Jakubinyi György ny. érsek 75 éves

1946. február 13-án született Máramarosszigeten. Isten szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban 1969. április 13-án. II. János Pál pápa 1990. március 14-én gyulafehérvári segédpüspöknek nevezte ki, április 29-én Francesco Colasuonno nuncius szentelte püspökké a csíksomlyói kegytemplomban. 1994. április 8-án  gyulafehérvári érsek lett, érseki beiktatását az év április 21-én a gyulafehérvári székesegyházban John Bukovsky bukaresti apostoli nuncius vezette.
Egy Istennek, egyháznak, teológiai tudományoknak szentelt élet 75 évéért adtak hálát Gyulafehérváron a papnevelő intézet…
Tovább…