Szent Ágoston-napi templombúcsú – 2016

 

 

 Szent Ágoston püspök emléknapján, a templom védőszentjének  ünnepén vasárnap délben tartották a csíkszeredai egyházközség búcsúját. Ez alkalommal Veress Sándor Levente, kászonújfalvi plébános mondott szentbeszédet.

Iochom Zsolt – szekelyhon.ro

 
Szent Ágoston-napi búcsú 
 
… Ki van közelebb hozzám nálad, ó Istenem? És mégis e földnek dolgai, mindaz, ami természettől jól esik nekem, újra, meg újra el akarják fordítani rólad tekintetemet. Csak kegyelmed segíthet rajtam. Óvd hát, ó Uram, szememet, fülemet, szívemet e borzasztó zsarnokságtól! Törd szét bilincseimet, emeld fel szívemet, engedd, hogy egész lényem csak feléd forduljon, hogy soha el ne veszítselek szemem elől, és engedd, hogy szeretetem a te szemlélésedben napról-napra növekedjék. Ámen. Szent Ágoston: Isten szépségéről
  
 
Szeretetben, békében ünnepelni jöttünk templomba
  
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 
""
 
""
 
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
"" 
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
""
 
 Fotó: Dobos Ibolya
 
 
 
 
 
Szent Ágoston püspök, templomunk védőszentjének emléknapján, 
augusztus 28-án tartja búcsúját egyházközségünk. 
Az ünnepi szentmise vasárnap délben fél 1-kor kezdődik.
 
Mindenkit szeretettel várunk!
 
 ""

 Szent Ágoston-napi búcsú 2006-ban

 

————————————————————————-

 

 

Hálaadó örömünnep – Templombúcsú – 2015-ben


""

Augusztus utolsó vasárnapján ünnepeltük Szent Ágoston püspök és egyháztanító,
templomunk védőszentjének napját, templombúcsúnkat. 
A hálaadó szentmisét Exc. és Ft. Tamás József püspök atya végezte, aki az ünnep alkalmával megemlékezett egyházközségünk létrehozásának 20. évfordulójáról is

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

""

 

""

""

""""""

""""

""

""

""

""

 ""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

 Fotó: Dobos Ibolya

 

 

 

 Templombúcsú és 5. templomszentelési évforduló – 2014 

 

Szent Ágoston-napi búcsút és a templom felszentelésének 5. évfordulóját ünnepeltük ma, augusztus utolsó vasárnapján. A szentmisét Ft. Tamás József püspök atya mutatta be.

""

 

""""

A Mária Rádió élőben közvetítette a szentmisét. A hanganyag a rádió archívumából tölthető le (2014. augusztus 31. – 12.00, 13.00 illetve 14.00 órától).

 

A Szent Ágoston plébániatemplom búcsúja

 

                                       Videó: Iochom Zsolt – szekelyhon.ro

 

 

""

""

""

""

""

""""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 

""

 

Fotó: Dobos Ibolya 

 —————————————————————————

 

 Templombúcsú – 2013

 

 ""
A búcsúra érkezõ papság és a hívek sokasága Szent Ágoston püspököt ünnepelte vasárnap. A templom védõszentjének tiszteletére bemutatott búcsús szentmise fõcelebránsa fr. Urbán Erik ferences atya volt. Ünnepi szónoka fr. Böjte Mihály ferences atya, aki prédikációjában Szent Ágostonra emlékezett.


""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

""

""

 

"" 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""
""
 

""

""

""

""

""

 

""

""

 

 

 

""

""

""

""

 A felvételeket Mosui Tibor készítette

 

—————————————————————————————————————

 

 Templombúcsú – 2012


""

"" 

Templomunk búcsúját és felszentelésének harmadik évfordulóját ünnepeltük augusztus 26-án, vasárnap. A délben 12.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Ft. Boros Károly nyug. fõesperes-plébános celebrálta. A szentmisében különösképpen templomunk patrónusa, Szent Ágoston püspök és édesanyja, Szent Mónika közbenjárásáért könyörögtünk. 

Sárközi Sándor piarista atya „nyolc boldogságról, nyolc könnyes boldogságról” elmélkedett szentbeszédében. Egy anya boldogsága; Egy élettárs boldogsága; Egy tanár ironikus mosolya, boldogsága; Egy világvárosban elveszve; Egy kert könnyei; Újféle otthon közösségben, új szerelemmel az Isten iránt; A gondviselés kiabál; Isten szegénye, de tudósként címszavakkal ellátott cserépdarabokból mécses vagy korsó formába összerakott gondolatok fejtegetésével Szent Ágoston püspök életútját követhettük végig. 

 ""

""

"" 

 ""

""

""

""

""

""

 ""

""

""

""

""

""

 A felvételeket Nagy Gyöngyvér készítette

 


  Búcsú és templomszentelési évforduló  – 2011 


 

Szent Ágoston-templombúcsút és templomszentelési évfordulót tartott egyházközségünk augusztus 28-án, vasárnap. A hálaadó szentmise főcelebránsa és szónoka Nm. és Ft. Tamás József püspök úr volt.

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

Fotó: Nagy Gyöngyvér

 

""  

""

""

""

"" 

""

""

""

""

""

""

""

""

Fotó: Mosui Tibor

 


 Templombúcsú és templomszentelési évforduló – 2010


 
Ajándékba kapott krisztusi kereszt

 

""
Ft. Tamás József püspök atya megáldja a keresztet
 

Kettõs ünnepet ült egyházközségünk ebben az esztendõben is augusztus utolsó vasárnapján. Szent Ágoston-napi búcsúját tartotta, és a templom felszentelésének elsõ évfordulóját ünnepelte.

A templom oltárterében a kereszten függõ Krisztus Szent Teste várta a búcsús szentmisére érkezõ híveket, valamint a népes papi asszisztenciával bevonuló, ünnepi szentmisét celebráló Ft. Tamás József püspök atyát. Ez volt plébánosunk beígért meglepetése felszentelt templomunk elsõ évfordulójára. Ajándék Krisztus-szobor, amelynek megálmodója és kivitelezõje Xantus Géza  csíkszeredai képzõmûvész, anyagi támogatója pedig Mátyás Gábor zeteváraljai plébános atya, Pénzes plébánosunk egykori osztálytársa.

„Legyen ez az ajándék, ez a krisztusi kereszt életünknek mindig útmutatója, bánatainkban vigasztalás, örömünkben pedig osztozó és vezérmutató, hogy eljuthassunk oda, ahova a földtámadt Krisztus elõttünk elment és megígérte nekünk az elkészített helyet, ahol vár minket.” – fogalmazott Pénzes József esperes-plébános, miután felkérte Ft. Tamás József püspök urat arra, hogy megáldja az ajándékba kapott krisztusi keresztet. (D. I.)

""
 

""
Ünneplő hívek a „születésnapját” ünneplő templomban

""
 

""

""

""
Ajándék az ajándékért.
Mátyás Gábor plébános festményt kapott ajándékba egyházközségünktől

""

""

 Fotó: Nagy Gyöngyvér

 


 Templombúcsú – 2009


 

"" 
… és templombúcsú

 


Templombúcsú – 2008


 

Építsük tovább lelkünk templomát is
   

– Egy év múlva, a gyulafehérvári fõegyházmegye alapításának jubileumi évében, azaz fennállásának ezredik évfordulóján kerül sor a csíkszeredai Szent Ágoston-templom felszentelésére – mondtaTamás József püspök a tegnapi búcsús szentmisén, áldást kérve mindazokra, akik imáikkal, adományaikkal, áldozatos munkájukkal segítették és továbbra is segítik a templom épülését. A Szent Ágoston-búcsú alkalmával nemcsak a közel félszáz pap és hívek sokasága öltözött ünneplõbe, hanem a templom maga is.

A mintegy 1600 évvel ezelõtt, 354 és 430 között élt Szent Ágoston vallomásaiból kiragadott három gondolatra építette prédikációját a Kolozsvárról érkezõ ünnepi szónok, a Babes–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának tanára, dr. Holló László. E három gondolatot – bûneink elfogadását, Isten megvallását és végül a „Szeress, és tégy, amit akarsz!" felszólítást – úgy bontotta ki, hogy annak üzenetét mi, hívek magunkkal vihettük a hétköznapokra is. Keresztény életünk tudatos megélését, hitünk minden helyzetben való felvállalását, bûneink megvallását emelte ki szükséges lépésként ahhoz, hogy a templom épülésével párhuzamosan lelkünk templomát is fölépíthessük.

Szent Ágoston édesanyjának, Szent Mónikának példáját idézve hangsúlyozta, rendkívül nagy jelentõsége van annak, hogy az édesanyák hogyan nevelik gyermeküket, ugyanakkor a reformációt követõ éveket, a székely nép helytállását is pozitív példaként említette. Végül ismételten azzal zárta gondolatsorát, építsük tovább lelkünk templomát, mert csak úgy lehetünk boldogok a földön és az örök életben. A szentmise végén Pénzes József esperes-plébános is köszönetet mondott az ünnepre érkezett Tamás József püspöknek, az ünnepi szónoknak, paptestvéreinek, az énekkarnak, az oltár díszítõinek és a híveknek. (Antal Ildikó, Hargita Népe, 2008. szeptember 1.)

""

""

""

""

""

""

 


Templombúcsú – 2007Igent mondani Istennek

Az egyházközség legnagyobb ünnepét tartotta vasárnap (augusztus 26-án) a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia. Nem csak a névadó szent elõtt rótták le tiszteletüket a hívek, a búcsús szentmise egyúttal Márton Áron püspökre való emlékezés is volt.

 

Az egybeesés nem véletlen. A közel tizennégy éve épülõ templom nevének kiválasztásakor a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia mindenképpen kötõdni akart Márton Áronhoz. Erdély nagy püspökének születésnapja, augusztus 28. egyben Ágoston névünnepe. Ugyanakkor Márton Áron édesapja Ágoston volt, így e kettõs kötelék tette még indokoltabbá, hogy a plébánia Szent Ágoston védnökségét válassza.

A tegnapi ünnepi szentmise elején Tamás József püspök köszöntötte a híveket, ezt követõen Oláh Dénes, a kolozsvári Szent Péter-plébánia plébánosa méltatta prédikációjában Ágoston életét. „Ezékiel volt az a próféta, aki a fogságban rádöbbent arra, hogy mégis ott van Isten az Õ létével, nem hagyta magára, törõdik vele, megkeresi az elveszettet, ápolja a beteget, bekötözi a sérültet. Istennek ezt az embert megkeresõ, az eltévedtet visszaterelõ szeretetét Ágoston a saját életében tapasztalta meg. Megtapasztalta azt, hogyha egyszer Isten valakit kiszemelt magának, ha egyszer elhatározta, hogy karjaiba veszi, annak az embernek nincs menekvése, azt a sárból, a pocsolyából is egészen a csillagok magasságáig tudja emelni” – mondta a plébános, felelevenítve a szent életének viszontagságait. „Gondoljuk át testvéreink, mit teszünk felebarátainkkal. Igazi barátságokat ápolunk velük, amely arról szól, hogy egymást felemeljük Istenhez, avagy pedig mindenrõl szó van, csak éppen Istenrõl nincs? Kérjük a mai szentmisében Ágostont, imádkozza ki számunkra a bátorság adományát, legyen bátorságunk igent mondani a minket keresõ Istennek, és legyen bátorságunk igaz barátjaivá lenni a többieknek, keresõ embertársainknak” – fejezte be prédikációját a kolozsvári plébános. (Rédai Botond, Csíki Hírlap, 2007. augusztus 27.)

""

 ""

""

A fenti fotók a 2007-es templombúcsún készültek

 

""

Szent Ágoston búcsú 2005-ben (lent) és 2006-ban (fent) az épülő nagytemplomban

""