Jézus feltámadását ünnepeljük Nagyszombat este

Nagyszombaton Krisztus kereszthaláláról elmélkednek a keresztények, az esti vigília-szertartással a katolikus templomokban pedig már kezdetét veszi a húsvét, a kereszténység legnagyobb, Jézus feltámadását hirdető ünnepe.

A vigília szertartása a jelenlegi, IV. századra visszavezethető liturgikus rend szerint négy, jól elkülönülő részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményében.

A szertartás a tűzszenteléssel kezdődik, majd a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, amelynek fénye a feltámadt Jézus Krisztust jelzi, aki új reményt ad az embernek. A pap ezután elindul a fénnyel a sötét templomba, ahol „szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat”.

A húsvéti igeliturgia végigvezeti a híveket az üdvösségtörténet nagy állomásain, majd felhangzik a Glória, Isten dicsőítése, és „visszatérnek a harangok”, felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét követően az ünnepélyes alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezi ki. Az evangélium Jézus feltámadásának története.

A prédikáció után következik a keresztvíz megáldása, majd utána a hívek is megújítják keresztségi fogadalmukat.

A szentmise a szokott rendben, az áldozati liturgiával folytatódik. A szentmise végén a „feltámadási körmenettel a hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és a világ számára is hirdeti a feltámadás örömét.”

A Szent Ágoston plébániatemplomnál a Húsvéti Vigilia szombat este 8 órakor kezdődik a tűzszenteléssel a templom előtti téren.

Húsvétvasárnap reggel 7.30 órakor lesz szentmise és utána megáldjuk, megszenteljük a húsvéti eledeleket, hogy majd odahaza mindenki a családdal együtt fogyaszthassa el.

Minden kedves hívőnek Álott Húsvéti Ünnepeket kíván a Szent Ágoston plébánia munkaközössége.