 
 
 
Eledelszentelés húsvét reggel
 
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 
 
 
 
Húsvét vigíliája
 
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 
 
Nagyböjti keresztútjárás
 
""
 
Krisztus szenvedéstörténetét idézte fel a nagypénteki keresztút a Szent Ágoston-templom körüli stációknál. A délután 3 órakor kezdődő ájtatosságot Tamás József püspök atya vezette
 
""
 
""
 
""
 
 
——————————————— 
 
 
""
 
A Csíkszeredai Segítõ Mária Római Katolikus Gimnázium tanulói tanáraik kíséretében, Simó Gáspár atya vezetésével keresztutat végeztek templomunkban nagypénteken a reggeli órákban
 
""
 
""
 
""
 
""
 
A megemlékezést Jézus szenvedéstörténete, a Passió eléneklése, hallgatása zárta
 
""
 
""
 
——————————————— 
 
 
""
 
A Csángó Továbbtanulók Közösségével keresztutat végeztünk a Szent Ágoston templom körüli kereszteknél családjainkért, közösségünkért, bajban levőkért, segítőinkért. Választ is kaptunk a végén, a nem várt, de messzecsengő harangszóban… – osztja meg látogatóival Sárközi Sándor piarista atya a Piarista Tanulmányi Ház weboldalán
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 
 ———————————————-

 

""

""

  A Jó Irány Családos Közösség a nagyböjti időben szerdánként Gyertyás keresztutat végzett István atya vezetésével a templom udvarán.  A családokért, a fiatalokért, a gyermekekért, a békéért, közösségünk lelki megújulásáért felajánlva imáikat készültek húsvét ünnepére 

""

""

""

""

""

""

""

 
 
———————————————————————————————————
 
 
NAGYBÖJTI LELKINAPOK A SZENT ÁGOSTON-PLÉBÁNIÁN
Időpont: március 21., 22. és 23. (hétfő, kedd és szerda)
A lelkigyakorlatot T. Veress Sándor kászonújfalvi plébános vezeti. 
A szentmisék este 7 órakor kezdődnek, gyónási lehetőség van este 6 órától.
 
""
 
 ———————————————————————————————————
 

 

 

Barkaszentelés, körmenet és passió, majd ünnepi szentmise virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapján

""

 ""

""

 

 

 

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

 

""

 

 

 ""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

 

 

 
 

Húsvét 2015   

 


 

 

Jakubinyi György érsek atya húsvéti körlevele

 

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!
 
Izajás próféta (2,3) meghirdette:
„Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása”. Megváltásunk földi színtere a Szent Város, Jeruzsálem. Ma mindenki gondolatban odaröppen az üres Szent Sírhoz, és boldogan énekeljük az Alleluját. Együtt valljuk a Szent Apostolokkal: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.” (Lk 24,34)

Tovább »» 

 

 

Ételszentelés húsvét reggelén

 ""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

"" 

 

 

Húsvét Vigíliája

""

 ""

""

""

""

""

""

""

"" 

""

""

""

 

 

 

 Nagypéntek: Emlékezés Jézus kereszthalálára

"" 

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

 

Keresztútjárás Nagypénteken

 ""

Krisztus szenvedéstörténetét idézte fel a nagypénteki keresztút a Szent Ágoston-templom körüli stációknál. A délután 3 órakor kezdődő via crucist Tamás József püspök atya vezette.

  

 ""  

""

""

 ""

""

""

""

""

""

 

 

Nagypénteki keresztút  

""

A Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai és tanárai keresztutat végeztek nagypéntek reggel 8 órától a Szent Ágoston-templomban. A keresztutat Simó Gáspár atya vezette. Utána a Passió eléneklése, hallgatása következett.

 

  ""

""

""

""

""

""

 

 

 

 
 
 
 
 
 

N A G Y P É N T E K I   K E R E S Z T Ú T

délután 3 órakor a Szent Ágoston-templomban


Vezeti: Tamás József püspök atya
 
 

Dsida Jenő: Nagypénteki ima

 
 

 

 

Uram, csúfoltak,
Kínoztak Téged
Aki szerettél
Minden szenvedőt.
Szegekkel vert a
Világ keresztre,
Aki mindig csak
Vigasztaltad őt.
Mi jót is tettem
Én a világnak,
Sok-sok napomon?
Csúfolnak?
Kínoznak?
Szegeznek engem?
Mért panaszkodom?
Uram, bocsáss meg!
Haragban égni
Nincs okom;
Egyebet kérni
Nincs jogom;
Uram, csak áldlak,
Nem panaszkodom.

Imádság:

Megfeszített Urunk, Jézus Krisztus! Igent mondtál a szenvedésre és igent mondtál a keresztre. Feláldoztad magadat a mi megváltásunk érdekében. Kereszthalálod által teljesen és visszavonhatatlanul átadtad magadat a mennyei Atyának, aki elfogadta áldozatodat. Jézus példájában felismerjük, hogy mindannyiunk hivatása az, hogy egészen Istennek adjuk, neki szenteljük életünket, mert ezzel mutatjuk meg engedelmességünket és így tudjuk viszonozni az ő szeretetét. Uram, kész vagyok meghalni veled, hogy feltámadhassak veled az örök életre. (http://evangelium.katolikus.hu/)

 

 

 

VIRÁGVASÁRNAP

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

Jókai Anna

Ima – virágvasárnap alkonyán

 

Istenem. 
Az az alkony. 
A földbe döngölt örökzöldek. 
A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek. 
Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva. 
Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben. 
Istenem. 
Ez a piszkos alkony 
a hamis csillogású nappal után – 
Mert semmi sem volt a híg fényben valódi: 
sem a csődület, sem az ujjongás, 
sem az integető pálmaágak 
sem a fejhangon intonált hozsanna. 
Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk. 
Nem itt dőlt el a sorsunk. 
Istenem. 
Alkony van. 
Kivérzett eufória. 
A tömeg berekedt. 
Vedel, zabál: 
Vacsorál. 
A Tévé elé ül. 
Új üvöltésre készül. 
A „feszítsd meg” élvezetesebb. 
A kereszthalál érdekesebb. 
Istenem. 
A nagypéntek a valóság. 
Nem csap be engem. 
A virágvasárnap illúzióját 
engedd elfelednem.

———————————————————————————————————–

N A G Y H E T I   L E L K I G Y A K O R L A T

március 30. (Hétfő), 31. (Kedd), április 1. (Szerda)
az esti 7 órás szentmiséken
 
  Vezeti: Sárközi Sándor OSchP, piarista atya   
 
 

Húsvét 2014   


 

""

 

 Jakubinyi György érsek atya húsvéti körlevele

D. a J. Kr.!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

 

Keresztény hitünk alapvetõ igazsága, mindennapi életünk bizonyossága, és az örök boldogság reménysége Krisztus Feltámadása. Megváltónk családban akart világra jönni, családban nõtt fel és ott tanult mesterséget. Harminc rejtett esztendõt töltött munkás életben a názáreti Szent Család keretében. Amikor Szent Péter felveszi az Egyházba az elsõ nem zsidó, pogány keresztényt, akkor annak egész családját, Kornéliuszt és háznépét, megkereszteli és megbérmálja (Csel 10–11).

Tovább »»

*  *  *

A feltámadás ünnepén
 

 ""
Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise az eledelszentelés után

 

Reményik Sándor
Feltámadás

(részlet)

Aki tudja, mint töré fel sírját a dicsõ;
Aki látja, hogy a földön minden újra nõ;
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az istenember gyõzedelmesen!

Adjatok hálát s virágot, tömjént hozzatok.
Hallelujah! hallelujah! Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még
Valamennyien,
Mint az istenember egykor:
Gyõzedelmesen.

 

""

""

""

""

""

""

""

 

Hagyományos eledelszentelés húsvétvasárnap

""

A húsvéti eledelek megáldása kora reggel a templom udvarán

""

""

""

 ""

""

""

""

""

""

""

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

"" 

 

Húsvét vigíliája

 ""

Az Egyház liturgikus évének csúcspontja a Vigília, a virrasztás a szent éjszakán. A virrasztás és az imádság középpontjában a feltámadt Krisztus áll, akinek gyõzelmes kereszthalála visszaszerezte nekünk az örök életet 

A vigília-szertartásnak négy része van: 
1. tûzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, körmenet és a húsvéti örömének (Exultet)
2. igeliturgia a keresztségre felkészítõ olvasmányokkal
3. a keresztség liturgiája és a keresztségi fogadás megújítása 
4. az Eucharisztia liturgiája

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

*  *  * 

 

""
 

Este, amikor már hûvösödött,
Ádám bukása akkor lett nyilvánvaló.
Este gyõzött a Megváltó a bûn fölött.
Este tért a galamb vissza
olajággal a csõrében.
Ó, szép idõ! Ó, esti óra!
Istennek újra béke lett;
mert Jézus keresztjén békét szerzett.
Holtteste békében pihen,
Ah! Kedves Lélek, kérlek,
Menj, töltsd el a halott Jézust,
ó gyógyító, ó felséges emlékezés!

 (J. S. Bach: Máté passió LIV. basszus recitativo)

 

Tisztulj meg, szívem,
magam akarom Jézust eltemetni.
Immár benne kell neki
mindörökre édes nyugalmat találnia.
Világ, távozz szívembõl, bocsásd be Jézust!

 (J. S. Bach: Máté passió LV. basszus ária)

 

  Nagypénteki via crucis

 ""

Jézus Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékeztünk a nagypénteki keresztúti ájtatosságon a templom körüli stációknál. 
A hagyományos nagypénteki via crucist  Ft. Tamás József püspök ayta vezette

""

  ""

""

""

 

""

""

""

""

""

 

* * *

 

Virágvasárnap – Jézus jeruzsálemi bevonulása

 

 ""
Ünnepi körmenet  a templom körül.
Jézus Jeruzsálembe való dicsõséges bevonulására emlékezünk

""
A  virágvasárnapi szentmisén Jézus Krisztus kínszenvedésének szent  történetét hallhattuk 
templomunk énekkarának elõadásában

"" 

 

Pilinszky János: Virágvasárnap

(részlet)

Jézus jeruzsálemi bevonulásáról János evangélistánál olvashatjuk a legjelentõsebb beszámolót. Szereplõi: a lelkes tanítványok serege, az út porába hulló pálmaágak, s az isteni teher alatt szelíden lépkedõ „szamaracska”. S még valami: a kövek. Jézus még õket is bevonja az ujjongásba: ha nem a nép, hát õk, a „kövek kiáltanának!”.

Ki ünnepel itt? Mintha a teremtett világ egy-egy képviselõje, a kõ, a pálma s a szamaracska az egész nagy egyetemet képviselné a bevonulásban. S itt érdemes megemlítenünk, hogy növények és állatok milyen szokatlan hangsúllyal szerepelnek mindig az Evangéliumban, fõképp a példabeszédekben. De nem a hasonlat, és nem is holmi megszemélyesítés emeli különleges megvilágításba õket, hanem nyilván a Teremtõ és teremtmény közötti viszony csodálatos komolysága.

Amikor Jézus „dicsõségesen” bevonul Jeruzsálembe, erre a futó ünneplésre futotta a világ erejébõl. Azután még az emlékét is elsodorja a pillanat, és belepi az út pora.

Az igazi, a tulajdonképpeni „megdicsõülés” még hátravan. Errõl az Evangéliumnak talán legcsodálatosabban paradox mondatai következnek, közvetlenül a jeruzsálemi bevonulás után.

„Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsõíttessék. Bizony, bizony mondom nektek, ha csak a gabonaszem a földbe nem esik és meg nem hal, maga marad…” „Most az én lelkem megrendült. És mit mondjak? Atyám, szabadíts meg engem ezen órától! De hisz azért jöttem ez órára, Atyám, dicsõítsd meg nevedet!”

"" 

 

 ""

""

""

""

""

""

""

""""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

""

""

""

""

""

""

 

  


Húsvét – 2013

 

 

""
 
 

 Ft. Jakubinyi György érsek atya húsvéti körlevele


 

 

""A Feltámadás örömünnepén zarándokoljunk el lélekben a Szentföldre, a Galileai-tenger partjára. Az Úr Jézus föltámadása után még negyven napon át megjelent övéinek, egészen a Mennybemeneteléig. Egy alkalommal a tenger partján jelent meg apostolainak. A Föltámadott háromszor kérdezi meg Szent Pétertõl: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” (Jn 21,15) Szent Péter megrázkódik. Tudja, hogy a háromszori kérdés hármas tagadásának a jóvátételét szolgálja… Néhány nappal azelõtt, az Utolsó Vacsorán, a Megváltó bejelentette, hogy egy közülük elárulja õt. És akkor magában bízva erõsködött: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem botránkozom meg soha.” (Mt 25,33) Még aznap éjjel a fõpap udvarában háromszor tagadta meg Mesterét. Most már nem hivatkozhat magára, önbizalmára. A tények rácáfoltak. De még mindig ott van a lehetõség: egyedül Jézusban bízni. „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” (Jn 21,17)

Tovább »»

 

 

""

""

""

""

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

"" ""

 ""

 ""

""

""

""

""

""

""

""

""

"" 

 ""

 

Nagypénteki Via Crucis
 

""
Krisztus kereszthalálára emlékeztünk Nagypénteken délután 3 órakor
a kereszt útjának 14 állomásánál. 
Az  ájtatosságot Ft. Tamás József püspök atya vezette

""
                                                                             

A felvételeket Mosui Tibor készítette

 

 

 

A szeretet végtelen

 

 

Nagypéntek – Gondolatok az Evangéliumhoz. Jn 18,1–19,42

(…) Ma, nagypénteken azzal a bizonyossággal emlékezünk Jézus kereszthalálára, hogy a világra boruló sötétség nem fog gyõzni a világosság felett. Azzal a bizonyossággal idézzük fel az Úr megváltó áldozatát, hogy a végsõkig elmenõ emberi gonoszság nem erõsebb a végsõkig elmenõ isteni szeretetnél. Azzal a bizonyossággal állunk lélekben a kereszt alá, hogy a halál nem gyõzedelmeskedhet az élet felett. Azzal a bizonyossággal és hittel szemléljük a kereszt titkát, hogy ami emberi szemmel oktalanságnak és érthetetlennek tûnik, az valójában Isten terve szerint a megváltást jelenti számunkra és Isten bölcsességérõl tanúskodik. (…)

Tovább »»

 

 

Nagycsütörtök – Kezdetét veszi Krisztus szenvedése


 ""

Az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmisén elhallgatnak a harangok és csengettyûk,
az orgona, s kezdetét veszi a gyász. Krisztus elhagyatottsága, ruháitól való megfosztottsága jelenik meg a díszeitõl megfosztott oltárban
 

""
 Csendes ima a kápolna oltárán elhelyezett Oltáriszentség elõtt 

 

 

Az utolsó vacsorára emlékezik az egyház

Nagycsütörtök estével megkezdõdik a nagyböjti idõszak végét jelentõ szent három nap a Katolikus Egyházban. Ekkor emlékezünk Jézus szenvedésének kezdetére: az utolsó vacsorára. Nagycsütörtök délelõtt a megyés fõpásztorok együtt celebrálják az olajszentelési misét egyházmegyéjük papjaival. Ezen a szertartáson a püspökök megszentelik a keresztelendõk és a betegek olaját, valamint a bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor használt krizmát. Krisztus az utolsó vacsorán alapította meg az Oltáriszentséget, valamint az egyházi rendet, ezért az olajszentelési mise keretében a papok közösen újítják meg szentelésükkor tett ígéreteiket.

Jézus az utolsó vacsorán önmagát adja tanítványainak, rajtuk keresztül pedig minden keresztény hívõnek. Ezzel újítja meg a Kivonulás könyvében szereplõ húsvéti lakomát, amelyet a zsidók az Egyiptomból való szabadulásra emlékezve ünnepelnek. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus elõképe: saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bûntõl, az örök haláltól. Testével és vérével új életet ajándékoz.
 
Nagycsütörtök este a szentmise elején Krisztust dicsõítik a hívek. Az orgona, a templomok csengõi és harangjai ekkor szólnak utoljára: legközelebb a nagyszombati szertartáson hangzanak fel. A néphagyomány úgy tartja, a harangok Rómába mennek, hogy ott gyászolják Krisztust. A nagycsütörtöki szentmise különösen is megindító része a Krisztus tettére való emlékezés: az utolsó vacsorán, szeretetének jeléül megmosta tizenkét tanítványának lábát. A misézõ pap sok helyen követi Jézusnak ezt a tettét.
 
Az utolsó vacsorára emlékezõ nagycsütörtöki szentmise végén Krisztus ruháitól való megfosztásának jelképét, az oltárfosztást végzi el a pap: ekkor minden díszt eltávolítanak az oltárról, az Oltáriszentséget pedig a pap egy külön erre a célra kialakított kápolnába viszi. A mise végén a hívek csendben, elbocsátás nélkül távoznak a templomból, kezdetét veszi Krisztus szenvedése. Ettõl kezdve húsvétig az Egyház nem mutat be szentmisét.
 
Forrás: http://uj.katolikus.hu
 
 
 

 

 

 

 

 

2013. február 13. – Hamvazószerda, a nagyböjti idõ kezdete
Miserend: Délelõtt fél 11 és este 7 óra.
A szentmisék végén hamvazás.

 

———————————————————————————————————— 

HÚSVÉT – 2012

""

 Túrmezei Erzsébet

Húsvét után

 
HÚSVÉT ELÕTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét elõtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét elõtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét elõtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét elõtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét elõtt… kihamvadott remények. 
Húsvét elõtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába.
 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erõ, diadal, élet!

 

A Feltámadás ünnepén

 

 ""    

Húsvét vigíliája. Húsvét éjszakája a húsvéti szent háromnap középpontja
A felvételeket Mosui Tibor készítette

"" 
Ételszentelés húsvét reggelén a Szent Ágoston téren 

""

""

"" 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

""

 

""

""

""

""

  


Keresztúti ájtatosság a nagyböjti szent idõben:
minden pénteken 5 órától a Szent Mónika kápolnában.

——————————————————————————————  

Nagyböjti gondolatébresztõ: 
Adja az Úr, hogy a szenvedéseket úgy tudjuk elviselni, hogy mindig benne feszüljön 
az a tudat, hogy miénk lesz a feltámadás öröme is! 

  

"" 

Liszt Ferenc: Via crucis 

I–III.  stáció: 
Bevezetés
Jézust halálra ítélik
Jézus felveszi keresztjét
Jézus elõször esik el

IV–VI. stáció:  
Jézus anyjával, Máriával találkozik
Cirénei Simon vállára veszi Jézus keresztjét
Szent Veronika

VII–X. stáció: 
Jézus másodszor esik el
Jeruzsálem asszonyai
Jézus harmadszor esik el
Jézust megfosztják ruháitól 

XI–XII.  stáció: ⇒
Jézust felfeszítik a keresztre
Jézus meghal a kereszten

XIII–XIV. stáció: ⇒
Jézus testét leveszik a keresztrõl
Jézus testét sírba teszik 

 

 

""

Keresztút ma, 2012-ben

  

Bevezetésre:

Uram, Jézusom, a te keresztutad nem csak a nagyböjti idõre vonatkozik, hanem életem minden napjára programot, feladatot ad. A mai keresztútjárás arra késztet, hogy Krisztus kínszenvedésének tükrében meglássuk saját hibáinkat és tanuljuk meg az áldozatos szeretet törvényét, és ezeknek a törvényeknek átélésével éljük mindennapi életünket, a te kegyelmeddel.

 

1. Állomás:
Pilátus halálra ítéli Jézust


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

2012 ítélete Jézuson a közömbösség.

• Mit törõdnek ma vele az emberek…
• Szép házuk, lakásuk legyen…
• Külföldre mehessenek nyaralni…
• Elõmenetelük legyen…
• Bejussanak az áhított iskolába…
• Csak rosszat ne mondjanak róluk az emberek…

… És én nem vagyok iránta közömbös? És mások iránt?

Újíts meg minket Urunk! Minden alkudozásaink mögött a tét te vagy Urunk! Téged veszítsünk el, vagy e világ pillanatnyi elõnyeit? Segíts mindig melletted döntenünk!

Könyörülj rajtunk Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

2. Állomás:
Jézus vállára veszi a keresztet

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

2012-ben ki vállal szívesen keresztet, kereszthordozást?

• A mindennapi munkát zúgolódás nélkül tenni…
• Idegcsillapító nélkül az életet élni…
• A másik boldogságát a magamé helyett elfogadni…
• A vallásos embernek kijáró gúnyt és megvetést tûrni…
• Esetleges hátrányos helyzetet elviselni…
• Viszonzás reménye nélkül áldozatot hozni…

… Uram, mi szeretnénk elkerülni a kereszteket…

De azt is tudom Uram, aki nem veszi fel keresztjét mindennap és nem követ, nem méltó hozzád. Az, hogy lehetetlent kívánsz tõlünk Urunk az csak látszólagos. Hiszen már Szent Pál is megírta: „én mindent megtehetek abban, aki nekem erõt ad a mi Urunk Jézus Krisztusban".

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

3. Állomás:
Jézus elõször esik el a kereszttel

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.  

2012 embere nem szokott elesni…

• Mert mindig a másik hibázik…
• A másik kezdi a veszekedést…
• A másiknak nincs megfelelõ végzettsége…
• Õ a lelkiismeretlen…
• Világhelyzetre azt mondjuk, „Ez van” – én nem tehetek róla…

… Mi sohasem hibázunk?

Nem hibázunk, ha talpra kelünk, ha újra kezdjük…
Jézusunk, benned ezek hiányoztak, mégis magadra vállaltad elesettségünk szégyenét, hogy fiúi lelkülettel segíthess ezerszer is újra kezdenünk.

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

4. Állomás:
Jézus szent Anyjával találkozik

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

2012 emberének giccses a Mária tisztelete…

• Csodaváró emberek babonája a hite…
• Mária, „olyan csodatevõ Mária”…
• Olyan ájtatos dolog a hit…
• Érzelmi motívumú vallásosság…
• Nem csoda, a férfiak, fiatalok nagy része menekül az ilyen hittõl, pedig a tiszta hit által, Mária által könnyebb az út Jézushoz.
 
… A kereszt alatt Jézus rábízott minket. És mindenkinek van édesanyja! Máriának nem Jézus meggyötört arca okoz fájdalmat, hanem az, hogy a mai ember tõle és Jézusától is elfordítja a fejét. 
 
És én? Mit mondok?  Imádkozzál érettünk Mária most és halálunk óráján! Égi Édesanyánk értesd meg velünk, hogy elhagyatottságunk csak látszólagos, mert szívünk a tiéd, s a te szíved a miénk.

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk! 

 

5. Állomás:
Cirenei Simon segít Jézusnak

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

2012-ben szívesen segít az ember a másiknak, csak jó reklám legyen.

• Segít valaki politikából…
• Segít, mert majd viszonozni fogja…
• Ha nem segítek, mit szólnak az emberek?
• Elvégre én jó ember vagyok.
• Hadd lássák, hogy különb vagyok, mint õk.

… Én milyen szándékkal vagyok jó?

Bármit teszünk bárkinek, Jézusnak tesszük. Tégy minket Uram cirenei Simonoddá a ránk nehezedõ feladatokban, s téged lássunk minden ránk szoruló embertársunkban. 

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

 6. Állomás:
Veronika kendõt nyújt Jézusnak

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

2012-ben Veronikát megkérdeznénk:

• Mit akartál elérni ezzel?
• Milyen érzések fûztek hozzá? Bevallhatod, vesztõhelyre megy!
• Mennyit ér a képlenyomat?

… El se tudjuk képzelni, hogy valaki szívbõl, becsületesen és õszintén szeret. Talán, mert magunkból indulunk ki?

Uram, adj nekünk gyöngéd emberi szívet! Isteni arcodat lássuk meg Urunk minden szenvedõben, s értsük meg, nincs jelentéktelen jóság, mert minden belõled forrásozik, s hozzád vezet. Engedd, hogy úgy imádjam láthatatlan istenségedet, hogy szent arcodat megláthassam az örök dicsõségben. 

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

 7. Állomás:
Jézus másodszor esik el a kereszttel 

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

2012-ben azt mondanánk az elesésre: nézzen szembe önmagával, többre vállalkozott, mint amit bír.

• Már az elsõ botlásból tanulhatott volna…
• Megúszhatta volna az egészet, ha kicsit kedvére tesz a világnak, a fõnöknek…
• Õ kereste a bajt…
• S közben a földön vannak anyagi gondokkal küszködõ, gyermekeket vállaló szülõk…
• A kudarcokat a jobbért vállaló emberek…
• Emberek, akik azt hiszik, hogy a becsületes munka is elég a sikerhez.

… S mi is elfordítjuk a fejünket…

Te mindenkit felemeltél. Add, hogy ilyenek legyünk mi is. Segíts Uram felismerni bûneink súlyát és vezeklésünk szükségességét! Add Uram, hogy ne csak bámészkodó vagy katona legyek keresztutadnál.

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

8. Állomás:
Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 
 

2012-ben mi is sírunk másokon, mutogatunk rájuk…

• Szegény, egészen elzüllött…
• Hiába, nem nevelték, az utca nevelte…
• Mi lesz a mai fiatalokkal? Hitetlenek, erkölcstelenek, semmi tisztelet nincs bennük.
Jézus szava:
• Magatok miatt sírjatok.
• Tanítottátok a hitre õket? Milyen példával?
• Neveltétek erkölcsre? Talán az a sebtében elhadart felvilágosítás volt az?
• S talán azért tiszteletlenek, mert nincs mit tisztelni bennetek?

… Uram, igazad lehet! Add, hogy soha ne legyek oka más rossz életének!

Uram, Jézus Krisztus! Te nem a szomorúságot, a levertséget, hanem a kereszthordozást szereted. Afölött kell sírni, aki már nem akarja hordozni a keresztet! „Aki tanítványom akar lenni, vegye föl keresztjét és kövessen engem!" – mondottad. Add kegyelmedet, hogy ezt soha ne feledjem.   

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

9. Állomás:
Jézus harmadszor esik el a kereszttel

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

2012 embere egy lépést sem menne tovább, három elesés után.

 Azt mondják:
• Kilátástalan…
• Nem érdemes…
• Különben sem bírom tovább…
• Minek fárasszam magam?…

… Igaz mindez, ha Jézus nélkül próbálkozunk. Juttasd eszünkbe mindig szavad: „nélkülem semmit se tehettek”.

Uram, szinte szégyelljük magunkat, ha betegségeinket, veszteségeinket, bajainkat a tiedhez mérjük. Köszönjük, hogy nem szégyen vállalni a nehézséget, belátni a bûnt.

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

10. Állomás:
Jézust megfosztják ruháitól

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

2012-ben a meztelenség nem fájna…

• Levetkõztet a divat…
• Még inkább levetkõztet a léha, csúnya beszéd…
• Ma elfogadott a mezítelenség…
• És mi szégyellnivaló van ebben? – mondják…

… Gátakat rombol a beszéd: a szemérem gátját. Jól látjuk, lángokat gyújt a ruhátlanság: családi fészkeket hamvaszt el. Süket, aki nem hallja az apa nélkül felnövõ gyermekek jajszavát. Van, aki nem veszi észre, hogy a mezítelenség mennyire megalázza az embert… Adj nekünk tiszta szívet!

Uram, Jézus Krisztus! Látva, hogy a keresztségben kapott kegyelmi köntösünktõl a bûn megfosztott, így akartál figyelmeztetni minket lelki meztelenségünkre. Kérünk, nézd lelki ürességünket, és töltsd be szereteted kegyelmével! Segíts, hogy a bûnös embert könnyedén levessem magamról, és kegyelmi köntösöddel jelenjek meg elõtted. Segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életemben!

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

11. Állomás:
Jézust keresztre szegezik

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.  

2012 emberei nem hagynák magukat megalázni, keresztre szegezni.

• Számukra nincs sírig tartó házastársi hûség – az keresztre szegezés lenne…
• Nekik nincs egész életre szóló hit – az vakbuzgóság lenne…
• Minden csak önként – amíg én akarom, amíg nekem jó…
• De végig a kereszten – ezt ugyan nem kívánhatja senki…
• Jogom van a boldogsághoz.  Ez valóban igaz!

… Ezt kibírni viszont csak szeretetbõl lehet!

Uram, segíts, hogy mi is vállaljuk a hûséget. Köszönjük, hogy kékségeid és szent sebeid által nyertünk gyógyulást! Segíts, hogy odaszegezhessem kezemet és lábamat a te utadra, fölajánlva egész lényemet neked, hogy többé el ne tudjak szakadni szent akaratodtól.

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

12. Állomás:
Jézus meghal a kereszten

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

Életet adni másért? 2012-ben ez ostobaság.

• Inkább pénzt… Biztatást… Rokonszenvet. Többet nem.
• Egy élete van az embernek, élvezd…
• Egy fiatalsága, használd ki…
• Krisztus követése túl sokat kívánna tõlünk…
• Ostoba az is, aki életét adja Istennek: pap, szerzetes lesz, vagy házasságot köt…

… Segíts, hogy megtegyük mindig azt a kicsit, amit kívánsz tõlünk.

Így adtad meg Urunk a halál legszentebb értékét, s így fordítottad a bûn büntetését, a halált, örök üdvösségünk nyitányára. Legyünk mi is hûek, hogy elmondhassuk Szent Pállal: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam."

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

13. Állomás:

Jézus testét leveszik a keresztrõl és Fájdalmas Anyja ölébe fektetik

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.  

2012-ben Jézus halála csupán egy hír lenne a sok közül…

 • Megjelenne egy jó pár lapban. Megjelenne az interneten is. Érdekes riportot lehetne írni róla…
• Szenzációs képekkel közölnék…
• Mert mi még a legmélyebb emberi érzésekben is az érdekeset, a szenzációt keressük… 
• A látványosat. De nem az embert… az asszonyt… az anyát…
• Nem kérdezzük, hogy nekünk hogy fájna. Mi nézõi szeretünk lenni az eseményeknek…

… Hát már ennyire szívtelenek lennénk?
Uram, add, hogy megmozduljon a szívünk a mások szenvedése láttán.

Krisztus, te is erõtlenségedben voltál a legerõsebb, a világ Megváltója, a Gonoszság fejedelmének legyõzõje. Ha egyesítem veled gyöngeségemet én is részt veszek veled a világ megváltásában. Légy hozzám mindig irgalmas, hiszen te felemeled az elesõt, megerõsíted a gyengét.

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

  

14. Állomás:

Jézus holttestét sírba teszik

 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

2012-ben nem csak elhamvasztanák, hanem még szét is szórnák.

• Praktikusabb… Olcsóbb. Ebben semmi rossz sincsen, ma ez a szokás, mondják…
• A nagyobb baj, hogy megfeledkezünk halottainkról és Jézusról is…
• Baj az is, hogy nem gondolunk a halálra… 
• Nem is készülünk rá…
• Csak arra, hogy kik legyenek az örökösök…
• Milyen ruhában temessenek…
• Sírkövet is állítsanak szép felirattal…

… Fontosabb lenne, hogy milyen életet zár le a sír, mert ettõl függ a feltámadás. Segíts úgy élnünk, hogy örök életre támadjunk fel.

Uram, Jézus Krisztus! Amíg emberi tested a földben pihent, Istenséged az Ószövetség jó embereinek lelkét, élükön Szent Józsefét bevezette Atyád házába, mint megváltásod elsõ gyümölcsét. Add, hogy úgy éljek itt a földön, hogy engem is bevihess mennyei Atyád házába keresztáldozatod árán. Könyörülj rajtam, amikor földi életem után kopogtatok a mennyország kapuján, és ismerj fel engem, mint tiedet! 

Könyörülj rajtunk Urunk! 
Könyörülj rajtunk!

 

Befejezésre:

Végigjártuk Uram keresztutadat. Ünneplõ ruhában. Minden fáradtság nélkül. Könnyû volt, nem is volt túl hosszú. 
Követni sokkal nehezebb a mindennapok keresztútján. Kérünk, segíts benne.
Példád, legyen számunkra az útmutatás, halálod, az erõforrás.
Utánad akarunk menni, hogy egykor elérjünk Téged, örök boldogságunkat.
Aki élsz, uralkodol és szeretsz minket. Ámen 

  

 ""

 

Thomas Merton: Uram, követni akarlak 

 

Bevezetõ

Uram, ebben az órában gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején Te magad szenvedted végig ezt az utat – Mennyei Atyád iránti engedelmességbõl és irántam való szeretetbõl. A legnagyobb szenvedést vállaltad magadra, hogy bûneimért vezekelj, és a világot megváltsd. Engedd, hogy szenvedésed állomásain hálát és köszönetet érezzek ezért a szeretetedért! Világosíts meg, hogy hibáimat fölismerjem, és leküzdjem õket. Szent keresztutad, amelyen most követni szándékozlak, legyen számomra az önfeláldozás és a megszentelés iskolája! Olyan út, amely megtanít arra, hogyan válhatok a megváltás nagy mûvének munkatársává. Mária, szenvedésekben erõs anyád legyen kísérõm! Oldalán bátran járom szenvedéseidnek útját.

 1. állomás:
Pilátus halálra ítéli J
ézust

Pilátus igazságtalanul ítél, mert fél az emberektõl. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet. Szíve legmélyét érinti, de belenyugszik. Sokszor milyen nehéz a hallgatás, amikor úgy érzed, igazad van. Hogy védekezel, ha néha csak egy bántó szó éri a szívedet!

Uram, taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanság ér, hogy irántad való szeretetbõl elviseljem a fájdalmat. Nem akarok azonnal felfortyanni, hanem uralkodni akarok magamon. Elég lesz majd Pilátus ítéletére gondolnom. És ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján fogok válaszolni.

 2. állomás:
Jézus vállára veszi a keresztet

Az Üdvözítõ önként nyúl nehéz keresztje után. Tudja, hogy ezzel a nehéz kereszttel szabadít meg téged. Ezért olyan határozott, ezért szorítja magához oly erõsen. Hogy jajveszékelsz, ha csak egy kis keresztet kell viselned: könnyebb betegséget, minden igyekezeted elleni sikertelenséget, félreismerést. Tárd ki te is a karodat, vedd a keresztet, és viseld az Üdvözítõvel együtt a magad és felebarátaid üdvözülésére!

Uram, adj erõt, hogy a szenvedést, amelyet Te küldesz rám, vonakodás nélkül, kitartóan és örömmel viseljem! Mutasd meg, milyen önkéntes áldozatot hozzak, amellyel neked örömet szerezhetek, és általa új emberré válhatok.

 3. állomás:
Jézus elõször esik el a kereszt alatt

A teher nehéz. Az Üdvözítõ lassan kimerül. Az út köveire rogy, a kereszt megüti Õt. Új erõt gyûjt mégis, és talpra áll. Rád gondol, és bûneidre, amelyekért vezekelni akar. Uram, összeestél a kereszt súlya alatt, amelyet én róttam a válladra. Most látom, milyen borzalmas dolog a bûn, hogy miattam ekkora szenvedést vállaltál.

Add, Uram, kegyelmedet, hogy a kísértésnek, míg nem késõ, bátran ellenálljak… Már a legelsõ alkalmat a bûnre kerülni fogom! Hiszen az én bûneim nyomtak le Téged az út porába.

 4. állomás:
Jézus édesanyjával találkozik

Mária követte az Üdvözítõt. Most hirtelen megpillantják egymás arcát. Mária a szíve mélyéig együtt szenved fiával a keresztúton. Szenvedéseit egyesítette Jézuséval. Mária szívét a fájdalmak tõre járta át, s ezért érti meg õ a te szenvedéseidet is. Sötét gondok kínoznak, vagy halálos bûn terhe nyomaszt? Fordulj hozzá, a nyomorultak vigasztalójához, a bûnösök menedékéhez! Õ odavezet fiához, a szenvedõ Megváltóhoz.

Uram, szenvedéseid óráiban vigasztalást találtál édesanyád tekintetében. Milyen jólesõ érzés megértõ emberekre lelni! Édesanyáddal való találkozásod által taníts meg arra, hogy én is megértõ, tapintatos legyek embertársaim szenvedése iránt, fõként szüleim, testvéreim, barátaim szenvedése iránt!

 5. állomás:
Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban

Az Üdvözítõ oly gyenge, hogy a zsidók attól félnek, már a Kálváriához vezetõ úton meg fog halni. Ezért kényszerítik az éppen arra haladó Simont, fogja és vigye egy darabon Krisztus Urunk keresztjét. Simon habozik, de vállára veszi az Úr terhét. Ezért jutalmul megkapta késõbb a hit kegyelmének ajándékát. Íme, így jutalmazta meg az Úr azokat, akik önként segítenek a szenvedõkön! Minden megkínzott, agyongyötört, elfáradt ember szemébõl a kereszthordozó Krisztus tekint rád. Segíts rajta, ahogy tõled telik.

Uram, nyisd fel szememet, hogy észrevegyem magam körül az emberek szenvedését! Ne haladjak el sorsuk mellett vakon, hanem segítsek keresztjük nehezén erõmhöz mérten! Ha sokat nem is tudok, de amennyit igen, azt örömmel akarom tenni.

 6. állomás:
Veronika letörli Jézus arcát

Veronika csekély szolgálatot tett az Üdvözítõ szenvedéseinek enyhítésére. Ezért örökbe kapta kendõjén az Úr arcának képmását. Ilyen az Úr: ha a legkisebbet is ajándékozzuk neki, magát adja viszonzásul. A legnagyobb szenvedésben is hálás volt a legkisebb jótéteményért. Talán könnyebben elfogadsz egy-egy adományt, de az ajándékozóra kevés figyelmet fordítasz. Pedig milyen kis fáradtságodba kerülne néha egy köszönõ szó!

Uram, Te nagyon fontosat mutattál nekem: az igazi hála erényét. Uram, add, hogy elsõsorban irántad töltsön el gyengéd, szívbõl jövõ mély hálaérzet, mert végsõ soron a Te kezedbõl kapok mindent és magamtól semmire sem mennék! Hálával akarok gondolni azokra is, akik jót tesznek velem, akik közvetítik adományaidat. Sugározd rám szent arcod vonásait!

 7. állomás:
Jézus másodszor esik el a kereszttel

A kereszt mindig nehezebb lesz, az Üdvözítõ egyre fáradtabb, gyengébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A maga erejébõl kell ismét talpra állnia, a szolgák ütéseitõl, gyalázkodásaitól kísérve. Az Üdvözítõ most azokért a bûneidért szenved, amelyeket újra meg újra elkövetsz, amelyektõl oly nehezen tudsz megválni: legfõbb hibáidért.

Uram, bûneim oly erõvel nehezednek Rád, hogy ismét a földre nyomnak. Oly nehezen szabadulok tõlük, mindannyiszor elkövetem õket. Adj erõt az igazi elhatározáshoz, hogy végérvényesen tudjak szakítani azzal a bûnnel, amelybe oly gyakran visszaesem!

 8. állomás:
Jézus vigasztalja a síró jeruzsálemi asszonyokat

Az asszonyokat megrendíti a szenvedõ Jézus látványa. Pedig jobban tennék, ha hívõ lélekkel követnék õt. Erre már nem tudják rászánni magukat. Az Üdvözítõ így szól hozzájuk: Ne engem, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok! Ezzel rá akar mutatni arra, mily nagy jelentõsége van a tettnek, és mily kevés a sajnálkozásnak.

Add Uram, hogy nem törõdve az emberek szóbeszédével, alázatos tettekkel kövesselek! Ne engedd, hogy kishitûség és a csüggedés erõt vegyen rajtam, amikor hiányzik belõlem a lelkesedés lendülete. Sõt éppen ilyenkor akarok neked tettekkel, különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni.

 9. állomás:
Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt

Az emelkedõ mindig meredekebb. Elérkezett az utolsó szakasz. Az Üdvözítõ szeme elõtt feltûnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki és rogy össze harmadszor is. Minél nagyobbak az emberek bûnei, annál gyötrõbbek az Úr szenvedései. Most a megrögzött bûnösökért vezekel. Nekik is ki akarja nyitni a mennyek kapuját. Imáidban gyakran emlékezzél meg róluk, a szegények legszegényebbjeirõl, akik nem akarnak bejutni Isten országába, habár odajuthatnának.

Uram, harmadszori összeroskadásod által könyörülj azokon, akik elvakultságukban elfordultak Tõled, hogy szent szenvedésed gyümölcse ne vesszen kárba az õ számukra sem!

 10. állomás:
Jézust megfosztják ruháitól

Megkezdõdnek az elõkészületek Jézus keresztre feszítéséhez: sebekkel borított, lázas testérõl lerángatják a ruhát. Mily keserûség tölthette el az Üdvözítõt! De érted elviseli! Neked akar erõt adni ahhoz, hogy testedet megõrizhesd tisztán szentül. Vezekel azokért az emberekért, akikben nincs szemérem, akiknek nem szent az emberi test.

Uram, viselt ruháidat is odaadtad. Amid volt, azzal mind vezekelsz. Tarts távol testemtõl minden bûnös gerjedelmet! Taníts meg arra, hogy testemben a Szentlélek templomát tiszteljem, s megvédjem minden megszentségtelenítéstõl. Benne mindig a szellem és a Te kegyelmed uralkodjék! Kerülni fogom a túlzott ragaszkodást a kényelemhez. A Te kedvedért áldozatot vállalok magamra, megtagadok magamtól olyasmit, ami testemnek kedves, kellemes. Segíts ebben Uram!

 11. állomás:
Jézust a keresztre szegezik

Most a legszörnyûbb következik számára, a hóhérok keresztre szegezik testét. Krisztus kínjai kimondhatatlanok. Pedig hányszor találhatott volna a maga számára nyugalmasabb helyet a meghaláshoz. Most egyedül van és kiszolgáltatva durva lelkû emberek kénye-kedvének! Így adott példát, hogy te is készségesen vállald, ha a szenvedést társtalanul, magányosan kell elviselned.

Uram, mindenedet elvették. Most elhagyatva fekszel a keresztfán… Uram, taníts meg a lemondásra! Tudjak egyszerû, szegény és igénytelen lenni. Ha szenvednem kell, ne kürtöljem világgá. Veled, megfeszített Üdvözítõmmel együtt akarom azt elviselni, s fölajánlani magam és mások bûneiért.

 12. állomás:
Jézus meghal a kereszten

Az Úr most hozza a legvégsõ áldozatát, amely minden eddigit felülmúl és betetõz: engedelmes a kereszthalálig, három kínokkal teli órát viaskodik a halállal. S ekkor kiadja lelkét. Az utolsó szavai a mennybe szállnak, az Atyához. Küldetését most befejezte. Az engedetlenség által jött az eredeti bûn a világra, smost az engedelmesség által jön el az emberek üdvössége. Ennél világosabban és határozottabban nem tudta volna az Üdvözítõ kinyilvánítani, és tudtodra adni, hogy miért követel tõled engedelmességet, amely a te megszentelésedre szolgál. Engedelmeskedj, és megszabadulsz minden szenvedélytõl!

(Csendben imádkozunk)

Uram, kereszted lábánál állhatatosan kérlek, ajándékozz meg engem az õszinte, jókedvû engedelmességgel, és annak lelkületével! S ha nehéz meghajolnom, pillantsak szent keresztedre, s jusson eszembe a te gyermeki engedelmességed Mennyei Atyád iránt! Engedelmeskedni akarok a te parancsaidnak, egyházadénak, püspökeid és papjaid parancsainak. Szüleimnek, elöljáróimnak azáltal akarok örömet szerezni, hogy az õ parancsaikat is pontosan és hûen megtartom. Fogadd el engedelmességemnek ezt az áldozatát, és egyesítsd kereszthalálodnak, megváltásod mûvének gyümölcseivel!

13. állomás:
Jézust leveszik a keresztrõl és édesanyja karjaiba helyezik

Mária szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését. Most legelsõ gondja, hogy Fia számára méltó nyughelyet keressen. Ekkor jön Arimatiai József, leveszi Jézus testét a keresztrõl, és Mária ölébe helyezi. Most még egyszer karja között tarthatja Üdvözítõjét. Nyelve nem szól, de szíve most is azt mondja: Lásd én az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te szavad szerint! Isten akaratában való igazi megnyugvás…

Uram, ha hitem erõsebb volna, nem lennék oly türelmetlen. Mária nyugalmát abból merítette, hogy hitt benned. Hadd tanuljak tõle csendes alkalmazkodást, ha bajt, szerencsétlenséget küldesz rám! Nem morogva, panaszkodva akarom parancsaidat fogadni, hanem szívesen, türelemmel, kitartásal fogom teljesíteni akaratodat.

 14. állomás:
Jézus holttestét sírba helyezik

Csak néhány hûséges viszi az Úr testét a sírhoz. Csend van, a szájak hallgatnak. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg fölöttük. Az áldozat befejezõdött, nemsokára itt a húsvét. Eljön egyszer a nap, amikor téged is sírodhoz kísérnek, amikor számodra is vége lesz a kemény harc idejének. Ne félj ettõl a naptól! Ha végigjártad az élet keresztútját az Üdvözítõvel, Õ megragyogtatja elõtted a húsvét hajnal boldogító fényességét!

Uram, most vége keserû szenvedésednek! Itt nyugszol a sírban. Azonban hamarosan felvirrad dicsõséged napja, amikor a bûn, a halál, a pokol fölött aratott gyõzelmed nyilvánvaló lesz. Az én keresztutam végén is boldog örökkévalóság vár a mennyben, amelyet Te ajándékozol nekem. Erõsíts meg, hogy tartsak ki ezen az úton, amelyen Te haladsz elõttem a kereszttel, s a zászlót, amelyen királyságod felségjelvénye, a szent kereszt tündököl, soha cserben ne hagyjam.

 

Befejezés

Jézus, Te egész életeddel, a halálig menõ engedelmességgel az elviselést és a szeretet megváltoztatni képes erejét mutattad meg nekünk. Csendben a szótlanságra buzdítottál, ha már kifogyott minden eszközünk. Adj erõt nekünk eljutnunk a szótlanság erejének megtapasztalásáig, és engedd, hogy az igazság és a szeretet érdekében felemelt szavunkkal mindig szolgáljunk Téged a másik emberben és dicsérjünk Téged! Ámen.

 

"" 

 

""

 


2011


 

""

  

Reviczky Gyula: Feltámadás

 

""

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Sziveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember
Gyõzedelmesen!
…………………….
Adjatok hálát s virágot,
Tömjént hozzatok.
Hallelujah! hallelujah!
Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még
Valamennyien,
Mint az istenember egykor:
Gyõzedelmesen.

 

Tovább…

 

Eledelszentelés húsvét reggelén

 

""

Jóságos Istenünk. Szent Fiad feltámadásával újjá teremtetted az Életet. Új életet ajándékoztál nekünk, szabadságban, szeretetben, emberi jóságban. Ezt a Feltámadást, ezt az új életet szeretnénk érezni mindenben, ami körülvesz minket. Ezért hoztuk eléd mindennapi és ünnepi eledelünket, földi életünk táplálóját. Kérünk, szenteld meg azokat, hogy áldássá váljék számunkra elfogyasztásuk öröme. Szívbõl szeretnénk, ha családjaink asztalánál egységet teremtene ez áldásoddal kísért eledel. Oldaná a feszültségeket, egyengetné a nézeteltéréseket, növelné örömünket és az új, feltámadott élethez való õszinte ragaszkodásunkat: hogy értékelni, szeretni tudjuk az élet ez új formáját magunkban és minden emberben, akivel találkozunk, és együtt kell élnünk. Ezért kérjük áldásodat ezen eledelekre és ezzel együtt egész életünkre.

""

                                                                   Fotók: Mosui Tibor

Tovább…

 


 2010


 

MISEREND – NAGYHETI PROGRAM

Hétfõtõl (március 29.) nyári program szerint lesznek a szentmisék
(délután 18.30 és 19 óra)

* * *
Március 31-én, szerdán 13 órától
a Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont és a Székely Károly Iskolaközpont diákjainak,
illetve a bérmálkozó fiataloknak lesz gyóntatás
.

* * *
A Segítõ Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai
nagycsütörtökön  délben 12.30-tól
keresztutat végeznek a Szent Ágoston-templomban,
majd az iskola férfi tanárai passiót adnak elõ

* * *
Nagypénteken délután 15 órakor keresztúti ájtatosság lesz
a Szent Ágoston-templom körüli stációknál.
A nagypénteki via crucist P. Timár Sándor Asztrik ferences atya vezeti.

A nagyhéten elmaradnak a hittanórák!

 

 

2009

 

                                     ""

 

Eledelszentelés a Szent Ágoston-templom udvarán

Jóságos Istenünk. Szent Fiad feltámadásával újjá teremtetted az Életet. Új életet ajándékoztál nekünk, szabadságban, szeretetben, emberi jóságban. Ezt a Feltámadást, ezt az új életet szeretnénk érezni mindenben, ami körülvesz minket. Ezért hoztuk eléd mindennapi és ünnepi eledelünket, földi életünk táplálóját. Kérünk, szenteld meg azokat, hogy áldássá váljék számunkra elfogyasztásuk öröme. Szívbõl szeretnénk, ha családjaink asztalánál egységet teremtene ez áldásoddal kísért eledel. Oldaná a feszültségeket, egyengetné a nézeteltéréseket, növelné örömünket és az új, feltámadott élethez való õszinte ragaszkodásunkat: hogy értékelni, szeretni tudjuk az élet ez új formáját magunkban és minden emberben, akivel találkozunk, és együtt kell élnünk. Ezért kérjük áldásodat ezen eledelekre és ezzel együtt egész életünkre.

""

•   Istenünk, eléd hoztuk a kenyeret életünk egyik legfontosabb táplálékát. E darab kenyérben jelen van munkánk, minden örömünk és gondunk. De jelen van irántunk való szereteted is. Áldunk Téged Istenünk

•    Istenünk, eléd hoztuk a bort az öröm, a felszabadultság, a jókedv jelképét. Add, hogy mindig is ezt a józan örömöt, igazán emberi jókedvet tartsa ébren bennünk, és így jóságodra emlékezzünk. Áldunk Téged Istenünk

""

• Istenünk, eléd hoztuk más eledeleinket is, melyeket kiismerhetetlen gazdagságodból az emberi találékonyság és jó ízlés állított össze. Ezekben szereteted gazdagsága tárulkozik fel elõttünk, mely révén Te, az Élet Ura, mindig új és új formában szólítasz meg minket. Add, hogy e gazdagságodból mindenkinek része lehessen. Áldunk Téged Istenünk

""

""

Mindenható, jóságos Istenünk! Ezeket az eledeleket mind jóságodnak köszönhetjük. Kérünk, áldd meg ezeket. Áldásodból ezek elfogyasztása igazi örömre, egységre, életszeretetre ébresszen minket. Ne engedd elfelednünk jóságodat, és azt, hogy ezt minden embernek adtad. Add, hogy az áldásodból fakadó életszeretet ne csak szûk asztalunk körül teremtsen egységet, hanem segítõen együtt tudjunk érezni azokkal is, akiknek az emberi kapzsiság és szûklátókörûség miatt ez nem adatott meg, vagy akik ajándékaid gazdagságát nem tudják észrevenni, és ezért fáj nekik az élet. Áldd meg közösségeinket, egész népünket. Add, hogy gazdagságodban részesedve neked, minden Élet Forrásának adjunk hálát Krisztus a mi Urunk által. Ámen

Húsvétvasárnap

Krisztus feltámadása 

""

""
Ünnepi szentmise  húsvétvasárnapján

  

Diadalmas húsvét

Húsvét a kereszténység legnagyobb s legrégibb ünnepe, az ünnepek ünnepe! Ünnepelünk, mert a nagypéntek csillagtalan s vigasztalan éjszakáját a föltámadás gyõzelmes hajnala váltotta fel. Mennyi sötétség s reménytelenség, mennyi könny s keserûség borong ott a kereszt tövében, és mily diadalmas fény s remény, mily öröm s vigasz ömlik el húsvét reggelén, amikor Krisztus lepecsételt sírköve felpattan! Ott a lélek fájdalmas jajai, itt az alleluja öröme. A keresztfa, a töviskoszorú eltûntek, s a lándzsával átdöfött Szent Szív húsvét hajnalán újra elkezdett dobogni.

Ünnepelünk, mert a szeretet legyõzte a gyûlöletet, az igazság a hazugságot, a hit a hitetlenséget, az Isten Fia a bûnt, a remény a kétségbeesést, az élet pedig a halált. Valóban „ez az a nap, melyet az Úr rendelt, ujjongjunk és vigadjunk rajta!” (Zsolt. 118,24)
Milyen érdekes a tavasznak és a húsvétnak az egybeesése. Fakadnak a rügyek a fákon, feslenek a szirmok a virágokon. Örülünk a természet megújulásának, a téli álomból feltámadt életnek, az újjászületõ természet az új élet himnuszát dalolja, pedig nemrég még hidegben fagyoskodtunk. A tavaszt csak késleltetni lehet, végleg visszatartani nem.

A húsvét is ilyen rügyfakadás, ilyen új életet daloló ének. Hirdeti, hogy a sötétség ugyan küzdhet a világosság ellen, de végleg nem gyõzheti le. A romlottság s gonoszság, a hazugság és megtévesztés ideig-óráig ülheti diadalát, de elõbb-utóbb megtartja gyõzelmi bevonulását a jóság, a becsület és igazság.

Krisztus fölé csak három napig borult gyõztes ellenségeinek sírköve. A harmadik nap hajnalán szétpattant a sír zárja, s a halálon diadalmaskodó Krisztust azóta legyõzni nem lehet. Azóta a pogány világból származó közel 30 méter magas, egy darabból álló egyiptomi Obeliszk a Szent Péter tér közepén a reá írt mondattal hirdeti és tanúságot tesz arról: Krisztus él, Krisztus gyõz, Krisztus uralkodik. A gyûlölet és irigység, hazugság és elfogultság felett diadalmaskodó Krisztus lengeti dicsõségének zászlaját, s aki nyomában jár, annak számára még a kereszt, a szenvedés, a megpróbáltatás is elveszíti ijesztõ jellegét. Az gyõzni fog a feltámadt Krisztussal. Az lelkileg feltámadott életet tud élni.

„A sírjából diadalmasan kilépõ, a halál fölött gyõzedelmeskedõ Krisztus kezeskedik azért is, hogy a sír melyébe búzamagként elvetett testünk is egykor úgy hajt ki, és úgy fakaszt rügyet az örök életre, mint így tavaszkor a barázda sírjába vetett mag. Krisztus gyõzelmes sírjának fénye úgy ûzi el a végleges elmúlás nyomasztó fellegét lelkünk egérõl, úgy oszlatja el a halál ijesztõ árnyát, s simítja el az enyészet redõit, mint a felkelõ nap sugara a sötét éjszakát.

Valóban feltámadt az Úr, az élet legyõzte a halált! Ez húsvét diadalmas ünnepének öröme. Örülünk a rügyfakasztó meleg napsugárnak, de a természet nagy megújhodása csak orgonakíséret a hit gyõzelmi énekéhez: föltámadt Krisztus e napon, alleluja, hogy az ember vigadozzon, alleluja. Ez az igazi öröm, ez az igazi rügyfakadás, ez az igazi tavasz, mely az örök élet éltetõ fuvallatát hozza felénk.
Az élõ hitnek ilyen vigasztaló s bátorító gondolataival kívánok minden kereszténynek és embertestvéremnek boldog alleluját, meleg, éltetõ s örvendetes húsvéti ünnepeket.

Tamás József
római katolikus püspök

(Hargita Népe, 2009. április 10.)

Húsvéti ének az üres sziklasír mellet

Dsida Jenõ verse

Nyitott sírod szája szélén
sóhajok közt üldögélvén
szemlélem bús, elvetélt
életemnek rút felét
s jaj, – most olyan bánat vert át,
mily Jacopo és Szent Bernát
verseibõl sír feléd.

Nincs gonoszabb, mint a hitvány
áruló és rossz tanítvány,
ki az ördög ösvenyén
biztos lábbal, tudva mén:
szent kenyéren nõtt apostol,
aki bûnbe késõbb kóstol, –
Krisztus, ilyen voltam én.

Amit csak magamban látok,
csupa csúnya, csupa átok,
csupa mély seb, éktelen,
testem oly mértéktelen
volt ivásban, étkezésben,
mindenfajta vétkezésben
s undokságom végtelen.

Ó, ha tudnám, megbocsátasz,
s országodba bebocsátasz,
mint szúrnám ki két szemem,
mint vágnám le két kezem,
nyelvem húznám kések élén
s minden tagom elmetélném,
amivel csak vétkezem.

Bûneimnek nincsen számok.
Mindent bánok, mindent szánok
és a sajgás, mely gyötör
nem is sajgás, már gyönyör.
Hamuval szórt, nyesett hajjal
ér engem e húsvéthajnal
és az üres sírgödör.

Bámulok a nyirkos, görbe
kõsziklába vájt gödörbe,
bénán csügg le a karom,
tehetetlen két karom…
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.

Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök itten.
Lelkemet nagy, jó meleg,
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.

Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.

Éneklõ sok tiszta lánnyal,
liliomos tanítvánnyal
nem követlek, Mesterem.
Majd csak csöndes estelen
indulok, hol vitt a lábad,
földön kúszom könnybe lábadt
szemmel, szinte testtelen.

Fennakadva tüskeágon.
éjsötét nagy pusztaságon
étlen-szomjan vágok át,
nagy hegyeken vágok át,
mint eltévedt eb szimatja,
mely halódva is kutatja
vándor ura lábnyomát.

S közben dalolok az égrõl,
pálmás, örök dicsõségrõl,
vonszolván földdel rokon
testemet a homokon
s így ujjongván, nem is érzik,
hogyan sajog, hogyan vérzik
rögbe horzsolt homlokom.

Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzõn, énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig, biztosan…
S kopjék térdig bár a lábam,
tudom, az ég kapujában
utolérlek, Krisztusom!

 

Kormorán – Miatyánk passió

 

 

Nagyszombat

Húsvét vigíliája –  Az ünneplés története

""

""
 

 ""

""

 ""

Nagypéntek

Jézus kereszthalálának emléknapja

""
Krisztus szenvedéstörténetét idéztük fel a nagypénteki keresztúti ájtatosságon
a Szent Ágoston-templom körüli stációknál. Az immár hagyományos nagypénteki
via crucist Tamás József római katolikus püspök vezette.

"" 
A Csíkszeredai Segítõ Mária Római Katolikus Gimnázium tanulói nagypénteken reggel 8 órától
keresztutat végeztek a templom körüli stációknál

Nagycsütörtök

Jézus az Utolsó Vacsorán elõvételezte kereszthalálát

""
Az Oltáriszentség õrzési helye és a megfosztott oltár.
Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának szent három napja
az utolsó vacsora miséjével kezdõdik.

 

Virágvasárnap

Az öröm és a fájdalom napja

""

A virágvasárnapi szertartás a Szent Ágoston-templomban barkaszenteléssel kezdõdött, ezt követte az ünnepélyes körmenet az épülõ templom körül, a Virágvasárnapi Passió éneklése és szentmise, végül pedig az Oltáriszentség kitételével és szentségimádással  zárult.

""

  


2008


 

Húsvéti eledelszentelés a Szent Ágoston téren

 

""


""

""
Feltámadási szentmise a nagytemplomban

""

Kimondhatatlanul nagy volt a Jézus sírjánál járó asszonyok meglepetése és öröme. Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.”
Jézus megismerése mindig küldetés is. Feltámadt az Úr, de akik részesei e titoknak, azoknak szent kötelességükké lesz, hogy másokkal is közöljék a feltámadás szent tényét.


Nagypénteki keresztút

""

""

Krisztus szenvedéstörténetét idéztük fel a tegnap délután tartott nagypénteki keresztúti ájtatosságon a Szent Ágoston-templom körüli stációknál. Az ötödik éve immár hagyományos nagypénteki via crucist Tamás József római katolikus püspök vezette, aki a keresztúti ájtatosságot követõ elmélkedésében kiemelte, Krisztus keresztútja egyben diadalút is volt, hisz az nemcsak a Kálvária-hegy tetejére vezette, hanem a föltámadás dicsõségébe is emelte õt. Katolikus egyházunk Jézusnak ezt a diadalútját, azaz keresztútját a nagyböjti idõben kettõs céllal imádkoztatja velünk: azért, hogy ne felejtsük el, mit tett értünk Krisztus, amikor vállalta a megváltásnak ezt a formáját, és hogy szenvedésébõl vigasztalást és erõt merítsünk mindennapi keresztjeink hordozására. „Azért kell nekünk sokszor járni a keresztutat és föltekinteni Jézus keresztjére, hogy vigaszt és erõt nyerhessünk szeretetének áldozatából. Adja a szenvedõ Úrjézus, hogy most a nagyböjt végén olyan kegyelmekben részesüljünk, amelyben megérezhetjük és megtapasztalhatjuk, jó az Úrral együtt lenni, és adja meg az õ békéjét, valamint föltámadásának dicsõségét és boldogságát, amit mindannyiunknak megígért” – fogalmazta meg imaszerûen kérését a püspök.
A mai, nagyszombati vigília szertartását a feltámadási körmenet követi. (a. i.)


Virágvasárnap


""


""

                              Sík Sándor

A keresztút
III. Stáció

""

Terhe alatt a szörnyû fának,                                                 
Terhe alatt a tenger bûnnek,
Mik láthatatlan madarakként
A két keresztes ágon ülnek,
Terhe alatt a világ elejétõl
Világ végezetéig minden rossznak:
Az Úr leroskad.

Ó porig megalázott Jézusunk,
Hát itt a porban, itt találkozunk!
Ó be mienk vagy! Most rád ismerek!
Leroskadt Isten, roskadt emberek.
Ó emberebb te minden embereknél,
Vérünk és húsunk, emberfia, testvér!
Verejtékünk hordod és vérhullásunk:
Ó hogy szeretünk – ó hogy megalázunk!
Patkók alatt és korbácsok alatt
Arccal csókolod a véres sarat,
Lába elé terülsz a csõcseléknek,
Föl sem nézhetsz már arcába az égnek.
Nem tûrjük el, hogy föntebb légy minálunk,
A magunk szennyes szintjére cibálunk.

Ó tudjuk jól: nem a szegény kereszttõl,
Nem testi kíntól, hogy lábad meging:
Századokon, ezredeken keresztül
Zuhognak rád a bûnök: bûneink.
Az én bûneim ülnek a kereszten:
Esned kell, Uram, mivel én elestem.
Én voltam, aki elgáncsoltalak.
Ó hogy szeretlek, – ó hogy bántalak!

De hogy bánthatlak, hogyha úgy szeretlek?
És ha bántalak, hogyan szerethetlek?
Így volt akkor is, ama régi órán,
Amikor legelõször csapott a Gáncsvetõ rám.
Az érthetetlent ki értheti meg,
Az elsõ jajt, elsõ elestemet?
A gyilkos dallamot megrebbenõ szívemben,
Lent, énem hajszálgyökerei alján,
Mely legelõször ringatott el csalfán
A bûn végzetes félálmába engem.
Mi lehetett az elsõ buktató?
Cukor? Gyümölcs? Füllentés? Durva szó?
Vagy egyszerûen a rossz unalom?
– Olyan nagyon régen volt! nem tudom.
Csak azt tudom, de azt erõs bizonnyal,
Hogy megbántani nem akartalak.
És mégis: tudom és tudtam, iszonnyal,
Hogy megbántottalak.
Talán nevét sem tudtam még a rossznak,
S prédája lettem valami Gonosznak.
Valami hangnak, amely sohasem
Szûnt el azóta bennem zümmögni csendesen:
Zümmögni egyre, ami jól esett,
Ami édesség, ami élvezet,
Ami könnyû, amivel nincs veszõdség,
És legfõképpen: semmi felelõsség.
Ismeretlen hang volt és érthetetlen,
Nem az én hangom, nem is énbelõlem:
Mindenestül más, idegen.
És mégis, mégis, mégis énbelõlem:
Én lettem más, én lettem idegen,
Más is és idegen is: érthetetlen.
Csak azt tudom, hogy kettévált a lelkem,
Hogy amit nem akarok: akarom,
És hogy kettõnek lenni fájdalom.

Azóta így van: megyek Teutánad,
Megvarázsolt vas a mágnes felé,
– Hova mennék? az Ige titka nálad,
Az életé, az én életemé, –
S egyszerre csak elfut a föld alólam,
Hurok rántása lépõ lábamon:
S fekszem a földön, élettelen ólom.
– Akartam? Nem akartam? Nem tudom.

Arcom meg-meglegyintik angyalok:
Szépség, Igazság, izzó látomások,
Elsuhanó szárnyakkal rám suhog
Minden bizonynál bizonyabb hívásod.
Megyek feléjük, mint az alvajáró,
A látás józan mámora elönt,
Hét nap járom a tiszta fényözönt:
Nyolcadnap reggel lomha szürke háló
Égen és földön, lépteim nyomán
Langyosan ásít álmos ingovány,
Zöld békanyál a köntösömre loccsan,
Pedig szemem fönnjár a csillagokban.
Lábam a lucskot, szemeim a fényt
Egyszerre isszák: melyik vagyok én?

És melyik leszek holnap s azután?
Hogy fölforgassa szívem fenekét,
Hoz-e valaki élesztõ ekét?
S jó magot a felmagzott gaz után?
Mert én Uram, ha csak magamra bíznád,
Úgy gondoznám el a szép tiszta búzát,
Ugyan nem volna benne köszönet!
Nem, Uram, nem lesz benne örömed,
Hacsak a tenyértörõ ekevasnak
Neki nem állsz Te magad is velem,
Ó konkolyölõ, szántó Kegyelem.

Mert él és fáj és sír bennem a kettõ,
És nincs ami megszabadítson ettõl,
Csak a Te véred, csak a Te kereszted,
Csak a Te felém sikoltó elested:
Azért kell buknod, hogy én el ne essem,
Hogy az én kettõm újra egy lehessen.

Hogy bûntelen bûn, én elsõ elesésem
Múljon el egyszer végelgyengülésben.
S ne legyen már több, mint egy ködös emlék,
Mint foszló felhõ nyári dél-egen:
Fátyla hûsén át megérezhetem
A bírhatatlan Teljes Nap kegyelmét.

Te, ki magad bûnömmel eljegyezted
És megölelted értem a keresztet,
Aki megengedted a zuhanást,
De nem azért, hogy lelkem megalázd,
Csak mert a mélyben annál jobban érzem,
Milyen magasban szabtad ki a részem:
Mikor rámzúdul, mint az út pora,
A másik én veszejtõ mámora,
Hozzád kiált a mélybõl lompos ajkam:
Akard, hogy úgy akarjam,
És megöleljem én is a zuhanó keresztet
Mondván: Míg meg nem áldasz, nem eresztlek!

Keresztúti ájtatosság

Azok a hívek, akik keresztúti ájtatosságot végeznek, teljes búcsút nyerhetnek.
A keresztúti ájtatossággal fölelevenedik azoknak a fájdalmaknak emléke, amelyeket az isteni Megváltó szenvedett útközben Pilátus udvarától, ahol halálra ítélték, a Kálvária hegyéig, ahol üdvösségünkért a kereszten meghalt.

A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges:
1. A keresztúti ájtatosságot szabályosan felállított keresztút állomásai elõtt kell végezni.
2. A keresztút felállításához szükséges 14 kereszt és ezekhez szokás mellékelni ugyanannyi képet is, amelyek a jeruzsálemi állomásokat mutatják be.
3. Általánosabb szokás szerint a keresztúti ájtatosság 14 olvasmányból áll, amelyekhez valami szóbeli imát csatolnak. Az ájtatosság végzéséhez azonban csak az Úr Jézus szenvedésérõl és haláláról való buzgó elmélkedés szükséges. Nem kell minden állomás titkáról külön elmélkedni.
4. A keresztutat járni kell, egyik állomástól a másikig. A keresztúti ájtatosság közös végzésénél, ha az összes jelenlevõk járása nem lehetséges zavar nélkül, elengedhetõ, ha legalább az ájtatosság vezetõje járja a keresztutat és a többiek a helyükön maradnak.
5. A törvényesen akadályozottak ugyanazt a búcsút elnyerhetik, ha legalább valamennyi ideig, pl. egy negyed óráig az Úr Jézus szenvedésérõl és haláláról olvasnak és elmélkednek.
6. A keresztúti ájtatossághoz hasonlóak a búcsúnyerés szempontjából is azok az illetékes Hatóságtól jóváhagyott más jámbor gyakorlatok is, amelyekkel felelevenedik Urunk szenvedésének és halálának emléke. Ilyenkor is hasonlóképpen 14 állomást állítunk fel.

 


2007

 

Nagypénteki keresztúti ájtatosságon vettek részt a befejezésre váró csíkszeredai Szent Ágoston-templom körül a plébánia hívei. Krisztus kereszthalálára emlékezve immár negyedik éve délután 3-tól tartott via crucis szertartást Tamás József püspök vezette, aki a templom körül tartott stációkat követõ rövid elmélkedésében hangsúlyozta, Jézus Isten fiaként a mi kiengesztelõdésünkre vállalta a kereszthalált, ezért kell megrendítsen bennünket az értünk viselt szenvedése. „A szeretet áldozatával kellene nekünk viszonozni azt, amit Krisztus értünk tett" – mondta útravalóul nagypénteki elmélkedésében a püspök. (Antal Ildikó)

""


 

""

""

""

""

 

""

""

""