Miserend, heti program – 2016

   

Szentmisék rendje templomunkban 

   

NYÁRI MISEREND (Március 29-től):

Vasár- és ünnepnap: 9, 10.30, 17 és 19 óra (ifjúsági mise)
Hétköznap: 18.30 és 19 óra

 

TÉLI MISEREND:

Vasár- és ünnepnap: 9, 10.30, 17 és 19 óra (ifjúsági mise)
Hétköznap: 17.30 és 18 óra 

 

  

  

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Október 2 – 8.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 27.
VASÁRNAP
C év
Október 2.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00

+Fazakas Ferenc és n. +Margit
Az egyházközség híveiért
+Dánél Rozália – 10. évf. és a család elhunytjaiért
+Horváth Domokos, n. +Erzsébet – 25. évf. és gyermekei

HÉTFŐ
Október 3.

17.30

18.00

Szándékra (Gáspár – születésnap)
+Both László – 4. évf.

KEDD
Október 4.

17.30

18.00

+Darvas Ferenc – 1. évf.
+Fazakas Ferenc – 30. évf.

SZERDA
Október 5.
17.30

18.00
+Tarczali Jolán – 6. hét
+Oláh Gábor – 17. évf., n. +Teréz – 7. évf. és a család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Október 6.

17.30

18.00

+Tamás Márton – 6. évf.
+Farkasné Kovács Anna

PÉNTEK
Október 7.
Elsőpéntek

17.30
18.00

Rózsafüzér társ. élő és elhunyt tagjaiért
+András Zsuzsanna – 6. hét

SZOMBAT
Október 8.

17.30
18.00

Magyarok Nagyasszonya

+Balázs Sándor – 4. évf. és a János család elhunytjaiért
+Szakáli Gábor – 8. évf., n.+Rozália – 3. évf.

 

 
„Teljes lelkiélet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói melyekbe csak a zene világít be.” – Kodály Zoltán

 

 
 
 

 

"" 

 

Hittanórák

Mottó: Aki Istent ismeri és szereti, az embertársait is szeretni, tisztelni fogja!

A hitoktatás hozzátartozik minden egyes gyermek egészséges, kiegyensúlyozott lelki neveléséhez. Életünk akkor lesz harmonikus, társadalmunk akkor lesz egészséges, ha hitünk és életünk Isten szeretetében és egymás tiszteletében gyökerezik. Õrizzük meg életünkben ezeket az isteni, örök értékeket, hogy legyen mindannyiunk számára egy jobb, szebb és boldogabb jövõnk. Ennek megvalósítását gyermekeink lelki nevelésén kell elkezdenünk!

Kedves szülõk! Szülõi felelõsségük tudatában, kérjük tartsák fontosnak gyermekeik lelki nevelésének szükségességét, és figyeljenek arra, hogy gyerekeik lelkiismeretesen részt vegyenek a hitoktatásokon! Köszönjük!

  


Keresztelési felkészítõ

Az Egyház õsi szokása, hogy nem bocsát a keresztség szentségéhez senkit a keresztény közösségbõl választott keresztszülõ nélkül.

Gyermekeink keresztelésénél azért is ott kell lennie a keresztszülõnek, hogy megjelenítse egyrészt a keresztelendõnek lelkileg kibõvült családját, másrészt az Anyaszentegyház szerepét. Szükség esetén pedig segíti a szülõket, hogy a gyermek elõrehaladjon a hitben, és hitérõl életével is tanúságot tegyen.

A keresztszülõnek közre kell mûködnie a keresztség kiszolgáltatásánál is, és a szülõkkel együtt kell megvallania az Egyház hitét.

A keresztszülõi feladatkört az Egyház tisztségnek, megbízatásnak tekinti, és hangsúlyozza a keresztszülõk felelõsségét keresztgyermekükért Isten elõtt. Ezért a szülõnek alaposan meg kell választania, hogy kit kér fel, vagy kit fogad el keresztszülõnek, és elsõsorban csak a gyermekének üdve vezetheti, s nem „oszthatja ki szerepként” e fontos tisztséget más kritériumok alapján a rokonok vagy barátai között. A keresztszülõ pedig nem tévesztheti szem elõl keresztgyermekének lelki fejlõdését, s azt életének példájával és szavával kell helyes mederben tartania.

Ezen kérdések átbeszélésére alkalmas és szükséges a közös találkozás – szülõk, keresztszülõk és lelkipásztor – amelyet plébániánkon minden pénteken nyári idõben 19.30 órától, télen pedig 18.30 órától tartunk a kápolnában Jézus társaságában.


Házassági felkészítõ

A házasság szentség, azaz szent dolog. Szent Pálnak az efezusiakhoz írt levele nem kisebbel hasonlítja össze, mint Krisztusnak az egyház iránti szeretetével.

De a házasság nem magától szent. Szent az Isten tervében és szent a házastársak akaratától, jószándékától, törekvésétõl függõen. Aki a házasságot nem tartja szentnek, szent dolognak, annak a maga számára igaza van. Aki a házasságot szent dolognak tartja – annak is igaza van. Tõlem függ hát, hogy házasságom életkeret, természetes közösség lesz-e vagy pedig végtelen távlatokat nyitó, Istenhez fûzõ megszentelt közösség.

Ha Krisztus szeretete a mintája a házastársi szeretetnek, akkor a házasfeleknek sokat kell szemlélniük Krisztus életpéldáját. Akkor számukra a Krisztussal való elmélkedés, az evangélium olvasása és hallgatása nemcsak jámborsági gyakorlat, hanem a leglényegesebb segítség házasságuk szép megvalósításához.

Ezen nemes célkitûzés megvalósításához, de különösen az elsõ közös lépések megtételéhez kíván segítséget nyújtani plébániai közösségünk a házasulandóknak minden szerdán az esti szentmise után egy-két órás házassági megbeszéléssel, együttgondolkodással.


Betegellátás – elsõpénteken és bármikor sürgõsség esetén

A betegség nem annyira orvosi, mint emberi probléma. Fordulópont az ember életében, ami új helyzetet, sokszor krízist teremt. Talán ez az elsõ alkalom, hogy megtapasztaljuk tehetetlenségünket, és kénytelenek vagyunk elfogadni mások szolgálatát.

Ha valaha, akkor ezekben az órákban szüksége van Isten kegyelmére, hogy gyöngesége és letörtsége ellenére is urrá legyen a helyzetén, s amint Krisztus követõje volt egészségesen, úgy követõje legyen a szenvedésben és megpróbáltatásban is.

Aki Krisztusban hisz, az nem válik magányossá se a szenvedésben se halálában, hiszen õ életében és halálában egyaránt az Egyház közösségének a tagja. Megrendítõ élmény azt látni, hogy az Egyház lehajol a súlyos beteghez és hozza Isten nagy ajándékát: Krisztus testét és a betegek olaját. Éljünk a nagy lehetõséggel. Ne féljünk a betegek kenetétõl, és hozzátartozóinkat se féltsük tõle.

  
 
HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK 
 
""
 
November 1., vasárnap – Mindenszentek ünnepe
 
♦ Reggel 9 órakor és délelőtt fél 11-kor szentmise a Szent Ágoston-templomban
♦ Délután 3 órakor a Szentlélek utcai temetőben, 4 órakor pedig a Kalász negyedi temetőben lesz halotti megemlékezés, majd következik az új sírok megáldása
♦ Este 7 órakor hálaadó szentmise
 
 
 
 
 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Szeptember 25. – október 1.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 26.
VASÁRNAP
C év
Szept. 25.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00

Szándékra
Az egyházközség híveiért
Szándékra (Norbert és Noémi)
Szándékra

HÉTFŐ
Szept. 26.

18.30

19.00

+Erőss András – 2. évf.
+Juhász Miklós – 1. évf.

KEDD
Szept. 27.

18.30

19.00

+Burján Zoltán – 15. évf. és a család elhunytjaiért
+Tankó István és a család elhunytjaiért

SZERDA
Szept. 28.
18.30

19.00
+Roca Dumitru – 1. évf.
+id. Koronka Sándor

CSÜTÖRTÖK
Szept. 29.

18.30

19.00

Szt. Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

+Varga Mihály (névnap)
+Tánczos Miklós – 11. évf.

PÉNTEK
Szept. 3o.

18.30
19.00

Szándékra
+Búzás Ferenc és n.+Teréz

SZOMBAT
Okt.1.


18.30
19.00


Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért
+Orbán Rozália – 6. hét 

 
„A lelki szépség oly varázsfényt kölcsönöz az ember egész valójának, hogy az egyszerű megjelenésével meghódítja a szíveket és barátokat szerez anélkül, hogy tudná.” – Lev Tolsztoj

 

 

 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Szeptember 18-24.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 25.
VASÁRNAP
C év
Szept. 18.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00

+Csóti Géza – 2. évf.
Az egyházközség híveiért
Szándékra
+Tankó János és a család elhunytjaiért 

HÉTFŐ
Szept. 19.

18.30

19.00

Szándékra (Ambrus M. M.)
Szándékra

KEDD
Szept. 20.

18.30

19.00

Szőcs és a Kelemen cs. elhunytj.
+Köncse József – 2. évf.

SZERDA
Szept. 21.
17.00
18.30


19.00
Csángó diákok évnyitója
Szándékra (Ambrus M. M.)

+Szőke Gergely – 29. évf. és n. +Viktória – 33. évf.

CSÜTÖRTÖK
Szept. 22.

18.30

19.00

+Rusz Szilveszter – 11. évf.
+Csercse Domokos – 6. hét

PÉNTEK
Szept. 23.

18.30
19.00

Szándékra (Bojtor A.)
+Kiss Ilona – 1. évf.

SZOMBAT
Szept. 24.


17.00

18.30
19.00


Esküvő: Csíszér Őrs és Boldizsár Noémi

+Popovics Mihály – 6. évf. és apósa +Tankó Mihály – 30. évf.
Szándékra 

 
„A boldogság titka nem az, hogy még többet szerezzünk, hanem az, hogy örüljünk annak, amink van, és hogy kitöltsük életünk üres kereteit ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk.” – Szent-Györgyi Albert

 

 
 
 
 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Szeptember 11-17.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 24.
VASÁRNAP
C év
Szept. 11.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00

+Bálint Károly, n.+Berta és a család elhunytjaiért
Az egyházközség híveiért
+Nagy Sándor – 2. évf.
Kedves család elhunytjaiért 

HÉTFŐ
Szept. 12.


18
.30

19.00

Szűz Mária nevenapja
+Petrikó Rezső és n. +Borbála
+Imreh Ignác és +Mária

KEDD
Szept. 13.

18.30

19.00

+Csiszér József – 5. évf.
+Varga Sándor – 3. évf.

SZERDA
Szept. 14.

18.30


19.00
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
+Boros Dénes – 1. évf.

+Albert Gyöngyvér (születésnap)

CSÜTÖRTÖK
Szept. 15.

18.30

19.00

Szándékra (Ambrus M. M.)
+Péter Matild – 6. hét

PÉNTEK
Szept. 16.
 

18.30
19.00

+Barabás Imets Teréz
+Ambrus Ilona – 1. évf. és +szülei

SZOMBAT
Szept. 17.

12.00

17.00


18.30
19.00

Keresztelő: Czirják Emese Laura

Esküvő: Bálint Csongor és Szabó Noémi

+Tentsch Attila – 6. hét
Tanczel család elhunytjaiért

 
„Vannak idők, amikor a saját fényünk kialszik, és egy másik embertől kapott szikra kell, hogy újra lángra kapjon. Mindannyiunknak jó okunk van rá, hogy mélységes hálával gondoljunk azokra, akik fellobbantották bennünk a lángot.” – Albert Schweitzer

 

 
 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Szeptember 4-10.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 23.
VASÁRNAP
C év
Szept. 4.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+ifj. Bodor Károly – 13. évf.
Az egyházközség híveiért
+Szabó Miklós, +Nagy Ella
+György Rozália és a család elhunytjaiért
 

HÉTFŐ
Szept. 5.

10.30

19.00

+Laczkó Brigitta – 2. évf.
+Balázs Domokos – 1. évf. és a család elhunytjaiért

KEDD
Szept. 6.

18.30

19.00

+Tompos Ferenc és n. +Margit
+Papp Sándor – 32. évf. és a család elhunytjaiért

SZERDA
Szept.7.
18.30

19.00
+Bartalis Gyula – 36. évf.
+Fülöp Ödön, n. +Regina és a család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Szept. 8.

18.30

19.00

Szándékra
+Tankó Erzsébet – 6.hét

PÉNTEK
Szept.9.
 

18.30
19.00

+Mihály László – 6. hét
+Péter Dénes és n. +Mária

SZOMBAT
Szept. 10.
18.30
19.00


+Gergely István – 6. hét
+Gercuj Imre – 10. évf. és a család elhunytjaiért

 
„Az utolsó pillanatig emberhalász akart maradni (Szent II. János Pál pápa), mint Péter. És nagyon nehezemre esik azt hinni, hogy nincsen Isten, mert láttam, ahogy a szél végiglapozza a Bibliát a koporsóján.” – Andreas Englisch

 

 
 
 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Augusztus 28. – szeptember 3.Ünnepi miserend: 9, 12.30 ——– és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 22.
VASÁRNAP
C év
Augusztus 28.

  
  9.00

12.30

—-

19.00


+Imre-Pál Mihály, +Blága Ilona és a Péter család elhunytjaiért

Templomunk búcsúünnepe – Szt. Ágoston püspök

A délutáni 5 órás szentmise elmarad
 

Szándékra
 

HÉTFŐ
Augusztus 29.

10.30

19.00

+Bartalis Mária és unokája +Szabolcs
+Rozália és +Miklós

KEDD
Augusztus 3o.

18.30

19.00

+Imre Margit – 3. évf.
+Imre és +Rozália

SZERDA
Augusztus 31.
18.30

19.00


+Bogos Dénes, édesanyja +Irén és a család elhunytjaiért
+Opra Károly – 28. évf., +Sajgó Erzsébet – 10. évf.,
férje +Imre – 48. évf.

CSÜTÖRTÖK
Szept. 1.

18.30

19.00

+Erőss Imre, n. + Eszter és fiuk +Márton
+Halftermayer Ildikó – 2. évf.

PÉNTEK
Szept. 2.
Elsőpéntek
 

18.30
19.00

+Márton Dénes – 2. évf.
+Ladó János, n. +Rozália és fiuk +Lajos

SZOMBAT
Szept. 3.


12.00
15.30
17.00

18.30
19.00


Keresztelő
Esküvő: András Szabolcs és Tankó Bernadett
Esküvő: Nagy Ödön és Jakab Ildikó

+Pál Árpád és n. + Mária
+Héjja Irén 1. évf.

 
„Szólalj meg a szív csendjében Uram, hogy megérintsen indokolatlan szereteted megrendítő ereje és szavaidban rejlő jelenléted teljességében megszülethessen bennem az imádság visszhangja! Amen” – Chatalino

 

 
 
 
MISEREND, HETI PROGRAM  

Augusztus 21-27.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 21.
VASÁRNAP
C év
Augusztus 21.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Bencze Jakab, n.+Irma, +Bencze Pál és n.+Anna
Az egyházközség híveiért
+Bogács Bertalan, n.+Juliánna és a család elhunytjaiért
Szándékra
 

HÉTFŐ
Augusztus 22.

10.30

19.00

+Butunoi Gyula – 20. évf.
+Sipos Ferenc – 6. hét

KEDD
Augusztus 23.

18.30

19.00

+Hajnal Berta – 6. hónap
+Röszler Mária – 1. évf.

SZERDA
Augusztus 24.
18.30

19.00
+Gáll Ignác
+Incze Vendel, n. +Anna és a család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Augusztus 25.

18.30

19.00


+Incze Gabriella és +Sugár Vilmos
+id. Sólyom Ignác – 34. évf., n. +Margit – 7. évf.
és fiuk Ignác – 26. évf.

PÉNTEK
Augusztus 26.
 

18.30
19.00

+Sántha Rozália – 1. évf.
+Csedő László és n.+Berta, +id. Bogács Ferenc és n. +Ilona

SZOMBAT
Augusztus 27.


15.00

18.30
19.00


Esküvő: Juhász Tibor és Sándor Orsolya

+Sipos Sándor – 4. évf. és n. +Erzsébet – 8. évf.
+Vitos Irén – 1. évf.

 
„Minél inkább törekedtem arra, hogy Istennel bizalmas kapcsolatba lépjek, annál jobban megtapasztaltam Istenben a személyt!” – Carlo Caretto

 

 
 
 
 
 MISEREND, HETI PROGRAM  

Augusztus 14-20.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 20.
VASÁRNAP
C év
Augusztus 14.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Éltes Lajos és +Irén
Az egyházközség híveiért
+ id. és ifj. Keresztes Imre
Szándékra (Adorjáni László) egészség
 

HÉTFŐ
Augusztus 15.


1
0.30

19.00

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE
Az egyházközség híveiért
Szándékra

KEDD
Augusztus 16.

18.30

19.00

+Both Sándor
Bodor és Simon család elhunytjaiért

SZERDA
Augusztus 17.
18.30

19.00
+György Rozália – 1. évf.
+Nagy Teréz – 6. hét

CSÜTÖRTÖK
Augusztus 18.

18.30


19.00

+Csata Miklós, Kővári, Ambrus és Bodó család elhunytjaiért,
+Búzás Imre esperes
+Tímár Károly – 28. évf. és a család elhunytjaiért

PÉNTEK
Augusztus 19.
 

18.30
19.00

+Péter István és n. +Ilona
+Mihály Zoltánné (szül. Csóti) Erzsébet (születésnap)

SZOMBAT
Augusztus 20.


12.00

18.30
19.00

SZENT ISTVÁN KIRÁLY NAPJA

Keresztelő: Borka Csenge-Anna

+Tamás István (névnap)
+Bilibók János – 1. évf.


 
A Szentség ott rejlik mindenben, ami körülvesz, de az, hogy át tudsz-e itatatódni vele, az egyedül azon múlik, hogy mennyire vagy nyitott Isten befogadására!

 

 
 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Augusztus 7-13.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 19.
VASÁRNAP
C év
Augusztus 7.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00

20.00


+Kovács András és n. +Rozália
Az egyházközség híveiért
Szabó és Nagy család szándékára
Szándékra – hálából

15. Csíki Városnapi Kamarazenekari Koncert

HÉTFŐ
Augusztus 8.

18.30

19.00

+Vorzsák István – 20. évf.
+György Antal – 1. évf.

KEDD
Augusztus 9.

18.30

19.00

+István Dénes – 36. évf. +Karolina – 17. évf. és a család elhunytjaiért
Müller László 3/C lépcsőház élő és elhunyt lakóiért

SZERDA
Augusztus 1o.
18.30

19.00
+Salamon András, n. +Erzsébet és a család elhunytjaiért
+Virág Rudolf – 14. évf. és a család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Augusztus 11.

18.30

19.00

+Sprencz Pál – 24. évf., n. +Margit és fiúk +György – 3. évf.
+Horváth Antal – 6. évf.

PÉNTEK
Augusztus 12.
 

18.30
19.00

+Simon Erzsébet
+Bíró Ferenc – 6. hét

SZOMBAT
Augusztus 13.16.00

19.00Esküvő: Demeter Róbert és Áfra Szidónia

+Deák Mária – 6. hét

 
„A jó és rossz közötti harc az emberi életnek megpróbáltatás jelleget ad. Erkölcsi próbatétel ez, innen ered különös szépsége. Bizonyos mértékben a megpróbáltatás ad létünknek értelmet, ezen keresztül szólít fel bennünket Krisztus, hogy valósítsuk meg Isten Országát itt e földön. – Szent II. János Pál pápa

 

 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Július 31. – augusztus 6.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 18.
VASÁRNAP
C év
Július 31.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Ft. Pálfi Géza – pap
Az egyházközség híveiért
Szándékra
Szándékra

HÉTFŐ
Augusztus 1.

18.30

19.00

+Sándor Zsolt, +Pakot Lajos, +Balló József
+Tóth Anna

KEDD
Augusztus 2.

18.30

19.00

+Pakot Mátyás, n+Magdolna, leányuk +Viktória
+Miklós Árpád, n. +Tekla és +Miklós György

SZERDA
Augusztus 3.
18.30

19.00
+Petres Ignác, n +Margit, menyük +Veronika
Szándékra (betegért)

CSÜTÖRTÖK
Augusztus 4.

18.30

19.00

Szándékra (ifj. Kelemen Sándor születésnap)
+Bercea Olga – 6. hét

PÉNTEK
Augusztus 5.
Elsőpéntek

18.30
19.00

+Laczkó Mária, +Bíró József és n. +Magdolna
+Ferenczi Rómeó – 6. hét

SZOMBAT
Augusztus 6.


14.30
16.00

18.30
19.00


Esküvő: Rácz Norbert-György és Székely Szeréna
Esküvő: Szabó Domokos és Radu Erika


+Bogos Péter – 2. évf.
+Duka András – 10. évf.

 
„A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne.” – Paul Valéry

 

 
 
 

 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Július 24-30.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 17.
VASÁRNAP
C év
Július 24.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+id. és ifj. Madarász Lajos, +Margit és a család elhunytjaiért
Az egyházközség híveiért
+Tőke Ágnes, +Zöld Magdolna, +Bíró Antal
+Táncos Ferenc

HÉTFŐ
Július 25.

18.30

19.00

A Madár család elhunytjaiért
+Molnár Jenő – 6. hét

KEDD
Július 26.

18.30

19.00

+Páll Anna – névnap
+Gáll Anna és +Imre és a család elhunytjaiért

SZERDA
Július 27.
18.30

19.00
+ Pál Klára – 4. évf.
+ Andrásné Ambrus Margit – 1. évf.

CSÜTÖRTÖK
Július 28.

18.30

19.00

+Sipos Mihály – 6. hét
+Simon Erzsébet – 6. hét

PÉNTEK
Július 29.

18.30
19.00

+Nagy Antal – 1. évf.
+Bodor Péter és n +Erzsébet

SZOMBAT
Július 30.

11.00
12.00

14.00
17.00

18.30
19.00

Keresztelő
Keresztelő

Esküvő: Csók Attila és Szücs Tímea
Esküvő: Barabás Szabolcs és Lestyán Emese


+András József – 18. évf.
+Szőcs János és n +Rozália

 
„A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne.” – Paul Valéry

 

 
 

  

 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Július 17-23.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 16.
VASÁRNAP
C év
Július 17.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Both Etelka és fia, +László
Az egyházközség híveiért
+Huszár Anna, +Veress Sándor
+Márk Sámuel – 23. évf. és +Czenczer Imre – 17. évf.

HÉTFŐ
Július 18.

18.30

19.00

+Kristály János – 5. évf. és a család elhunytjaiért
Szándékra

KEDD
Július 19.

18.30

19.00

+Sztojka Rozália – 5. évf.
+Balázs János – 7. évf.

SZERDA
Július 20.
18.30

19.00
+id. Koncsag Kálmán, +Nagy Erzsébet és +Juliánna
+Ádám Zoltán és n. + Rozália

CSÜTÖRTÖK
Július 21.

18.30

19.00

Szándékra (betegért)
A Müller László 6/A tömbház elhunyt lakóiért

PÉNTEK
Július 22.

18.30
19.00

+Dávid Magdolna
+Gál Ida – 6. hét

SZOMBAT
Július 23.

12.00

16.00

18.30
19.00

Keresztelő

Esküvő: Orosz Zsolt és Bíró-Márton Piroska


+Péter Imre – 6. hét
+Bíró Rozália – 10. évf.

 
„Csak akkor van szükség hatalomra, amikor valami ártalmasat akarsz tenni. Minden más esetben a szeretet elég, hogy elérd céljaidat.” – Charlie Chaplin

 

 

 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Július 10-16.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 15.
VASÁRNAP
C év
Július 10.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Kertész Juliánna – 12. évf.
Az egyházközség híveiért
Erőss cs. elhunytjaiért
+Török Imre évf. és a család elhunytjaiért

HÉTFŐ
Július 11.

18.30

19.00

+Bálint András, n.+Róza és a család elhunytjaiért
+Borka János és n.+Teréz

KEDD
Július 12.

18.30

19.00

+Péter Mónika – 6. évf.
+ifj. Bíró Ferenc, +Antal és +Juliánna

SZERDA
Július 13.
18.30

19.00
Balogh István és n. Mária 25. éves házassági évf.
+ id. Silló Lajos – 2. évf.

CSÜTÖRTÖK
Július 14.

18.30

19.00

+Gráncsa Jenő (névnap)
+Lőrincz Lajos – 6. hét

PÉNTEK
Július 15.

18.30
19.30

+Szávuly Sándor – 6. évf.
Koncert – Régizene Barokk Fesztivál

SZOMBAT
Július 16.


16.00
17.00

18.30
19.00


Esküvő: Miklós Imre és Majorán Izabella
Esküvő és keresztelő

Boldizsár család szándékára
+Nagy Vilmos – 5. évf. és +Gizella – 8. évf.

 
„Ki csak a kezével dolgozik, az munkás. 
Aki a kezeit és a fejét is használja, az mesterember. 
Aki kezeit, fejét és a szívét is használja, az már igazi művész.” 
– Assisi Szent Ferenc

 

 
 

 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Július 3-9.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 14.
VASÁRNAP
C év
Július 3.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Szőcs Imre és n.+Márta – 4. évf.
Az egyházközség híveiért
+Lenk Gyula – 10. évf. és n. +Ilona – 30. évf.
+Rezi Ilona és a család elhunytjaiért

HÉTFŐ
Július 4.

18.30

19.00

+Mihály Zoltán – 6. hét
Szándékra (Gáll Zoltán érettségi)

KEDD
Július 5.

18.30

19.00

+Tamás Szóra Dénes – 20. évf. és a család elhunytjaiért
+Simon Zoltán – 2. évf.

SZERDA
Július 6.
18.30

19.00
Erőss és Simon családok elhunytjaiért
Szándékra (Boldizsár Zoltán és Noémi vizsga)

CSÜTÖRTÖK
Július 7.

18.30

19.00

+Nagy Rudolf – 3. évf. és a család elhunytjaiért
+Croitoru Ștefan – 5. évf

PÉNTEK
Július 8.
 

18.30
19.00

+Bokor Péter – 35. évf. és n.+Juliánna – 3. évf.
+Buna Lajos – 13. évf.

SZOMBAT
Július 9.


12.00

18.30
19.00


Keresztelő

+Krausz Károly Róbert és +Salamon János
+Tamás Árpád és n.+Vilma

 
„Teljes odaadással szemlélni a világot, ami körülvesz, de méginkább a világot, ami belső gazdagságunkat adja; figyelni a dolgok irányát, mozgását magunkban és a környezetünkben; maximális ráhagyatkozással részt venni a dolgok átélésében – ez a gyermeki odaadó ráhagyatkozás maga a találkozás.” – Chatalino

 

 
 
 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Június 26. – július 2.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 13.
VASÁRNAP
C év
Június 26.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Bene Rozália – 34. évf. és +Illés – 48. évf.
Az egyházközség híveiért
+Sólyom Lajos – 23. évf. és n. +Erzsébet – 4. évf.
+Onika László és +Imre Irén

HÉTFŐ
Június 27.

18.30

19.00

+Novák Mihály – 2. évf., fia +Csaba – 6. évf. és a család elhunytj.
+Mihály Teréz – 6. évf. és fia +József – 23. évf.

KEDD
Június 28.

18.30

19.00

+Ravasz Dezső – 6. évf.
+Szabó Aranka – 2. évf.

SZERDA
Június 29.

10.30
19.00

Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

Az egyházközség híveiért
Péli család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Június 30.

18.30

19.00

+Baczoni Imre – 20. évf. és a család elhunytjaiért
+Lukács Noémi – 6. évf.

PÉNTEK
Július 1.
Elsőpéntek

18.30
19.00

+Murin József és n. +Erzsébet
+Sraum Deák Ildikó – 2. évf.

SZOMBAT
Július 2.

12.00

18.30


19.00

Sarlós Boldogasszony ünnepe – somlyói kisbúcsú

Keresztelő

+Lux István és +Lenke, +Botár Béla és n. +Juliánna
és a család elhunytjaiért

+André Miklós – 13. évf., n.+ Rozália – 6. évf.

 
„Isten szereti, ha zúgnak a patakjai, de senki sem tudja, hogy miféle malmot hajt velük.”- Karl Heinrich Waggler

 

  

 
MISEREND, HETI PROGRAM  

Június 19-25.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 12.
VASÁRNAP
C év
Június 19.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Bilibók Gyárfás, n. +Mária, +Léstyán Csaba és a cs. elhunytj.
Az egyházközség híveiért
Prezsmer és Antal család elhunytjaiért
+György Pál, n. +Katalin és a Polgár család elhunytjaiért

HÉTFŐ
Június 20.

18.30

19.00

+Ferencz Pál – 25. évf. és n. +Erzsébet – 30. évf.
+Benedek László – 10. évf.

KEDD
Június 21.

18.30

19.00

+Prezsmer Imre 6. hónapos
+Csala Őrs Levente – 6. hét

SZERDA
Június 22.
18.30

19.00
Póra család élő tagjaiért
+Vitos Ágoston, n. +Anna, +Márton Áron – 17. évf.

CSÜTÖRTÖK
Június 23.

18.30

19.00

+János Kálmán – 7. évf.
+Bicsak Berta – 29. évf. és fia +Károly – 31. évf.

PÉNTEK
Június 24.

18.30
19.00

+Dávidné György Magdolna – 6. hét
+Ferencz Tünde-Beáta – 1. évf.

SZOMBAT
Június 25.

16.00

18.30

19.00

Esküvő: Pantea Arnold és Kredon Orsolya

+András Erzsébet – 1. évf. és a család elhunytjaiért
+Bíró Ilona – 3. évf.

 
„Először tedd meg, ami szükséges, aztán ami lehetséges, végül pedig képes leszel a lehetetlenre is.” – Assisi Szent Ferenc

 

  

 

 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Június 12-18.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 11.
VASÁRNAP
C év
Június 12.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Balog Ferenc, n. +Veronika és a család elhunytjaiért
Az egyházközség híveiért
+Katler Erzsébet – 10. évf.
+Gál István és a család elhunytjaiért

HÉTFŐ
Június 13.

18.30

19.00

Szent Antal búcsú

+Salamon Árpád
+Pál Miklós-Imre – 1. évf.

KEDD
Június 14.

18.30

19.00

Bencze Béla és Erőss Juliánna halottaiért
+Aikler Károly és n. +Erzsébet

SZERDA
Június 15.
18.30

19.00
+Puskás Rozália – 1. évf.
+Tánczos Csaba – 11. évf.

CSÜTÖRTÖK
Június 16.

18.30

19.00

+Gyurka Rózsa – 2 hónapos
+Tóth Tibor – 1. évf.

PÉNTEK
Június 17.

18.30
19.00

+Kótai Béla – 2. évf.
+Szafta Zsólt – 2. évf.

SZOMBAT
Június 18.

10.30

18.30

19.00

Élő Rózsafüzér Zarándoklat

+Márton Gyula, n.+Teréz és a család elhunytjaiért
+Antal Imre – 1. évf.

 
Isten úgy bánik velünk, mint az orvos a beteggel: nem azzal törődik, hogy mit kér a beteg, hanem azt adja, ami egészségének használ! – Szent Ágoston

 

  

 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Június 5-11.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 1o.
VASÁRNAP
C év
Június 5.

  
  
  9
.00
10.30
17.00
19.00

+Ábrahám Ferenc, n. +Olga és +Szőke Imre
Az egyházközség híveiért
Nagy cs. szándékára
+Balla Zoltán – 4. évf. és a cs. elhunytj.

HÉTFŐ
Június 6.

18.30

19.00

+Péter Áron-József – 22. évf.
+Kelemen József – 6. hét

KEDD
Június 7.

18.30

19.00

Somlyó kilenced 9.

+Farkas József – 6. hét
+Tódor Sándor – 6. hét

SZERDA
Június 8.
18.30

19.00
+Borboly-András Béla – 6. hét
+Nyisztor Adél – 1. évf.

CSÜTÖRTÖK
Június 9.

18.30

19.00


+Petrikó Zoltán – 11. évf.
+Kacza Béla – 32. évf., +Rozália – 10. évf.,
+Szőke Teréz – 17. évf.

PÉNTEK
Június 1o.

18.30
19.00

+id. Ferencz István – 6. hét
+Mihály Zoltánné (szül. Csóti) Erzsébet

SZOMBAT
Június 11.

16.00

18.30

19.00

Esküvő – Kovács Botond és Varga Noémi

+Antal Ferenc és n. +Mária
Albert család elhunytjaiért

 
„Senki nem szereti igazán a másikat, ha nem érez iránta bizonyos tiszteletet.” – John Henry Newman

 

  

 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Május 29. – június 4.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)


VASÁRNAP
C év
Május 29.

  
  
  9
.00
10.30
17.00
19.00

+Kiss Juliánna – 1. évf. és +József – 43. évf.
Az egyházközség híveiért
Szabó, Nagy és Hankó családok elhunytjaiért
+Geréd Gyula és szüleiért

HÉTFŐ
Május 3o.

18.30

19.00

+Gergely Ignác – 3. évf.
+Sántha Jenő – 8. évf. és n. +Teréz

KEDD
Május 31.

18.30

19.00

Somlyó kilenced 8.

+Baliga András – 2. évf.
+Szabó Antal – 8. évf., édesanyja +Rozália – 28. évf.

SZERDA
Június 1.
18.30

19.00
+Vaszi Albert – 34. évf., n. +Teréz – 15. évf.
+Csata Béla – 16. évf.

CSÜTÖRTÖK
Június 2.

18.30

19.00

+Szakács László, n. +Erzsébet és gyermekeik
+Wéber András – 14. évf. és n.+Erzsébet – 6. évf.

PÉNTEK
Június 3.
Elsőpéntek

18.30
19.00

+Sinkler Gábor – 6. hét
+Nagy Margit – 12. évf.

SZOMBAT
Június 4.

14.00

18.30

19.00

Keresztelő

+Kiss János, +Szabó János és n. +Teréz
+id. André Sándor – 10. évf.

 
„Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy-embert válthatja meg.” – Weöres Sándor

 

  

 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Május 22-28.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)


VASÁRNAP
C év
Május 22.

  
  
9
.00
10.30
17.00
19.00

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

+Darvas Ignác – 3. évf.
Az egyházközség híveiért
Szándékra (Veronika)
+Gál László – 10. évf.

HÉTFŐ
Május 23.

18.30

19.00


+Márk Rozália, édesanyja +Erzsébet, férje +Ágoston
+Jakab Rozália – 1. évf., +Jakab József – 24. évf.,
+Bálint Rozália – 30. évf.

KEDD
Május 24.

18.30

19.00

Somlyó kilenced 7.

+Ferencz Juliánna – 5. évf.
+Kürtös István, n +Irén és a család elhunytjaiért

SZERDA
Május 25.
18.30

19.00
+Petres József – 9. évf. és a család elhunytjaiért
+Dániel Edit – 19. évf.

CSÜTÖRTÖK
Május 26.

10.30
19.00

URNAPJA
Mise, Körmenet, Te Deum, Szentségi áldás

PÉNTEK
Május 27.

12.oo

18.30
19.00

45 éves találkozó – Márton Áron Gimnázium
(Barbat Teréz, 
Orbán Mária, Bartha Edit, Bartók Edit,
Farkas Ilona, Fülöp 
Enikő, Gáll Lajos, Imre Tibor, Kovács Margit)

+Bíró József

+Máthé Dénes – 17. évf.

SZOMBAT
Május 28.

12.00

18.30

19.00

Keresztelő

+Bálint János – 2. évf.
+André Mária – 1. évf.

 
Három kincsem van, erre vigyázok s ezt őrzöm: az első a szeretet, a második az elégedettség, a harmadik az alázat. (Lao-ce – kínai bölcs)

 

  

 

 

 MISEREND, HETI PROGRAM  

Május 15-21.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

PÜNKÖSD
VASÁRNAP
C év
Május15.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Kocsis Domokos

Az egyházközség híveiért
+Jakab György – 17. évf. és n. +Teréz – 10. évf.
+Márton és +Jolán

PÜNKÖSD
HÉTFŐ

Május 16.

10.30
19.00
Az egyházközség híveiért
+Balogh-Pál Mihály – 10. évf. és a család elhunytjaiért

KEDD
Május 17.

18.30

19.00

Somlyó kilenced 6.

+Tamás István
+Sándor Zoltán – 6. hét

SZERDA
Május 18.
18.30

19.00
Ambrus család elhunytjaiért
+Vezsenyi Gyula és n. +Mária

CSÜTÖRTÖK
Május 19.

10.30
19.00

+Albert Margit – 2. évf.
Bogács család elhunytjaiért

PÉNTEK
Május 2o.

18.30
19.00

+Ábrahám Ábel – 6. hét
+Handra Gábor – 1. évf.

SZOMBAT
Május 21.


17.00

18.30

19.00


Esküvő: Imre Eörs és Virlics Ágnes

+Ferencz Aranka-Anna – 1. évf.
+Imre Borbála – 1. évf. és férje +Béla – 35. évf.

 
Szentlélek Isten, szállj le ránk, elmét derítő Tiszta Láng! Öntsd lelkeinkbe Lelkedet, mit megszenteltél, Kegyelmedet!

 

  

  

 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Április 24–30.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 5.
VASÁRNAPJA
C év
Április 24.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Rácz Zsigmond – 6. évf., Miklós Béla és n. +Rozália

Az egyházközség híveiért
+Imre Anna – 5. évf. és férje Zoltán – 13. évf.
+Köllő József – 29. évf., n. +Rozália – 17. évf., dédunoka +Anna

HÉTFŐ
Április 25.

18.30

19.00
+Orbán Mihály-Ernő – 9. évf.
+Portik Sevastita – 1. évf.

KEDD
Április 26.

18.30

19.00

Somlyó kilenced 3.

+Antal Árpád és cs. elhunytj.
+Veress Gyula – 4. évf.

SZERDA
Április 27.
18.30

19.00
+Tódor Árpád, +János és +Zoltán
+Veréb Erzsébet – 9. évf.

CSÜTÖRTÖK
Április 28.

18.30

19.00

+Tankó Károly-Mihály – 6. hét
+András István – 1. évf.

PÉNTEK
Április 29.

18.30
19.00

+Kovács Margit – 6. hét
+Csóti Bálint és n. +Magdolna

SZOMBAT
Április 30.
18.30

19.00
+Sambach Károly és szülei +Károly és +Lenke
Szándékra (Veronika)

 
„Aki bocsánatot kér, abban új élet sarjad – aki megbocsát, az új életet szül. A megbocsátás a viszonzást nem váró, öngyógyító szeretet magasiskolája, a lelki méregtelenítés legbiztosabb útja. Nehezen járható, keskeny ösvény a boldogság felé.” – Simon András

 

  

 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Május 8-14.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 7.
VASÁRNAPJA
C év
Május 8.

  
  9.00
11.00
17.00
19.00


E L S Ő Á L D O Z Á S
Az egyházközség híveiért
+Kopacz Anna és férje +János
Szándékra (Fekete Izabella)

HÉTFŐ
Május 9.

18.30

19.00

+Lukács Antal, n. +Mária, Jánó Géza, n.+Berta
+Szándékra (Veronika)

KEDD
Május 10.

18.30

19.00

Somlyó kilenced 5.

+Gergely Lajos – 4. évf.
+József és +Viktória

SZERDA
Május 11.
18.30

19.00
Hálaadó szentmise (Ferencz Attila)
+Imreh Lajos és n. +Jolán

CSÜTÖRTÖK
Május 12.

18.30
19.00

 Müller L. 6. lépcsőház elhunytjaiért
+Páll Regina – 6. hét

PÉNTEK
Május 13.

18.30
19.00
20.00

+Márkos Dénes – 6. évf.
+Sipos István, n.+Juliánna és a család elunytjaiért
PÜNKÖSDI HANGVERSENY – CSÍKI ZENEKAR

SZOMBAT
Május 14.


9.00
indulás


CSÍKSOMLYÓI NAGYBÚCSÚ

 
„Az a fontos, hogy az ember olyan hullámokat indítson el – jó gondolatokat, szavakat, cselekedeteket –, amelyek életet adnak, amelyekből a másik építkezhet, gazdagodhat.” – Böjte Csaba: Út a Végtelenbe

 

  

 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Május 1-7.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 6.
VASÁRNAPJA
C év
Május1.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Tekse László – 10. évf.

Az egyházközség híveiért
+Musca János – 17. évf.
+Balázs Sándor és család öszes elunytjáért

HÉTFŐ
Május 2.

18.30

19.00


+Péter Dénes – 20. évf.
+Bereczki Tamás – 15. évf., Oravetz Vera – 4. évf. 
és a család elunytjaiért

KEDD
Május 3.

18.30

19.00

Somlyó kilenced 4.

+Mihók István – 14. évf.
+Bartos János – 1. évf.

SZERDA
Május 4.
18.30

19.00
+Vitos Domokos – 5. évf.
+Búzás Veronika, fia +Imre

CSÜTÖRTÖK
Május 5.

10.30
19.00

 URUNK MENNYBEMENETELE

PÉNTEK
Május 6.
Elsőpéntek

18.30
19.00
19.30

+Lőrincz Ferenc – 40. évf. és n. +Ida – 2. évf.
+Fórika János – 14. évf. és a cs. elhunytj.
Keresztelő

SZOMBAT
Május 7.


12.00
12.30

16.00

18.30

19.00


Keresztelő (2)
Keresztelő

Esküvő: Nagy-Menyhárt Imre és Görbe Beáta-Mónika

+id. Váta János
+Lakatos Albert, n. +Katalin, +Péter és n. +Mária

 
„Áteresztő vagyok, rajtam keresztül a Szent meg tud jelenni ott, ahova az Isten állított.” – Origenész

 

  

  

 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Április 24–30.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 5.
VASÁRNAPJA
C év
Április 24.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Rácz Zsigmond – 6. évf., Miklós Béla és n. +Rozália

Az egyházközség híveiért
+Imre Anna – 5. évf. és férje Zoltán – 13. évf.
+Köllő József – 29. évf., n. +Rozália – 17. évf., dédunoka +Anna

HÉTFŐ
Április 25.

18.30

19.00
+Orbán Mihály-Ernő – 9. évf.
+Portik Sevastita – 1. évf.

KEDD
Április 26.

18.30

19.00

Somlyó kilenced 3.

+Antal Árpád és cs. elhunytj.
+Veress Gyula – 4. évf.

SZERDA
Április 27.
18.30

19.00
+Tódor Árpád, +János és +Zoltán
+Veréb Erzsébet – 9. évf.

CSÜTÖRTÖK
Április 28.

18.30

19.00

+Tankó Károly-Mihály – 6. hét
+András István – 1. évf.

PÉNTEK
Április 29.

18.30
19.00

+Kovács Margit – 6. hét
+Csóti Bálint és n. +Magdolna

SZOMBAT
Április 30.
18.30

19.00
+Sambach Károly és szülei +Károly és +Lenke
Szándékra (Veronika)

 
„Aki bocsánatot kér, abban új élet sarjad – aki megbocsát, az új életet szül. A megbocsátás a viszonzást nem váró, öngyógyító szeretet magasiskolája, a lelki méregtelenítés legbiztosabb útja. Nehezen járható, keskeny ösvény a boldogság felé.” – Simon András

 

  

 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Április 17–23.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 4.
VASÁRNAPJA
C év
Április 17.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Bakó Árpád és +Gizella

Az egyházközség híveiért
+Fekete József – 12. évf.
+id. Molnár János – 9. évf. és n. +Emma – 5. évf.

HÉTFŐ
Április 18.

18.30

19.00
+Salamon Katalin – 6. hét
+Miklós Mihály – 6. hét gyanánt

KEDD
Április 19.

18.30

19.00

Somlyó kilenced 2.

+Balogh Rozália – 6. hét
+Nyírő Antal és n. +Irma, +Horváth Ignác

SZERDA
Április 20.
18.30

19.00
+Miklós Sándor – 1. évf.
+Gábor János – 6. hét

CSÜTÖRTÖK
Április 21.

18.30

19.00

+Kisjuhász János – 7. évf. és n. +Margit – 3. évf.
+Albert Gyöngyvér – 6. hét

PÉNTEK
Április 22.

18.30
19.00

+Hajnal Berta – 6. hét

+Ferencz Vince – 7. évf. és n. +Katalin – 7. évf., fiuk +Csaba – 4. évf.

SZOMBAT
Április 23.

12.00


18.30

19.00

Keresztelő (4)


+Szilveszter Sándor és a család elhunytjaiért
Virág és a Szász család elhunytjaiért

                           
„Isten nem a sikert várja tőlem, hanem az erőfeszítést. Nem a célba érést írja elő, csupán menet közben akar találni visszatérésekor.”-Albert Schweitzer

 

  

 
  

MISEREND, HETI PROGRAM  

Április 10–16.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 3.
VASÁRNAPJA
C év
Április 10.

  
  9.00
10.30
17.00
19.00


+Péter János – 12 évf., Keresztes Péter, n +Apollónia

Az egyházközség híveiért
+Ferencz Ilona – 11. évf.
A Tamás és Paul család elhunytjaiért

HÉTFŐ
Április 11.

18.30

19.00
+Bilibók Béla – 9. évf.
+Antal Ignác, n. +Ágnes és a család elhunytjaiért

KEDD
Április 12.

18.30

19.00


Somlyó kilenced 1.

+Kopacz József – 11. évf. 
+Bartha Gyula – 28. évf., n. +Anna – 40. évf.
és a család elhunytjaiért

SZERDA
Április 13.
18.30

19.00
+Ungureanu Ciprian – 6. hét gyanánt
+Vitos Jakab és n. +Rozália

CSÜTÖRTÖK
Április 14.

18.30

19.00

+Wéber Katalin – 14. évf.
+Bibó (született Gondos) Zita – 5. évf. (végeztetik volt osztálytársai)

PÉNTEK
Április 15.

18.30
19.00

+Kopacz József – 9. évf., n.+Vilma 9. évf.

+Nagy Szabolcs – 12. évf.

SZOMBAT
Április 16.

12.00


18.30

19.00

Keresztelő


+Tamás György – 6. hét
+Endes Gábor-Márton – 6. hét gyanánt

                           
„Add Istennek a gyengeségeidet, cserébe Ő az erejét adja neked!” –Nick Vujicic

 

  

 
 

MISEREND, HETI PROGRAM  

Április 3–9.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 2.
VASÁRNAPJA
C év
Április 3.

  

  9.00
10.30
17.00
19.00

ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS

+Bodó Ignác – 21. évf. és n. +Mária – 5. évf.

Az egyházközség híveiért
A Beck család elhunytjaiért
+Bartha Mária – 7. évf.

HÉTFŐ
Április 4.


10.30

19.00
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
Az egyházközség híveiért

+Gál József – 5. évf.
KEDD
Április 5.
18.30

19.00

+Lovász Péter – 10. évf. és +Lovász Antal – 7. évf.
+Márton János – 1. évf.

SZERDA
Április 6.
18.30

19.00
+Héjja Kálmán, n. +Juliánna, fiuk +Ferenc
+Rácz István, n. +Rozália, fiuk +István

CSÜTÖRTÖK
Április 7.

18.30

19.00

+Kedves Anna-Erzsébet – 3. évf.
+Bajer József – 1. évf.

PÉNTEK
Április 8.

18.30
19.00

+Antal Aranka – 3. évf.

+Bogács Károly (születésnap)

SZOMBAT
Április 9.

12.00
15.00

18.30

19.00

Keresztelő
Esküvő + Keresztelő

+Kósa Ágoston
+Szentes Ignác – 6. hét gyanánt

                                                                                
„A keresztények Istene a metamorfózis Istene: beledobjátok szívébe a fájdalmat és kiveszitek belőle a békét. Kétségbeesést helyeztek belé és reményt merítetek belőle.” – Pio atya

 

  

 
 
 
""
 
 

 ""

 

 HETI PROGRAM  

Március 13–19.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)


VASÁRNAP
C év
Március 13.

  

  9.00
10.30
17.00

19.00

NAGYBÖJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA

+Bálint István – 6. évf.
Az egyházközség híveiért
+id. Bíró Ferenc – 8. évf.

+Szabó Sándor – 15. évf.

HÉTFŐ
Március 14.

17.30

18.00

+Zonda Géza, n. +Irén és a család elhunytjaiért

+Bodó Gizella, +János és +Kiss Balázs 
KEDD
Március 15.
17.30

18.00

+Ráduly Márton – 1. évf.
+Tirnován Pál – 5. évf.

SZERDA
Március 16.
17.30

18.00
+Kádár Sándor – 7. évf., n. +Erzsébet – 22. évf. és a cs. elh.
Kacsó család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Március 17.

17.30

18.00

+Finta Gergely és +Márton Lajos
+Ábrahám Rozália – 30. évf., Szakáli Ágnes – 22. évf.

PÉNTEK
Március 18.

17.00
17.30
18.00

Keresztúti ájtatosság
+Nagy Sándor (névnapi)

+Baróti József, n. +Veronika és a cs. elhunytjaiért

SZOMBAT
Március 19.


17.30

18.00


+Geréd Gyula – 1. évf.

+Ferenczi József – 18. évf.

                                                   

„Az élet viharaival szemben légy olyan, mint a madár, mely, ha a fát kivágják alóla, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll!” – Eötvös József

   

   

 

 HETI PROGRAM  

Március 6–12.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)


VASÁRNAP
C év
Március 6.

  

9.00


10.30
17.00

19.00

NAGYBÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA

+Koszorús Karolina – 28. évf.
+Ferenc István – 
42. évf. és a család elhunytjaiért
Az egyházközség híveiért
+Boros Árpád – 10. évf.

+Majorán Ferenc – 8. évf. és n. +Margit – 12. évf.

HÉTFŐ
Március 7.

17.30

18.00

+Egyed Máté, +Erzsébet, fia +Antal, +Árpád

+Szabó Miklós – 2. évf.
KEDD
Március 8.
17.30

18.00

+Gáll Oravecz Ildikó – 13. évf.
+Sándor Pál – 17. évf.

SZERDA
Március 9.
17.30

18.00
+Bartha Anna – 28. évf. és +Gyula,  – 40. évf.
+Márton Ferenc és szülei

CSÜTÖRTÖK
Március 10.

17.30

18.00

+id. Kelemen Sándor és a család elhunytjaiért
+Albert Sándor és +Irénke

PÉNTEK
Március 11.

17.00
17.30
18.00

Keresztúti ájtatosság
+Albert Mária – 7 évf. és férje, +Márton – 30 évf

+Dr. Mezei Gyula – 13. évf.

SZOMBAT
Március 12.


17.30

18.00


+Sándor Gergely és + n. +Borbála

+Vitos Albert – 8. évf.

                                                   

„A könnyektől eltörik bennünk valami, ami képes megnyitni bennünket a megtérésre.”  – Ferenc pápa

   

    

 

HETI PROGRAM  

Február 28.–március 5.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)


VASÁRNAP
C év
Február 28.

  
9.00

10.30
17.00

19.00

NAGYBÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA
+Bálint Ignác – 20. évf.

Az egyházközség híveiért
+Mészáros Károly – 28. évf.

+Nagy Ida és férje, +László – 10. évf.

HÉTFŐ
Február 29.

17.30

18.00

+Küsmödi Annamária – 6. hét

+Boros József – 1. évf.
KEDD
Március 1.
17.30

18.00

+Fokt Árpád – 7. évf.
+Székely Zoltán 8. évf.

SZERDA
Március 2.
17.30

18.00
+Hargitai Ilona és +Rozália – 18. évf.
+Lengyel Imre – 1. évf.

CSÜTÖRTÖK
Március 3.

17.30

18.00

+Páll József – közelgő névnapra
+Potyó Dénes – 6. hét

PÉNTEK
Március 4.

17.00
17.30
18.00

Keresztúti ájtatosság
+Erős Tibor – 15. évf.

+Szabó Erzsébet – 1. évf.

SZOMBAT
Március 5.


17.30

18.00


+Kajtár Béla és leánya, +Etelka

+Szabó Kálmán és fia, +Zoltán

                                                   

„Legyen időd a boldogságra! Az idő nem gyorsforgalmi út a bölcső és a koporsó között, hanem parkolóhely a Nap alatt!”  – Phil Bosmans

   

  
 
 
  HETI PROGRAM  

Február 21-27.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)


VASÁRNAP
C év
Február 21.

  
9.00

10.30
17.00

19.00

NAGYBÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA
+Koncz Jolán – 3. évf.

Az egyházközség híveiért
+Kedves Gergely – 6. évf. és a család elhunytjaiért

+András Magdolna Berta – 11. évf.

HÉTFŐ
Február 22.

17.30

18.00

+Bartalis Gyula, n +Erzsébet, 3 gyermekük

+Röszler Mária – 6. hónap
KEDD
Február 23.
17.30

18.00

+Pallós Edit – 4. évf., f. +Csata Ignác – 26. évf.
+Ferencz Rozália – 6. hét

SZERDA
Február 24.
17.30

18.00
Tamás és Kelemen cslád összes elhunytjáért
+Kristály Ilona – 4. évf., és a család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Február 25.

17.30

18.00

+Sipos István – 7. évf.
+Varga Mihály – 3. évf.

PÉNTEK
Február 26.

17.00
17.30


18.00

Keresztúti ájtatosság
+Sárpátki Mihály, n. +Aranka
gyermekeik: +Ilona és +Teréz

+Mátyás István – 26. évf.

SZOMBAT
Február 27.


17.30

18.00


+Kovács Mátyás és n. + Irén

+Böjthe Veronika – 6. hét

                                                   

„Nem az a lényeg, hogy sokat gondolkozzunk, hanem az, hogy sokat szeressünk!”  – Avilai Szent Teréz

   

  

 HETI PROGRAM  

Február 14 – 20.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)


VASÁRNAP
C év
Február 14.

  
9.00

10.30
17.00

19.00

NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA
+Vitos László – 18. évf.

Az egyházközség híveiért
+Nagy Ella (névnapra)

Bíró Ágnes (gyógyulása) és a család elhunytjaiért

HÉTFŐ
Február 15.

17.30

18.00

+Balla Gyöngyvér – 18. évf.

+Dobos Juliánna – 3. évf. és férje, +Dénes
KEDD
Február 16.
17.30

18.00

Szándékra (Juliánna)
+Bidiga Albert és n. +Juliánna

SZERDA
Február 17.
17.30

18.00
+Sárig Juliánna – 1. évf.
+Mihály Károly – 40. évf. és n. +Juliánna – 9. évf.

CSÜTÖRTÖK
Február 18.

17.30

18.00

+András Károly – 24. évf. és a család elhunytjaiért
+Czenczel Erzsébet – 2. évf. és Fivos – 23. évf.

PÉNTEK
Február 19.

17.00
17.30


18.00

Keresztúti ájtatosság
+Bogács Károly – 6. évf.

+Czikó Vilmos – 28. évf., n. +Juliánna és a család elhunytjaiért

SZOMBAT
Február 20.


17.30

18.00


+Bakó Károly – 6. évf.

+Bálint Irén – 6. hét

                                                   


„Az imádság a legjobb fegyverünk: kulcs, amely megnyitja Isten szívét. Szíveddel is szólnod kell Jézushoz, nemcsak a száddal; sőt, olykor csak szívünkkel kell hozzá beszélnünk.”  – Pio atya

   

  
  

 

HETI PROGRAM  

Február 7 – 13.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 5.
VASÁRNAP
C év
Február 7.

  
9.00

10.30
17.00

19.00

ELSŐVASÁRNAP – Szentségimádás
+Fülöp Ignác n.+Berta és +Farkas Szabolcs

Az egyházközség híveiért
Szándékra

Szándékra

HÉTFŐ
Február 8.

17.30

18.00

+Borbély János – 6. hét

+Benedek Anna-Ibolya – 1. évf.
KEDD
Február 9.
17.30

18.00

+Székely Dávid – 30 évf. és n +Piroska – 18 évf.
+Silló Sándorné Gizella – 2. évf.

SZERDA
Február 10.
10.30

19.00
HAMVAZÓSZERDA – Szigorú böjti nap!

CSÜTÖRTÖK
Február 11.

17.30

18.00

+Máthé Margit – 3. évf. és a család elhunytjaiért
+Balla István 1. évf.

PÉNTEK
Február 12.

17.30

18.00

+Gáll Juliánna – 22. évf. és a család elhunytjaiért
+Veress Árpád – 1. évf.

SZOMBAT
Február 13.


17.30

18.00


+Korodi Ferenc és a család elhunytjaiért

+Ferenczi Endre – 14. évf.

                                                   


„Ha azt nézzük, hogy ezek az első apostolok mit tettek az Isten országáért, akkor nem kell kételkednünk abban, hogy Jézus rajtunk keresztül is képes nagy dolgokat végbevinni. Fogadjuk ezért nyitott szívvel hívását”  (P. J.)

   

  

 
 

HETI PROGRAM  
Január 31. – február 6.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 4.
VASÁRNAP
C év
Január 31.

  9.00

10.30
17.00

19.00

+Deák Imre, +Eszter, +Kálmán és +Teréz
Az egyházközség híveiért
Szándékra

Szándékra

HÉTFŐ
Február 1.

17.30

18.00

+Simon Teréz – 6. hét

+Héjja Borbála – 2. évf. és id. +Gábor József
KEDD
Február 2.

10.30


19.00

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY
Az egyházközség híveiért
a Deák család élő tagjaiért

SZERDA
Február 3.
 17.30

18.00
+Illyés Ádám – 21. évf.
+György László és +Hajnal

CSÜTÖRTÖK
Február 4.

17.30

18.00

+id. Magdó Nándor – 10. évf. és a család elhunytjaiért
+Bálint Magda – 1. évf.

PÉNTEK
Február 5.
Elsőpéntek

17.30

18.00

+Dobos Antal – 22. évf., fia +Kálmán – 45. évf. és a cs. elh.
+Lakatos József – 10. évf.

SZOMBAT
Február 6.

17.30

18.00

+Laczkó-Dávid Árpád – 1. évf.
+Antal Imre, n. +Mária és a család elhunytjaiért

                                                   


„A gyűlölet okozta káoszban a rendet egyedül csak a szeretet teremtheti meg. Széthullani készülő világunkat a pusztulástól csak a szeretet mentheti meg és tarthatja is egybe.” – Jakab Gábor

         

   

  

 

HETI PROGRAM  
Január 24-30.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 3.
VASÁRNAP
C év
Január 24.

  9.00

10.30
17.00

19.00

Péter és András család elhunytjaiért
Az egyházközség híveiért
+Bors Borbála – 6. évf.

+Szabó Miklós – 18. évf.

HÉTFŐ
Január 25.

17.30

18.00


+Gráncsa Jenő – 6. hónap

+Tompos Gábor, n. +Rozália
gyermekei: 
+Juliánna és +Erzsébet
KEDD
Január 26.
17.30

18.00

Péter Imre – beteg – szándékára
+Koronka Vilma – 9. évf.

SZERDA
Január 27.
 17.30

18.00
+Filip Irén – 2. évf.
+Prezsmer Imre – 6. hét és a család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Január 28.

17.30

18.00

+Tőke Gizella – 10. évf.
+Csibi János – 3. évf.

PÉNTEK
Január 29.

17.30

18.00

+Böjte Juliánna – 6. hét
+Ladó Károly – 6. hét

SZOMBAT
Január 30.

12.00

17.30

18.00

Keresztelő

+András Lajos – 1. évf.
+Kiss Balázs – névnap, és n. +Mária – évf.

                                                   


„Egyedül a szeretet ismeri a titkot: megajándékoz másokat és ezáltal maga is gazdaggá válik.” – Augustinus Aurelius

         

   

  

 

HETI PROGRAM  

Január 17-23.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 2.
VASÁRNAP
C év

Január 17.

  9.00

10.30
17.00

19.00

 +Kurkó Mária – 7. évf.
Az egyházközség híveiért
+Mihály Ferenc és n. +Margit

+Bíró Árpád és n. +Rozália

HÉTFŐ
Január 18.

17.30

18.00
+Bogdán Berta – 4. évf. és +Csató Mária

+Rozália és +József
KEDD
Január 19.
17.30

18.00

+id Gáspár Balázs – 13. évf.
A Becze család elhunytjaiért

SZERDA
Január 20.
 17.30

18.00
+Marinovics Ovidiu
+Máthé Árpád, n. +Veronika, fiúk +Róbert

CSÜTÖRTÖK
Január 21.

17.30

18.00

+Waczel Ferenc és n +Klára
+Füstös Károly

PÉNTEK
Január 22.

17.30

18.00

+Koncz Miklós – 2. évf. és a cs. elhunytjaiért
+Ambrus András – 2. évf. és n. +Mária – 2. évf.

SZOMBAT
Január 23.

 17.30

18.00

Kurkó család elhunytjaiért
+Farkas János, n. +Erzsébet, unokája +József

                                                   


„Minél jobban elkötelezed magad Istennek és minél teljesebb szívvel adod át magad legfőbb fölségének, annál inkább megtapasztalod bőkezűségét.” – Loyolai Szent Ignác

         

   

  

 

 

 HETI PROGRAM  

Január 10-16.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)


VASÁRNAP
C év

Január 10.

 

   9.00

10.30
17.00

19.00

Urunk megkeresztelkedése

+Farkas Attila – 9. évf.
Az egyházközség híveiért
Szándékra – hálaadás – Fekete Izabella
+Bodor József – 2. évf.

HÉTFŐ
Január 11.

17.30

18.00
+Salamon András, n. +Erzsébet és a cs. elhunytjaiért

+István Dénes és n. +Karolina és a cs. elhunytjaiért
KEDD
Január 12.
17.30

18.00

+Bíró Tibor – 16. évf.
+András Berta – 6. hét

SZERDA
Január 13.
 17.30

18.00
+Kánya István, n. +Rozália és a cs. elhunytjaiért
Deák család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Január 14.

17.30

18.00

+Varga Ferenc – 6. hét
+Kovács Ottó – 5. évf. és a cs. elhunytjaiért

PÉNTEK
Január 15.

17.30

18.00

+Laczkó József – 2. évf.
+Bálint Ignác – 6. hét

SZOMBAT
Január 16.

 17.30

18.00

Dobos és János család elhunytjaiért
+Kiss Ferenc – 4. évf.

                                                   


Ne felejtsük el: „Az én keresztelésemben is megnyílt az ég, lejött a Szentlélek, s Isten fia lettem. Lelkemben azóta is sok lelki erő pihen, ki kellett ezeket fejlesztenem. Akkor olyan lettem, mint a harmatos, üde rét, bűbájos erőkkel, amelyeket munkára ébreszt a kegyelem napsugara.” (Prohászka)
         

   

  

 

 

 

""

Január 5, kedd – PÓTHÁZSZENTELÉS bejelentésre

 

 

HETI PROGRAM  

Január 3-9.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Karácsony 2.
VASÁRNAPJA
C év
Január 3.

  9.00
10.30

17.00
19.00

SZENTSÉGIMÁDÁS

+Mihály Béla – 15. évf.
Az egyházközség híveiért                HÁZSZENTELÉS

Szándékra
Szándékra

HÉTFŐ
Január 4.

   
HÁZSZENTELÉS
KEDD
Január 5.


18.00
 9-18.00: bejelentésre PÓTHÁZSZENTELÉS
Szentmise a házszentelést fogadó hívekért
SZERDA
Január 6.


  9.00
10.30

17.00
19.00

                      VÍZKERESZT

Szentmise

Az egyházközség híveiért     


+Demeter Gabriella – 2. évf.
Ifjúsági mise

CSÜTÖRTÖK
Január 7.

17.30

18.00

+Turós András – 22. évf.
+Ft. Dani Gergely esperes-plébános – 32. évf.

PÉNTEK
Január 8.

17.30

18.00

+Fejér Erzsébet – 1. évf.
+Kovács Károly – 6. hét

SZOMBAT
Január 9.

17.30

18.00

+Czimbalmas István, n. +Ilona, leányuk: +Magdolna
+Minciunescuné Ferencz Rozália – 7. évf.

                                                 

          

                    

           


Istenszeretetünket a menni, alakulni, fejlődni, tökéletesedni, ismerni akarás hitelesíti. Csak annak élete vándorút fel, Isten hegyére, aki szomjas a fényre, és a fény után menni is akar (ezt tette a három király is) – P. J.
         

   

  

 

 

"" 

 

 

     ""

 

 HETI PROGRAM  

December 13-19.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Advent 3.
VASÁRNAPJA
C év
December 13.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Máthé Béla
Az egyházközség híveiért
+Köllő József (28), +Rozália (16), dédunokájuk: +Anna Emese (3)
+Fazakas István – 5. évf.

HÉTFŐ
December 14.

 6.00

17.30

18.00
+Bodó András, n. +Ágota és a család elhunytjaiért

András család elhunytjaiért
+Pálfi János pl. – 1. évf.
KEDD
December 15.
 6.00

17.30

18.00

+Szakáli Béla és +Rozália
+Bara Rozália, +Bara Mária Laura és +Sándor
Bara, Holló és Máté család elhunytjaiért

SZERDA
December 16.
 6.00

17.30

18.00
+Blaskovics Lajos és n. +Mária

+Bucur János
+Tankó Jenő – 10. évf., szülei és nagyszülei

CSÜTÖRTÖK
December 17.

  6.00

17.30

18.00

+Sass Juliánna, +Vágási Ignác és n. +Margit
+Bota Lajos – 6. hét
+Farkas Jenő – 1. évf.

PÉNTEK
December 18.

 6.00

17.30

18.00

+Silló László – 16. évf. és n. +Mária – 3. évf.
Szentes és Gál család elhunytjaiért
+Csomortáni József – 6. hét

SZOMBAT
December 19.

  

 6.00

17.30

18.00

+id. Keresztes Sándor, n. +Erzsébet és a család elh.
+Balázs Dávid – 27. évf.
+Antal György – 5. évf.

                                                   


Az önmagát vezeklésre adó ember két jellemvonása az alázat és az igazságosság. Alázat azért, hogy önmagára büntetést tudjon mérni, az igazságosság pedig azért, hogy önmagának valamiképpen ne kedvezzen. (Visky István)
         

   

  
  
 

HETI PROGRAM  

December 6-12.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Advent 2.
VASÁRNAPJA
C év
December 6.

  9.00
10.30

17.00
19.00

SZENTSÉGIMÁDÁS

+Szabó Miklós
Az egyházközség híveiért

+Mészáros András és n. +Rozália
Hála

HÉTFŐ
December 7.

  6.00

17.30

18.00
+Málnási Dénes – 3. évf. és a család elh.

+Kedves Péter – 1o. évf.
+Király Anna – 6. évf.
KEDD
December 8.
 

1o.30

19.00

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
Az egyházközség híveiért
András Antal – 3. évf.

SZERDA
December 9.
  6.00

17.30

18.00
+Dezső István – 16. évf.

+János Ambrus és n. +Veronika
Csata család elhunyt tagjaiért

CSÜTÖRTÖK
December 1o.

  6.00

17.30

18.00

+János Kálmán
+Nagy Károly – 18. évf.
+Kedves Lajos – 16. évf.

PÉNTEK
December 11.

  6.00

17.30

18.00

+Duka János, n. +Róza – 25. évf. és fiúk: +András – 9. évf.
+Pintér Berta – 4. évf.
+Bíró Domokos és n. +Rozália és a család elh.

SZOMBAT
December 12.

12.oo

6.00

17.30

18.00


KERESZTELŐ
+János Dénes, n. 
+Rozália és a család elhunytjért
+Adorján Éva – 1. évf., +Adorján Lenke – 6. hónap
+Keresztes Anna – 6. hét

                                                   


Milyen az Úr útja? Ha rálépsz, abban a pillanatban az út végén már tudnak rólad, várnak, számítanak rád. (P. J.)
         

   

  
  
 
 HETI PROGRAM  

November 29. – december 5.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Advent 1.
VASÁRNAPJA
C év
November 29.

  9.00
10.30

17.00
19.00

+Sándor István – 3. évf. és n. +Margit – 6. évf.
Szentmise a hívekért

A Boros, Dobos és Kovács család elhunytjaiért
+Kánya János és n. +Erzsébet és a család elhunytjaiért

HÉTFŐ
November 3o.

  6.00

17.30

18.00
Tompos és Tekeres család elhunytjaiért

Borvíz család összes elhunytjáért
Deáki Tibor – 1. évf.
KEDD
December 1.
 6.00

17.30

18.00

+Biró Árpád és n. +Rozália
Antal és Kánya család elhunytjaiért
Eszter szándékára

SZERDA
December 2.
  6.00

17.30

18.00
Erős, Nagy és Péter család elhunytjaiért

+Pandele Vasile – 6. hónap
+Sipos István és n. +Juliánna

CSÜTÖRTÖK
December 3.

  6.00

17.30

18.00

+Balla István, leánya, +Ibolya és +Gellért 
+Bakcsi Ferenc – 4. évf.
+Lőrincz Árpád – 5. évf., neje +Klára – 3. évf.

PÉNTEK
December 4.
Elsőpéntek

  6.00

17.30

18.00

+Opra Mária – 6. évf. és a család elhunytjaiért
+Sándor Borbála és +Gergely
+Ördög Péter – 4. évf.

SZOMBAT
December 5.

  

  6.00

17.30

18.00

+Magyar János – n. +Vilma, fiú+Ferenc
+Balázs Teréz – 1. évf., és férje, +József – 28. évf.
+Engelhardt Erzsébet – 1. évf. és férje, +Ferenc

                                                   


„Az Advent voltaképpen ébresztő, és boldog lehet, akihez eljut ez a kiáltás az éjszakában: ébredjetek, mert jön a Vőlegény! (P. J.)

         

   

  
  
  

 HETI PROGRAM  

November 22-28.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 33.
VASÁRNAP
B év
November 
22.

  9.00
10.30

17.00
19.00

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

+Darvas József és n. +Erzsébet
Szentmise a hívekért – ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS

+Szőcs Ildikó – 8. évf.
+Dobos Dénes – 1o. évf. és n. +Juliánna

HÉTFŐ
November 23.

17.30

18.00
+Botos Árpád – 15. évf. és a család elhunytjaiért

+Szentes András – 6. hét
KEDD
November 24.
17.30

18.00

+Csáki Károly – 16. évf. és n. +Lujza – 5. évf.
+Irénke és f. +Sándor

SZERDA
November 25.
17.30

18.00
+Gáll István – 33. évf., n. +Katalin – 23. évf. és fiúk +Mihály

+Barabás Dénes, n. +Anna és a család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
November 26.

17.30 
18.00

+György Álmos – 3. évf. és a család elhunytjaiért
+Benedek Ibolya – 1. évf.

PÉNTEK
November 27.

17.30
18.00

+Szabó Veronika – 3. évf. és a család elhunytjaiért
+György Gizella – 1. évf.

SZOMBAT
November 28.

  

17.30

18.00

+Imre János, n. +Erzsébet és a család elhunytjaiért
+Both Etelka – 1. évf.

                                                                                                    


„Én úgy nézem az életet, mint egy páros táncot. Amikor két ember együtt táncol, akkor mindig az egyik vezeti a táncot, a másik pedig követi őt, egyébként letaposnák egymás lábát. Rájöttem arra, hogy Isten az, aki vezeti a táncot, én csak hagyom vezetni magam(Stimpfle)

         

   

 
 

 

  

 HETI PROGRAM  

November 15-21.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 33.
VASÁRNAP
B év
November 15.


  9.00
10.30

17.00
19.00

+Gáll József – 18. évf. és a család elhunytjaiért
Az egyházközség híveiért. Hála az ahományért

id. +Barizc Gergely – 7. évf. és a család elhunytjaiért
+Mészáros János és n. +Terézia

HÉTFŐ
November 16.

17.30

18.00
+Csilip Lázár – 23. évf., n. +Borbála és szüleikért

+Bicsak Berta – 28. évf. és a család elhunytjaiért
KEDD
November 17.
17.30

18.00

+Miklós Erzsébet – szándékra
+Ft. Borbély Gábor főesperes és édesanyja: +Erzsébet

SZERDA
November 18.
17.30

18.00
+Benedek Rozália 1. évf., férje, +János – 35. évf. és a cs. elh.

Pacsirta sétány 6-B lépcsőház elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
November 19.

17.30

18.00

+Mihály Erzsébet – névnapra
+Domokos Árpád

PÉNTEK
November 2o.

17.30
18.00

+Ferencz Csaba – 7. évf, szülei: +Sándor és +Ágnes
+Handra Gábor – 17. évf.

SZOMBAT
November 21.

  12.oo

17.30

18.00


Keresztelő

Bogos és Koncz család elhunytjaiért
+Molnár Ágnes -13. évf. és a család elh.

                                                                                                    


„Ahogy a világ végén jelentkezik az igazán új és gazdag élet, úgy a fejlődésben való megújulás sem történik katasztrófák nélkül.” Ezért kell vállalnunk vallási és egyházi életünkben is az újdonsággal járó szenvedéseket és lemondást. Hiszen ez alaptörvénye a világnak: a búzaszem az elhalás törvényei árán sokszorozódik. (P. J.)

         

   

 
 
 
 

 HETI PROGRAM  

November 8–14.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 32.
VASÁRNAP
B év
November 8.

  9.00
10.30

17.00
19.00


Szentségimádás

+Incze Tibor – 17. évf. és édesapja: +Béla – 9. évf.
Az egyházközség híveiért

id. és ifj. +Bogdán Géza
Vrencean Jakab – 7. évf. és +Mihály – 4. évf.

HÉTFŐ
November 9.

17.30

18.00
+Péter ignác – 14. évf., n. +Rozália – 15. évf. és a család elh.

+Nagy Béla – 11. évf. és a család elhunytjaiért
KEDD
November 10.
17.30

18.00

+János Antal – 7. évf.
+Kiss Ilona – 6. hét

SZERDA
November 11.
17.30

18.00
+Madár Tibor – 1. évf. és a család összes elhunytjáért
+Kovács József – 6. hét

CSÜTÖRTÖK
November 12.

17.30

18.00

+Roca Dumitru – 6. hét
+Juhász Miklós – 6. hét

PÉNTEK
November 13.

17.30
18.00

+id. Péter Imre és n. +Rozália
+Oláh Gábor és +Teréz

SZOMBAT
November 14.

  

17.30

18.00

+Orosz István – 11. évf.
+Oláh István – 25. évf.

                                                                                                    


„Egy nap mi is letűnünk majd a történelem színpadáról és nevünket elnyeli a feledés tengere. A két fillérét – mindenét-feláldozó özvegyasszony példája bátorít bennünket, hogy a hitben megélt életben az emberileg nézve „kicsi” életnek is nagy értéke van.” (P. J.)

         

   

 

 

 HETI PROGRAM  

November 1–7.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 31.
VASÁRNAP
B év
November 1.

  9.00
10.30

15.00
16.00

19.00

MINDENSZENTEK ÜNNEPE (a 17 órás mise elmarad!)

A szentségimádás a következő vasárnap lesz.

+Héjja Kálmán, n. +Juliánna és fiúk: +Ferenc
Az egyházközség híveiért

Szentlélek utcai temető       Megemlékezés halottainkról
Kalász negyedi temető          és az új sírok megáldása

Hála az adakozó szándékára

HÉTFŐ
November 2.


17.3018.00
HALOTTAK NAPJA
Salamon család elhunytjaiért: 
+József, n. +Juliánna
+Ignác, nagyszülők

+Bálint Dénes és n. +Erzsébet
KEDD
November 3.
17.30

18.00

Both család elhunytjaiért
+Galaczi István – 21. évf.

SZERDA
November 4.
17.30

18.00
+Nagy József
+Vonház Corneliu – 8. évf.

CSÜTÖRTÖK
November 5.

17.30

18.00

+id. Salamon Imre – 6. évf.
+Füstös Károly – 27. évf. és n. +Ilona – 2. évf.

PÉNTEK
November 6.


17.30
18.00

ELSŐPÉNTEK
+Búzás Luca – 9. évf.

+Fogarasi Géza, n. +Erzsébet, fiúk: +Pál, vejük: +János

SZOMBAT
November 7.

  9.00

17.30

18.00

Páli Szt. Vince Társaság elnöki találkozó (Mise)

+Az elfelejtett lelkekért
+Beteg Brigitta – 1. évf.

                                      


Jöjj el, Uram, Jézus, szeretteinkhez, irgalmazz nekik, üdvözítsd őket!
Jöjj el, Uram, hozzánk is, hogy megharcoljuk az élet harcát!
Jöjj el, Uram, Jézus, hogy megharcoljuk a halál harcát és mindannyian dicsőségre támadjunk fel! (P. J.)

         

   

 
 

 

HETI PROGRAM  

Október 25. – November 1.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 30.
VASÁRNAP
B év
Október 25.

  

  9
.00
10.30
17.00
19.00

Antal család elhunytjaiért
Az egyházközség híveiért
+Mátyás Ferenc – 6. évf. (végezteti: Mitulici Katalin)
+Vrencean Gábor – 7. évf. és n. +Anna – 14. évf.

HÉTFŐ
Október 26.

17.00
17.30


18.00

+Orbán László és 
+Ambrus Andor

+Török Imre (születés és névnap) +Török József (születésnap)
KEDD
Október 27.
17.00
17.30


18.00

Októberi ájtatosság
+Varga Jenő – 1. évf.

+Györgyicze Ilona, +György és a család elhunytjaiért

SZERDA
Október 28.
17.00
17.30


18.00
Októberi ájtatosság
+Laczkó Sándor – 4. évf.

+Nagy Ervin – 14. évf.

CSÜTÖRTÖK
Október 29.

17.00
17.30


18.00

Októberi ájtatosság
+Illyés Elemér

+Bodó Károly – 1. évf.

PÉNTEK
Október 30.

17.00
17.30
18.00

Októberi ájtatosság
+Péter Irén – 6. évf.

Silló család összes elhunytjáért

SZOMBAT
Október 31.

17.00
17.30


18.00

Októberi ájtatosság
+András Matild – 2. évf.
+Fazakas Lajos – 3. évf. és n. +Juliánna – 14. évf. 

 VASÁRNAP
November 1.         9.00
10.30

15.00
16.00

19.00


MINDENSZENTEK ÜNNEPE 
(a 17 órás mise elmarad!)


+Héjja Kálmán, n. 
+Julianna és fiúk: +Ferenc
Az egyházközség híveiért

Szentlélek utcai temető – Megemlékezés halottainkról
Tető u. temető – Új sírok megáldása és megemlékezés

Hála szentmise         

 

 
 

 HETI PROGRAM  

Október 18-24.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 29.
VASÁRNAP
B év
Október 18.

  

  9
.00
10.30
17.00
19.00

MISSZIÓS VASÁRNAP

+Sinka István – 5. évf.

Az egyházközség híveiért
+Dr. Balló Béla főorvos
+Tamás Ignác – 10. évf.

HÉTFŐ
Október 19.

17.30

18.00
+György Tibor – 10. évf.

+Dombi Borbála – 26. évf. és +Engelhárdt Edit 18. évf.
KEDD
Október 20.
17.30

18.00

+Héjja Irén – 6. hét
+Páll László – 11. évf.

SZERDA
Október 21.
17.30

18.00
+Antal Imre és n. +Mária
A Kacsó család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Október 22.

17.30

18.00

+Fülöp Ödön és n. +Regina
+Borsos Dénes – 6. hét

PÉNTEK
Október 23.

17.00
17.30
18.00

Rózsafüzér – Októberi ájtatosság
+Kiss Jolán – 7. évf., testvére: 
+Géza és +szüleik
+Balázs Domokos – 6. hét

SZOMBAT
Október 24.

12.00

17.30

18.00

18.30

Keresztelő

Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért
+Magyar Ferenc – 11. évf.

Keresztelők

                                                                          
Egy öreg fa tanácsa: „Kedves kis forrás! Senki sem várja el tőled, hogy az egész sivatagot zöldbe borítsd. Feladatod csupán annyi, hogy ennek a kis virágnak életet adj! A többi az Úr dolga!” (P. J. – Gondolat missziós vasárnapra)  

 

   

 

HETI PROGRAM  

Október 11-17.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 28.
VASÁRNAP
B év
Október 11.

  
9.00
10.30
17.00
19.00


+Molnár János és n. 
+Rozália
Az egyházközség híveiért
+Ferencz Imre – 25. évf. és n. +Irma – 23. évf.
+Balázs Sándor – 3. évf. és a János család elhunyt.

HÉTFŐ
Október 12.

17.00
17.30


18.00
Októberi ájtatosság
+Simon Hunor és a család elhunytjaiért

+Póra István – 1. évf.
KEDD
Október 13.
17.00
17.30

18.00

Októberi ájtatosság
+Miklós Ignác – 25. évf.

+Tamás Márton – 5. évf.

SZERDA
Október 14.
17.00
17.30


18.00
Októberi ájtatosság
+Sándor Imre
+Salamon Magdolna – 6. hét

CSÜTÖRTÖK
Október 15.

17.00
17.30

18.00

Októberi ájtatosság
+Salamon Anna és édesanyja: 
+Demeter Gizella
+Balázs Mária és a család elhunytjaiért

PÉNTEK
Október 16.

17.00
17.30
18.00

Októberi ájtatosság
+Csorba József – 6. évf.

+Blaj Adrián – 6. hét

SZOMBAT
Október 17.

12.00

17.00
17.30

18.00

Keresztelő

Októberi ájtatosság
+Márton Ferenc – 11. évf.
+Lajos Béla – 8. évf.

                                                                          
„Az Egyház nem a vallásos igények nagykereskedelme, ahová be kell csalogatni az emberket, hogy azt vegyenek, amit akarnak, hanem Jézus Krisztus teljes üzenete, amely magába foglalja a keresztet és a lemondást is.” (P. J.)  

 

  

 
 HETI PROGRAM  

Október 4-10.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 27.
VASÁRNAP
B év
Október 4.

  

9.00
10.30
17.00
19.00

ELSŐVASÁRNAPI SZENTSÉGIMÁDÁS

+Fazakas Ferenc
Az egyházközség híveiért
Szándékra
+Sárig Lajos és a család elhunytjaiért

HÉTFŐ
Október 5.

17.00
17.30


18.00
Októberi ájtatosság
+Juhász Dénes és 
+Éva

+Antal Péter és +Juliánna
KEDD
Október 6.
17.00
17.30

18.00

Októberi ájtatosság
+Imre Mihály – 1. évf.

Vass család elhunytjaiért

SZERDA
Október 7.
17.00
17.30


18.00
Októberi ájtatosság
Szándékra
+Rössler Mária – 6. hét

CSÜTÖRTÖK
Október 8.

17.00
17.30

18.00

Októberi ájtatosság
+
Barabás József és n. +Veronika
+Vitos Irén – 6. hét

PÉNTEK
Október 9.

17.00
17.30
18.00

Októberi ájtatosság
+Páll Árpád, n. 
+Mária és a család elhunytjaiért
+Ladó Gina – 1. évf.

SZOMBAT
Október 10.17.00
17.30

18.00Októberi ájtatosság
+Tamás Antal – 1. évf. és n. Anna – 1. évf.
+Lelea Erzsébet – 1. évf.

                                                                          
„Boldogok, akik Jézus útmutatását követik a házasságukban, mert ez földi és örök boldogságuk záloga egyaránt.” Ardai  

 

 

 

 HETI PROGRAM  

Szeptember 27. – október 3.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 26.
VASÁRNAP
B év
Szept.27.

  

9.00
10.30
17.00
19.00

A BIBLIA VASÁRNAPJA

+Gál Antal Zoltán – 18. évf.
Az egyházközség híveiért
Szándékra
+Horváth Erzsébet, férje: +Domokos és a család elh.

HÉTFŐ
Szept. 28.

18.30

19.00
+Andrási Kálmán – 12. évf. és a család elhunytjaiért

Szándékra
KEDD
Szept. 29.
18.30

19.00

Székely és Balló család elhunytjaiért
+Tánczos Miklós – 10. évf.

SZERDA
Szept. 30.
18.30

19.00
+Kocsis Péter – 9. évf.
+Nagy Csaba – 1. évf.

CSÜTÖRTÖK
Október 1.

18.30

19.00

+György Rozália – 6. hét
+Popovics Mihály, +Tankó Mihály és a család elh.

PÉNTEK
Október 2.
Elsőpéntek

18.30
19.00

+Bartalis Dénes és n. +Brigitta
+Tankó Árpád – 16. évf.

SZOMBAT
Október 3.
18.30

19.00


+Páll Magdolna – 1. évf.
+Bilibók János – 6. hét és a család összes elh.

                                                                          
Milyen másképpen olvassa az ember a Bibliát, ha megjárta a maga Golgotáját és szemeit a könnyek tisztára mosták.”  (Klug)  

 

  

 

 

 HETI PROGRAM  

Szeptember 20-26.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 25.
VASÁRNAP
B év
Szept.20.

  9.00
10.30
17.00
19.00

+Prezsmer Ágoston – 19. évf és +Veronika – 20. évf.
Az egyházközség híveiért
+Füstös Ilona – 2. évf.
Szándékra – család élő és elhunyt tagjaiért

HÉTFŐ
Szept. 21.

18.30

19.00
+Borka Teréz – 4. évf. és f. +János – 30. évf.

+Szőke Gergely – 28. évf. és n. +Viktória – 32. évf.
KEDD
Szept. 22.
18.30

19.00

+Rusz Szilveszter – 10. évf.
+Sándor Zsolt – 14. évf.

SZERDA
Szept. 23.
18.30

19.00
+Sprencz Pál, n. +Margit és fiúk: +György
+id. Köncse József – 1. évf.

CSÜTÖRTÖK
Szept. 24.

18.30

19.00

Székely és Balló család élő és elhunyt tagjaiért
+György Antal – 6. hét

PÉNTEK
Szept. 25.

18.30
19.00

Páll János és n. +Rozália
+Kósa Ferenc és n. +Julianna

SZOMBAT
Szept. 26.

12.00


18.30

19.00

Keresztelő

+Burján Zoltán – 14. évf.
+Erőss András – 1. évf.

                                                                                                
Az igazi mberi nagyság ismérve nem a ténylegesen birtokolt hatalom, hanem az önzetlen szeretettel elvégzett szolgálat.”  (Jakab Gábor)  

 

  

  
 

HETI PROGRAM  

Szeptember 13-19.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 24.
VASÁRNAP
B év
Szept. 13.

  9.00
10.30
17.00
19.00

+Id. Petrikó Rezső és n. +Borbála
Az egyházközség híveiért
+Bagoly Zsolt – 10. évf.
+Péter Elek és n. +Albert Mária

HÉTFŐ
Szept. 14.

18.30

19.00
Antal, Kovács, Makkai család elhunytjaiért

+Nyulas Boldizsár – 6. hét
KEDD
Szept. 15.
18.30

19.00

+Blaj Adrian – a lakók kérésére
+Nagy Antal – 6. hét

SZERDA
Szept. 16.
18.30

19.00
+Daradics Attila 10. évf.
+János Jenő és a család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Szept. 17.

18.30

19.00

+Tanczel család elhunytjaiért
+Lakatos Eszter, +János és a család elhunytjaiért

PÉNTEK
Szept. 18.

18.30
19.00

Hála
+Mandel Magdolna – 2. évf., +Torma Károly

SZOMBAT
Szept. 19.

12.00


18.30

19.00

Keresztelő

+Csóti Géza – 1, évf.
+Imreh Rácz István

                                                                                                
 Keresztjeink tanítanak meg minket embernek lenni, érezni és megszánni a másikat. Ha nem lennének keresztjeink, szeretni sem tudnánk, hiszen nem lenne, ami újra és újra feltörné bekeményedő szívünket.  (P. J.)  

 

  

  
 
 

HETI PROGRAM  

Szeptember 6-12.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 23.
VASÁRNAP
B év
Szept. 6.

 
 
9.00
10.30
17.00
19.00

SZENTSÉGIMÁDÁS

+Bencze Jakab és n. +Irma, +Bencze Pál és n. +Anna
Az egyházközség híveiért
+Puskás Rozália
Az adakozó szándékára

HÉTFŐ
Szept. 7.

18.30

19.00
+Bartalis Gyula – 35. évf. és a család elhunytjaiért

+Puskás Rozália – 6. hét
KEDD
Szept. 8.

18.30


19.00

KISBOLDOGASSZONY
+Laczkó Brigitta – 1. évf.

+Péter Mária, +Szabó Mária

SZERDA
Szept. 9.
18.30

19.00
+Búzás Teréz – 56. évf.
+Both László – 3. évf.

CSÜTÖRTÖK
Szept. 10.

18.30

19.00

+Csiszér József – 4. évf. és a család összes elhunytjáért
+Andrásné Ambrus Margit – 6. hét

PÉNTEK
Szept. 11.

18.30
19.00

+Imre Ignác, +Mária és a család összes elhunytjáért
+Gerczuj Imre – 9. évf. és a család elhunytjaiért

SZOMBAT
Szept. 12.

12.00
17.00

18.30

19.00

MÁRIA NEVENAPJA

Keresztelők
Házasság: Szőgyör Zoltán rk. – Rácz Noémi rk. (Boros Vilmos)

+Varga Sándor évf.
+Nagy Sándor – 1. évf.

                                                                                                
 

Mint az ősszülők, nem rejtőzöm el Isten hívó szava elől, keresése elől? Az Úr ihletésére szólok-e, amikor nem hallgathatok? S hallgatok-e, amikor nem beszélhetek? Bizalmas szóra tudom-e bírni a bezárkózott lelkeket? S le tudom-e inteni a fölösleges bűnös beszédeket? (P. J.) 

 

 

  

 
 
 
 HETI PROGRAM  

Augusztus 30.–szeptember 5.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 22.
VASÁRNAP
B év
Aug. 30.

 9.00

12.30


19.00

Szándékra

Szent Ágoston egyházközségünk búcsúünnepe –
ünnepi szentmise

Szándékra

HÉTFŐ
Aug. 31.

18.30

19.00
+Bogos Dénes – 27. évf. és édesanyja, +Irén

+Imre Margit – 2. évf.
KEDD
Szept. 1.
18.30

19.00

+Nagy Ella, +Szabó Miklós
+Bálint András, n. +Róza és a család elhunytjaiért

SZERDA
Szept. 2.
18.30

19.00
+Ladó János, n. +Rozália, fiúk, +Lajos
+Antal Imre

CSÜTÖRTÖK
Szept. 3.

18.30

19.00

+György Rozália – 13. évf. és a család összes elh.
+Pap Demeter, n. +Viktória és a család elhunytjaiért

PÉNTEK
Szept. 4.

18.30
19.00

+Erőss Imre és n. +Eszter és fiúk: +Márton
+Papp Sándor – 32. évf. és a család összes elh.

SZOMBAT
Szept. 5.

12.00


18.30

19.00

Keresztelők

+Márton Dénes – 1. évf.
+Jakab György – 16. évf. és n.

 
 


Ha hallgatsz, hallgass szeretetből.
Ha beszélsz, beszélj szeretetből.
Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből.
Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.
 
Szent Ágoston 

 

  

 
 

HETI PROGRAM  

Augusztus 23-30.

 Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 21.
VASÁRNAP
B év
Aug. 23.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Kovács András és n. Rozália
Szentmise az egyházközség híveiért
Fejér család elhunytjaiért
Az adakozó szándékára

HÉTFŐ
Aug. 24.

18.30

19.00
+Vaszi Margit – 1. évf.

Az adakozó szándékára
KEDD
Aug. 25.
18.30

19.00


+György Rozália (vég. osztálytársa: Kedves Rozália)
+Csata Miklós, Kővári cs., Ambrus cs. elh.
+Ft. Búzás Imre esp.

SZERDA
Aug. 26.
18.30

19.00
Az adakozó szándékára
+Balogh József és n. +Anna

CSÜTÖRTÖK
Aug. 27.

18.30

19.00

+Tankó Gábor – 5. évf.
+Tankó Mátyás és n. +Teréz

PÉNTEK
Aug. 28.

18.30
19.00

+Csedő László – 25. évf. és +Berta – 4. évf.
+Tompos Ferenc és n. +Margit

SZOMBAT
Aug. 29.

12.00


18.30

19.00

Keresztelő

+Bíró István – 18. évf. és a család elhunytjaiért
+Ferencz Csaba – 6. hét

VASÁRNAP
Aug. 30.

 9.00

12.30


19.00


+Bíró István – 18 év.

SZENT ÁGOSTON BÚCSÚÜNNEP

Szándékra


 

 

 

HETI PROGRAM  

Augusztus 16-22.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 20.
VASÁRNAP
B év
Aug. 16.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Éltes Lajos és n. +Irén
Szentmise az egyházközség híveiért
+Bokor Péter és n. +Juliánna
Az adakozó szándékára

HÉTFŐ
Aug. 17.

18.30

19.00
+Miklós Árpád, n. +Tekla, sógoruk: +György

Az adakozó szándékára
KEDD
Aug. 18.
18.30

19.00

+id. Koncsag Kálmán, +Nagy Erzsébet és +Juliánna
Az adakozó szándékára 

SZERDA
Aug. 19.
18.30

19.00
+Mihály Erzsébet – születésnapi megemlékező
Az adakozó szándékára

CSÜTÖRTÖK
Aug. 20.


18.30


19.00

Szent István
+Tamás István
 
+Kürtös István, n. +Irénke és a család elhunytjaiért

PÉNTEK
Aug. 21.

18.30


19.00

+Sándor István – 13. évf., n. +Rozália – 7. évf.
leányuk: 
+Rozália – 3. évf.
+Horváth Antal – 5. évf.

SZOMBAT
Aug. 22.

12.00
17.00

18.30

19.00

Keresztelők
Házasság: Prezsmer Róbert rk. – Fülöp Lilla rk.

Az adakozó szándékára
+Haba Ferenc és a család elhunytjaiért

 

 
Az Úr olyannak alkotta szívünket, hogy csak az lehet örökké és maradéktalanul boldog, aki olyan szeretetviszonyba kerül Istennel, amit csak a szentáldozás ad meg. (P. J.)

 

  

 
 

HETI PROGRAM  

Augusztus 9-15.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 19.
VASÁRNAP
B év
Aug. 9.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Kiss József – 45. évf. és n. +Juliánna – 6. hónap
Szentmise az egyházközség híveiért
+Lengyel Imre – 6. hónap
Nagy család elhunytjaiért

HÉTFŐ
Aug. 1o.

18.30

19.00
Szándékra

Az adakozó szándékára
KEDD
Aug. 11.
18.30

19.00

+Tankóné Részegh Mária – 16. évf.
Az adakozó szándékára 

SZERDA
Aug. 12.
18.30

19.00
+Petres Ignác, n. +Margit, menyük, +Veronika
+Dr. Antal József

CSÜTÖRTÖK
Aug. 13.

18.30

19.00

 Szándékra
+Fülöp Anna – 2. évf.

PÉNTEK
Aug. 14

18.30

19.00

+Sándor Zsolt, +Pakot Lajos, +Balló József
+Bartalis Kálmán és n. +Anna

SZOMBAT
Aug. 15.


10.30
19.00


Nagyboldogasszony ünnepe

Az egyházközség híveiért

Szándékra

 

 

 Aki élete egy szakaszán valamilyen oknál fogva belefáradt a küzdelmekbe, küldetése és hivatása teljesítésébe, akinek a saját energiái a további meneteléshez már nem elégségesek, vissza kell fordulnia a lét és a élet kiapadhatatlan forrásához, Jézushoz, az Égi Kenyérhez. (P. J.)

 

  

 
 
 HETI PROGRAM  

Augusztus 2-8.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 18.
VASÁRNAP
B év
Aug. 2.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Bene Illés – 47. évf. és n. +Rozália – 33. évf.
Szentmise az egyházközség híveiért
+Gáll Sándor – 32. évf.
Bálint és Szőcs család elhunytjaiért

HÉTFŐ
Augusztus 3.

18.30

19.00
+Pakot Mátyás, n. +Magdolna, leányuk: +Viktória
Erőss család elhunytjaiért
KEDD
Augusztus 4.
18.30

19.00

+Csibi Péter – 1o. évf.
Szándékra – 25. házassági évforduló

SZERDA
Augusztus 5.
18.30

19.00
+Bács Juliánna, +Blága Joákim
+Kóka Imre, n. +Erzsébet, +Katalin

CSÜTÖRTÖK
Augusztus 6.


18.30


19.00

Urunk színeváltozása
+Cseke József és a család összes elhunytjáért
+Bogos Péter – 1. évf.

PÉNTEK
Augusztus 7.
Elsőpéntek

17.00
18.30


19.00

Esküvő: Pintér – Nyulas
+Darvas Ferenc – 9. évf.

+András Erzsébet – 6. hét

SZOMBAT
Augusztus 8.


17.00

18.30
19.00


Esküvő: André Csongor – Lakatos Beáta

+Szabó Géza – 1o. évf. és a család összes elhunytjáért

+Vorzsák István – 19. évf.

 

 Ha csak mások kedvéért éled az életed, olyan, mintha nem is élnéd. Ha megtalálod saját örömödet benne, akkor azt tovább tudod juttatni mások számára. Így több szeretet jut vissza hozzad, mintha a szeretetért meg akarnál felelni az egész világnak. (P. J.) (Ez felelet a vasárnapi ev. Jn 6,28-ra:  Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?)

  

 
 

HETI PROGRAM  

Július 26.-augusztus 1.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 17.
VASÁRNAP
B év
Július 26.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Sólyom Lajos – 22. évf. és n. Erzsébet – 3. évf.
Szentmise az egyházközség híveiért
+Tamás Anna – 2. évf. – névnapra
Szándékra

HÉTFŐ
Július 27.

18.30

19.00
+Páll Klára – 3. évf.
+Székely Ferenc – 5. évf.
KEDD
Július 28.
18.30

19.00

+Mirea Anna, Demeter és Bíró család elhunytjaiért
+Chifor Tünde

SZERDA
Július 29.
18.30

19.00
+András József
+Tóth Tibor – 6. hét

CSÜTÖRTÖK
Július 30.

18.30

19.00

Szándékra – egészség
VÁROSNAPI HANGVERSENY

PÉNTEK
Július 31.

18.30

19.00

+Madár Imre – 11. évf., n. +Ilona – 7. évf., fiúk: +Gábor – 1o. évf.
+Antal Imre – 6. hét és a család elhunytjaiért

SZOMBAT
Augusztus 1.


12.00
17.00

18.30
19.00


Keresztelők
Házasság: Horváth Nándor – Turcza Adrien. Esk. Sebestyén Ottó

 
Szándékra – vizsga, siker

Szándékra – hála a családért és a kapott javakért

 

 Minden kis erényünkre Jézus ráteszi a kezét, ráadja áldását, és minden megsokasodik. Kezdjük el adni azt, amink van. A kereszténység az áldás vallása. Erre Isten tanított. (P. J.)

  

  

HETI PROGRAM  

Július 19-25.

 Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 16.
VASÁRNAP
B év
Július 19.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Márton János – 5. évf.
Szentmise az egyházközség híveiért
+Pápai Antal – 1o. évf.
+Sztojka Rozália – 4. évf.

HÉTFŐ
Július 20.

18.30

19.00
+Török Imre – 8. évf. és a család összes elhunytjáért
+Szövérfy Ágoston – 19. évf.
KEDD
Július 21.
18.30

19.00

+Hatosné Sándor Emma –  6 hetes miseként
+Nyisztor Adél – 6. hét

SZERDA
Július 22.
18.30

19.00
+Kovács Ferenc – 1. évf.
+Keresztes és Bíró család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Július 23.

18.30

19.00

+Forró Miklós
+Bíró Rozália – 9. évf.

PÉNTEK
Július 24.

18.30

19.00

+Kovács József, +Rozália, +Gyula, +Teréz, +Nándor
+Imre Pál Mihály – 37. évf. és a Péter család elhunytjaiért

SZOMBAT
Július 25.


12.oo

18.30
19.00


Keresztelő

 
+Nagy József – 17. évf. és a család elhunytjaiért

+Páll Anna – névnapra

 

 Fogadd el türelmesen, ha még várnod kell vágyaid beteljesülésére. Amikor végre valóság lesz, megérted, hogy a Teremtő a legjobb forgatókönyvet írta meg számodra. (P. J.)

  

 

 

HETI PROGRAM  

Július 12-18.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 15.
VASÁRNAP
B év
Július 12.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+ifj. Bíró Ferenc
Szentmise az egyházközség híveiért
+Fejér Katalin (1. évf.)
Szándékra

HÉTFŐ
Július 13.

18.30

19.00
+Veress Imre – 8. évf.
+Rajz István, +Attila, +Ibolya, +Antal
KEDD
Július 14.
18.30

19.00

+Péter Mónika – 5. évf.
+Pikó Juliánna és testvére +Erzsébet

SZERDA
Július 15.
18.30

19.00
+Szávuly Sándor – 5. évf.
+Handra Gábor – 6. hét

CSÜTÖRTÖK
Július 16.

18.30

19.00

+Andrei Mária – 6. hét
+Nagy Vilma – 4. évf., és leánya, +Gizella – 7. évf. (harangozók)

PÉNTEK
Július 17.

18.30

19.00

+Kristály János – 4. évf., n. +Ilona és a család elh.
Bíró Ilona – 2. évf.

SZOMBAT
Július 18.


12.oo
16.oo

18.30
19.00


Keresztelő: Uleniuc Edward Ákos
Házasság: Kisgyörgy Vilmos – Ambrus Zsuzsánna

 
+Pál Miklós Imre – 6. hét

+Kovács Menyhért és +Erőss Péter

 

 Isten szeretetének titka ez: szeretete csak elfogadottan válhat teljessé a szeretetközösségben, ehhez pedig nélkülözhetetlen az ember szabad hozzájárulása. A tanítványok küldetése ezért nem mechanikus nagytakarítás a gonosz elűzésével, hanem kérlelő, buzdító igehirdetés: megtérésre szólítják fel az emberket. Isten szeretetének felismerésére és befogadására. (P. J.)

  

 
 

  HETI PROGRAM  

Július 5-11.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 14.
VASÁRNAP
Július 5.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Kertész Juliánna – 11. évf.
Szentmise az egyházközség híveiért
Vaslobán család híveiért
Szándékra

HÉTFŐ
Július 6.

18.30

19.00
+Drahos József és n. +Anna és a család elhunytjaiért
+Tankó Erzsébet – 1. évf.
KEDD
Július 7.
18.30

19.00

+Croitoru Stefan – 4. évf.
Szándékra (békesség, egészség)

SZERDA
Július 8.
18.30

19.00
+Bajkó Erzsébet – 8. évf.
Buna Lajos – 12. évf.

CSÜTÖRTÖK
Július 9.

18.30

19.00

+Krausz Károly Róbert – 9. évf. és +Salamon János – 8. évf.
+Tamás Árpád és n. +Vilma

PÉNTEK
Július 1o.

18.30

19.00

Bodor és Simon család elhunytjaiért
Balogh család összes elhunytjáért

SZOMBAT
Július 11.


12.oo
17.oo

18.30
19.00


Keresztelők
Esküvő: Tála János rk. – Györfi Zsófia rk. és keresztelő

 
+Sipos Sándor – 3. évf. és n. +Erzsébet – 7. évf.

+Ferencz Aranka Anna – 6. hét

 

 Bárcsak most az egyszer azonosuljunk Jézusnak azokkal a földieivel, akik nem hittek benne, és kérdezzük meg magunktól, mikor és hogyan botránkoztunk meg mi rajta, mikor és hogyan utasítottuk vissza tanítását és nem tudtunk örülni jövetelének? (P. J.)

  

 

 HETI PROGRAM  

Június 28. – július 4.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 13.
VASÁRNAP
Június 28.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Farkas Fülöp, n. +Ilona és gyermekeik
Szentmise az egyházközség híveiért
+Bíró Erzsébet – 5. évf.
+Kissné Tánczos Edit és +édesanyja

HÉTFŐ
Június 29.


1o.30
19.00
Szt. Péter és Szt. Pál apostolok
Az egyházközség híveiért
Szándékra
KEDD
Június 3o.
18.30

19.00

+Sipos István – 6. hét
+Lukács Noémi – 5. évf. és +Fazakas Imre – 2o. évf.

SZERDA
Július 1.
18.30

19.00
+Murin József és n. +Erzsébet
Imreh család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Július 2.


18.30


19.00

Sarlós Boldogasszony ünnepe
+Szőcs Márta – 3. évf. és férje: 
+Imre – 1o. évf.
+Sraum Deáky Ildikó – 1. évf.

PÉNTEK
Július 3.
Elsőpéntek

18.30

19.00

+Simon Zoltán – 1. évf.
+Gábor Géza és n. +Piroska

SZOMBAT
Július 4.18.30
19.00

 
+id. Lux István, +Botár Béla és családjaik elh.

+Imre Borbála – 6. hét

 

 Értékeld azokat az embereket, akik hisznek és bíznak benned. Ők a legnagyobb ajándékok az életedben. Angyalok, akiket azért küldött az ég, hogy le ne térj az ösvényedről. Fejezd ki feléjük a háládat. (Arató Mónika)

  

 

 

 

HETI PROGRAM  

Június 21-27.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 12.
VASÁRNAP
Június 21.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Tankó János és a család elhunytjaiért
Szentmise az egyházközség híveiért
Szándékra (Gáll család)
Szándékra

HÉTFŐ
Június 22.

18.30

19.00
Váta és Elekes család elhunytjaiért
+Kosza Anna – 6. hét
KEDD
Június 23.
18.30

19.00

+Szakács László, n. +Erzsébet és gyermekeiért
+Bicsak Károly – 30. évf.

SZERDA
Június 24.
18.30

19.00
+János Kálmán – 6. évf.
+Ft. György Árpád esperes-plébános

CSÜTÖRTÖK
Június 25.

18.30

19.00

+Ravasz Dezső – 5. évf.
+Guczuly László – 5. évf.

PÉNTEK
Június 26.

18.30

19.00

+Mihály Teréz – 5. évf. és férje: +József – 22. évf.
+Szabó Aranka – 1. évf.

SZOMBAT
Június 27.12.00

18.30
19.00

Keresztelő: Szentes Szabina-Bernadett (Keresztelő kápolna)
 
+Novák Mihály – 1. évf. és fia: +Csaba – 5. évf.

+Bartos János – 6. hét

 

 Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy a hit nem egyéb, mint bizonyos vallási tételek elfogadása. A hit sokkal több ennél. A latin neve: credere. Az ige két szó összetételéből keletkezett: cor dare = szívet adni. Az igaz hit tehát azt jelenti, hogy valakinek odaajándékozom egész személyiségemet. (C. Caretto)

  

 

HETI PROGRAM  

Június 14-20.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 11.
VASÁRNAP
Június 14.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Péter Áron József – évf.
Szentmise az egyházközség híveiért
+Márkos Dénes – 5. évf.
+György Pál és neje, +Katalin

HÉTFŐ
Június 15.

18.30

19.00
+Bíró József – 5. évf.
+Vitos Ágoston és n. +Anna
KEDD
Június 16.
18.30

19.00

+Gergely Ignác – 2. évf.
+Nagy László – 9. évf. és n. +Ida – 11. évf.

SZERDA
Június 17.
18.30

19.00
Bencze Béla és Erőss Juliánna halottaiért
+Kótai Béla – 1. évf.

CSÜTÖRTÖK
Június 18.

18.30

19.00

+Miklós Sándor
+Deák Imre és n. +Eszter és a család elhunytjaiért

PÉNTEK
Június 19.

18.30

19.00

Tankó és Kató család elhunytjaiért
+Szafta Zsolt – 1. évf.

SZOMBAT
Június 20.


15.3
0
17.00
17.00

18.30
19.00


Házasság: Kiss András – András Mónika
Házasság: Gál Levente – Szőcs Tímea
Keresztelő: Szentes Szabina-Bernadett (Keresztelő kápolna)
 
+Tánczos Csaba – 10. évf.

+Kedves Mária – 1. évf. és f. +Márton – 3o. évf.

 

 Ma, a hatalom bűvöletében élő embert sokszor megkísérti a gondolat, hogy erőszakkal valósítsa meg elképzeléseit. Ám a világ nem változtatható meg vezényszavakkal. Ha eltaszítjuk a türelmet, ha megtiporjuk az emberi szabadságot, nem a növekedés, hanem a visszafejlődés útjára lépünk. (P. J.)

  

 

 

 

 HETI PROGRAM  

Június 7-13.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Évközi 1o.
VASÁRNAP
Június 7.
Elsővasárnap

 9.00
10.30
17.00
19.00

+Szávuly István
Szentmise az egyházközség híveiért
+Tófalvi Albert – 24. évf.
+Vasiliu Edit Mária

HÉTFŐ
Június 8.

18.30

19.00
+Sántha Jenő és n. +Teréz
+Katler Erzsébet – 9. évf.
KEDD
Június 9.
18.30

19.00

+Petrikó Zoltán – 1o. évf.
+Ft. Pálfi János – 6. hónap

SZERDA
Június 1o.
18.30

19.00
Müller László utca 6A lépcsőház halottaiért
+Kisjuhász János – 6. évf. és n. +Margit – 2. évf.

CSÜTÖRTÖK
Június 11.

18.30

19.00

Kelemen és Szőcs család elhunytjaiért
+Antal Ferenc és n. +Mária

PÉNTEK
Június 12.

18.30

19.00

+Portik Sevastita Ica
+Szakács Árpád és n. +Mária és a család elhunytjaiért

SZOMBAT
Június 13.


17.
00

18.30
19.00


Házasság: Tánczos T. – Vitos Zsófia
 
+Kiss János – 1o. évf. és a család elhunytjaiért

+Salamon Árpád, +Darvas Erzsébet, +Csóti Dénes

 

 Mária szívvel kereste Jézusát. A mai evangélium minket is arra szólít fel, hogy ne ítélkezzünk Jézus és az Egyház fölött, hanem máriás lélekkel, hittel, szívvel és szeretettel keressük Őt és  isteni arcát az Egyházban.(P. J.)

   

 

HETI PROGRAM  

Május 31.-Június 6.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Szent-
háromság
vasárnapja
Május 31.

 9.00
10.30
17.00
19.00

+András, +Erzsébet, +Juliánna, +Anna, +Imre
Szentmise az egyházközség híveiért
Az idei elsőáldozókért és bérmálkozókért
+Timár Károly és +Tankó András

HÉTFŐ
Június 1.

18.30

19.00
+Csata Béla – 15. évf.
+Szabó Antal – 7. évf. és édesanyja, +Rozália
KEDD
Június 2.
18.30

19.00

+Bartalis Gyula, n. +Erzsébet, +3 gyermekük, +3 unokájuk
+Vaszi Albert – 33. évf. és n. +Teréz – 14. évf.

SZERDA
Június 3.
18.30

19.00
+Veber András – 13. évf. és n. +Erzsébet – 5. évf.
+Aikler Károly és n. +Erzsébet

CSÜTÖRTÖK
Június 4.


10.30
19.00

       Ú R N A P J A
Szentmise a hívekért
Szentmise – Körmenet

PÉNTEK
Június 5.
Elsőpéntek

18.30

19.00

id. André Sándor – 9. évf. és a család elhunytjaiért
+Kacza Béla – 31. évf., n. +Rozália – 9. évf., +Szőke Teréz – 16. évf.

SZOMBAT
Június 6.

12.00
14.30
16.
00

18.30
19.00

Keresztelő
Házasság és keresztelő (Szabó Zsolt – Balázs Beáta)
Házasság: Fogarasi Csaba – Péter Noémi (Biro Nándor)
 
+Bíró Vilmos – 5. évf.

+Balla Zoltán

 

 Atya Isten, Te vagy az Erő;
Fiú Isten, Te vagy az Ige;
Szentlélek Isten, Te vagy a szeretet:
Szentháromság Isten, segíts engem napi munkáimban!
                            (René Bazin – Baltin tanító reggeli imája)

  

 

 

 HETI PROGRAM  

Május 24-30.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

PÜNKÖSD
vasárnap
Május 24.

 9.00


11.0019.00

+László Gábor – évforduló


Orgona- és kivetítő, V. Majzik Mária: Angyali üdvözlet és Himnusz című alkotásainak
megáldása. A bérmálási szentmise keretében végzi 
Nm. és Ft. Tamás József püspök úr


+Tamás István

Hétfő
Május 25.

10.30
19.00
Az egyházközség híveiért
A megbérmáltakért
KEDD
Május 26.
18.30

19.00

+Petres József – 8. évf. és +szüleiért
+Bálint János – 1. évf.

SZERDA
Május 27.
18.30

19.00
+Szabó Béla – 25. évf., n. +Anna Krisztina – 15. évf.
+Máthé Dénes – 16. évf.

CSÜTÖRTÖK
Május 28.

18.30

19.00

+Benedek Ibolya – 6. hónap
+Kürtös István és n. +Irénke

PÉNTEK
Május 29.

18.30

19.00

Erőss Rozália szándékára 
Szándék 
(egészség: Rozália és Ilona)

SZOMBAT
Május 30.

  16.00

18.30
19.00

Házasság: Lőrincz Antal – Lőrincz Emőke
 
+Ádám Zoltán és +Rozália

+Bálint Attila – 29. évf. +Győző – 3. évf., és +Huba – 6. évf.

 

 Pünkösd a Szentléleknek és a lélek nyelvén való szólásnak az ünnepe. Ezen a napon üres emberi fecsegésnek nincs helye. Ellenkezőleg, hallgatnunk kell és engedelmeskednünk, hogy a Szentlélek szólhasson mindannyiunk lelkéhez. (Jakab G.)

  

 

 

HETI PROGRAM  

Május 17-24.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 7.
vasárnapja
B év
Május 17.

  9.00
10.30
17.00
19.00

+Vitos János – 16. évf.
Szentmise az egyházközség híveiért
+Vitos Domokos – 4. évf.
+Vasiliu Edit Mária

HÉTFŐ
Május 18.

18.30

19.00
+Darvas Ignác – 3. évf.
+Márton Áron – 16. évf.
KEDD
Május 19.
18.30

19.00

+Márton-Bíró János – 6. hét
+Tőke Margit – 6. hét

SZERDA
Május 2o.
18.30

19.00
+Ferencz Bianka – 18. évf.
+Wéber Katalin – 13. évf.

CSÜTÖRTÖK
Május 21.

18.30

19.00

id. és ifj. +Pataki Lajos, id. és ifj. +András Sándor és +Vilma
+Bájer József – 6. hét

PÉNTEK
Május 22.

18.30

19.00

+Ferencz Juliánna – 4. évf.
+Hanke Rudolf – 17. évf. és n. +Erzsébet – 22. évf.

SZOMBAT
Május 23.

  8.3o

  9.00


 

Keresztelő: Szabó Boróka

Indulás a csíksomlyói nagybúcsúra!
 
Hazaérkezéskor: hálaadás és agapé

PÜNKÖSD
vasárnap
Május 24.

  9.00

11.00


19.00


+László Gábor – évforduló

– Orgonaszentelés
– V. Majzik Mária: Angyali üdvözlet és Himnusz című
  alkotásainak megáldása
– Bérmálási szentmise:
  Főcelebráns Nm. és Ft. Tamás József püspök úr

+Tamás István  

 

HETI PROGRAM  

Május 1o-16.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 6.
vasárnapja
B év
Május 1o.

  9.00
10.30
17.00
19.00

E L S Ő Á L D O Z Á S
Szentmise az egyházközség híveiért
+Kopacz Anna és férje
Roșu család élő tagjaiért – szándék

HÉTFŐ
Május 11.

18.30

19.00
+Gergely Lajos – 3. évf. és a család összes elhunytjáért
+Incze Gabriella és +Sugár Vilmos
KEDD
Május 12.
18.30

19.00

Ambrus Attila családja elhunytjaiért
+Györgypál József és a család elhunytjaiért

SZERDA
Május 13.
18.30

19.00
+Bogács Bertalan, n. +Juliánna és a család elh.
+Incze Vendel, n. +Anna és a család elhunytjaiért

CSÜTÖRTÖK
Május 14.

10.30
19.00

U R U N K   M E N N Y B E M E N E T E L E

PÉNTEK
Május 15.

18.30

19.00

+Benedek Rozália – 6. hónap
Szándékra – B. J. és V.

SZOMBAT
Május 16.

12.00

18.30


19.00

Keresztelő – Szopos Magor István
 
+Sipos Julianna – 6. évf.
Bogács család elhunytjaiért

 

 

"Hinni, hogy az Isten lehetetlenre is képes – ez jószándékot követel, amely teljesen Istennek adja át magát és egybekapcsolódik vele. A hit az igaz szeretet jele." Aranyszájú Szt. János

  

 

 
 HETI PROGRAM  

Május 3-9.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 5.
vasárnapja
B év
Május 3.

  9.00
10.30
17.00
19.00

+Márton és +Jolán
Szentmise az egyházközség híveiért
+András Sándor – 18. évf. és +Frențescu Leon – 9. évf.
+Bőjte Attila

HÉTFŐ
Május 4.

18.30

19.00
+Búzás Veronika – 68. évf. és édesapja: Búzás Ferenc – 61. évf.
+Lőrincz Ida – 1. évf. és férje: +Ferenc – 39. évf.
KEDD
Május 5.
18.30

19.00

+Halftermayer Ildikó
+id. Imre Lajos és n. +Jolán

SZERDA
Május 6.
18.30

19.00
+Fórika János és a család elhunytjaiért
+Lakatos Albert, n. +Katalin, fia: +Péter, menye: +Mária

CSÜTÖRTÖK

Május 7.

18.30

19.00

+Orbán Ernő
+Vezsenyi Mária – 1. évf.

PÉNTEK
Május 8.

18.30

19.00

+Tankó Károly
+Ráduly Márton – 6. hét

SZOMBAT
Május 9.

12.00

18.30


19.00

Keresztelő
 
+Szabó Alfréd – 20. évf.
+Szőcs Attila – 6. hét

 

 

A szőlőtőke és a vesszők közötti egység nem tűr meg semmiféle félmegoldást: vagy rajta van a vesszőtőn a vessző, vagy levált róla, és akkor elpusztul: Nélkülem semmit sem tehettek – figyelmeztet Jézus.

  

 

HETI PROGRAM  

Április 26. – Május 2.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 4.
vasárnapja
B év
Április 26.

  9.00
10.30
17.00
19.00

Balázs és Becze család elhunytjaiért
Szentmise az egyházközség híveiért
Tamás és Paul család elhunytjaiért
+György Margit és György Gizella

HÉTFŐ
Április 27.

18.30

19.00
+Barabás Emma – 1. évf.
+Veréb Erzsébet – 8. évf.
KEDD
Április 28.
18.30

19.00

+Tekse László – 9. évf.
+Antal József – 16. évf.

SZERDA
Április 29.
18.30

19.00
+Rácz Zsigmond – 5. évf., +Miklós Béla – 16. évf., n. +Rozália – 3. évf.
+Szabó Erzsébet – 6. hét

CSÜTÖRTÖK

Április 3o.

18.30

19.00

+Baricz Vilmos
Imre Vilmos családja élő és elhunyt tagjaiért

PÉNTEK
Május 1.


18.30


19.00

Elsőpéntek – betegek meglátogatása
+Márk Rozália és édesanyjáért

+Geréd Gyula – 6. hét

SZOMBAT
Május 2.18.30


19.00


 
+Ferencz Jolán – megemlékező szentmise
+Albert Margit – 1. évf.

 

 

Pásztort választok magamnak. Jézus is ajálkozik, de sok más pásztor, sőt juhász is. A megkülönböztetés bölcsessége megment az élet fonákságaitól, és segít megtalálni a legalkalmasabbat, aki nem mindig látszik nagynak és erősnek: Jézust. (P. J.)

  

 

HETI PROGRAM  

Április 19-25.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 3.
vasárnapja
B év
Április 19.

  9.00
10.30
17.00
19.00

Bilibók család elh., +Lestyán Csaba, +Bándi Árpád
Szentmise az egyházközség híveiért
+Szilveszter Sándor, a Szilveszter és Lukács család elh.
Sorbán, Jakab és Nagy család elhunyt tagjaiért

HÉTFŐ
Április 2o.

18.30

19.00
+Búzás Juliánna – 13. évf., férje +Lakatos Antal – 4o. évf.
+Boros József – 6. hét
KEDD
Április 21.
18.30

19.00

+János Sándor és n. +Erzsébet
+Péter Gábor – 43. évf. és n. +Borbála – 34. évf.

SZERDA
Április 22.
18.30

19.00
+Antal Péter – 1o. évf. és n. +Anna – 15. évf.
+Ambrus András – 1. évf.

CSÜTÖRTÖK

Április 23.

18.30

19.00

+Sárig Juliánna – megemlékező szentmise
+Illyés Lajos – 1. évf. és n. +Ida – 1. évf.

PÉNTEK
Április 24.

18.30

19.00

+Imre Zoltán – 12. évf. és n. +Anna – 4. évf.
Az örmény genocídium áldozataiért

SZOMBAT
Április 25.

12.00
16.00
18.30


19.00

Keresztelők: Sprencz Gergő, Benedek Bence Antal
Fiatal házasok összejövetele 
+Tódor János és +Zoltán
+Molnár János – 8. évf. és n. +Emmal – 4. évf.

 

 

A feltámadás hite arra bátorít bennünket, hogy értékeljük át múltunkat, hogy lássuk milyen jó volt hozzánk az Isten. Ha képesek vagyunk arra, hogy minden új napunkat úgy éljük meg, mint Isten ajándékát, akkor saját múltunk dalol majd nekünk Isten jóságáról. (P. J.)

 

 
 
 

HETI PROGRAM  

Április 12-18.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Húsvét 2.
vasárnapja
B év
Április 12.

  
  9
.00
10.30
17.00
19.00

SZENTSÉGIMÁDÁS
+Póra Péter – 4. évf., 
+Mihály és n. +Anna
Szentmise az egyházközség híveiért
+Ferencz Ilona – 1o. évf.
+Csiszér Lajos, +Szőcs Gyula és n. +Anna

HÉTFŐ
Április 13.

18.30

19.00
Szándékra – 8o. születésnapra és 3 gyermekért
+Barabás Veronika és +Gertrud növérekért
KEDD
Április 14.
18.30

19.00

+Barabás János és n. +Anna
+Nagy Sándor

SZERDA
Április 15.
18.30

19.00
+Ignác és n. Ágnes, +Mihály és n. +Amália
+Nagy Szabolcs – 11. évf.

CSÜTÖRTÖK

Április 16.

18.30

19.00

+Kopacz József – 1o. évf.
+Egyed István – 6. hét

PÉNTEK
Április 17.

18.30

19.00

+Kopacz József és n. +Vilma
+Hajdu István – 2. évf.

SZOMBAT
Április 18.

12.00
16.00
18.30


19.00

Keresztelő
Házasság és keresztelő: Szentes Zsolt és Galaczi Borika 
+Schambach Károly és szülei: +Károly és +Lenke
+Ferencz Vince – 6. évf., +Katalin – 6. évf., fiúk: +Csaba – 3. évf.

 

 

„Egy öreg sivatagi fa ezt súgta végső erőlködéssel a törzsénél elkeseredett alig buzogó forrásnak: Kedves kis forrás! Senki sem várja el tőled, hogy az egész sivatagot zöldbe borítsd. Feladatod csupán annyi, hogy ennek a kis virágnak életet adj!(P. J.)

 

 
 

HETI PROGRAM  

Április 5-11.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

HÚSVÉT-
VASÁRNAP
Április 5.

  7.00
  7.30

10.30
17.00
19.00

Eledelszentelés
Eledelszentelési szentmise
Szentmise az egyházközség híveiért
Szentmise szándékra – jótevőinkért
Szentmise a lelki javakért – hálából

HÚSVÉT-
HÉTFŐ
Április 6.

  9.00
10.30
19.00
+Kozma Éva – 9. évf. és a család elhunytjaiért
Szentmise szándékra – jótevőinkért
+Bálint Rozália – 29. évf. és +Jakab József – 23. évf.
KEDD
Április 7.
18.30

19.00

+Gál József –  4. évf.
+Lovász Péter és +Lovász Antal

SZERDA
Április 8.
18.30

19.00
+Antal Aranka 2. évf.
+Kedves Anna – 3. évf.

CSÜTÖRTÖK

Április 9.

18.30

19.00

+Kenyeres István – 14. évf.
+Bogács Károly – születésnap

PÉNTEK
Április 1o.

14.00
18.30


19.00

Szabó – Ferenczy – házasság és keresztelő
+Balla István – 6. hét
+Péter Dénes – 18. évf.

SZOMBAT
Április 11.

12.00
18.30


19.00

Keresztelők: Márk Edina Eszter; Tamás Máté
+Bilibók Béla – 8. évf.
+Antal Rozália – 6. hét

 

 

„És fölzeng a világ.// Mert megölték hitvány zsoldosok,/ s megszünhetett dobogni szíve-/ harmadnapra legyőzte a halált.(Pilinszky János – Harmadnapon)

 

 

 

———————————————————————————————————–
 

 ""

 

HETI PROGRAM  

Március 22-28.Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Nagyböjt 5.
VASÁRNAPJA
B év
Március 22.

  
  9.00

10.30
17.00
19.00


+Tankó Károly – 1. évf.

Az egyházközség híveiért
+Bálint István – 5. évf.
+Adorján Lajos – 4. évf. és n. Rozália

HÉTFŐ

Március 23.

17.30

18.00
+Laczkó-Dávid Árpád – 6. hét
+id. Bíró Ferenc
KEDD
Március 24.
17.30

18.00

Kacsó család összes elhunytjáért
+Albert Sándor és n. +Irénke

SZERDA
Március 25.
10.30
19.00
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

CSÜTÖRTÖK

Március 26.

17.30

18.00

Virág Imre közös halottaiért
+Veress Árpád – 6. hét

PÉNTEK
Március 27.

17.00
17.30
18.00

Keresztút
+Benedek Anna Ibolya – 6. hét
+Lakatos Zoltán – 8. évf.

SZOMBAT
Március 28.

17.30
18.00

+Mihály Erzsébet – 2. évf.
+Ladó László – 1. évf.

 

 

„Semmi nem történik véletlenül, minden esemény az életedben a fejlődésedet szolgálja! Ezt attól a pillanattól kezdve érzed át igazán, hogy vállalod a felelősséget életed minden mozzanatáért.” (Arató M.)

 

 

HETI PROGRAM  

Március 15-21.

 Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 17.00 és 19 óra (ifjúsági  mise)

Nagyböjt 4.
VASÁRNAPJA
B év
Március 15.

  
9.00

10.30
17.00
19.00


+Tîrnován Pál – 4. évf.