Szent Antal nagykilenced – 2016

 

Szent Antal nagykilenced a Csíksomlyói kegytemplomban

 

„Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába’
A kisded Jézus édesen pihent.
Te csodatévő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.”
(Szent Bonaventura himnusza Szent Antal tiszteletére; részlet)

Április 12-én kezdődik, és június 7-ig tart a csíksomlyói kegytemplomban a Szent Antal nagykilenced. Ebben az időszakban keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek szentmisék. A reggel 8-kor kezdődő szentmise szónoka felváltva fr. Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és fr. Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél 11-es szentmisén Bilibók Géza tusnádfördői plébános prédikál, az este 7-kor kezdődő szentmise keretében P. Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mond szentbeszédet. (Borsodi L. László ferences sajtóreferens)

 

 

Kilencedik kedd

 

 

Nyolcadik kedd

 

 

Hetedik kedd

 

 

Hatodik kedd

 

 Ötödik kedd

 

 
 Negyedik kedd
 

 

Harmadik kedd

 

 

Második kedd

   

 

Első kedd

 

 

 

 

Szent Antal nagykilenced a Csíksomlyói kegytemplomban – 2015

 

Április 14-én, kedden kezdődik a Szent Antal nagykilenced a csíksomlyói kegytemplomban. Június 9-ig keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek a szentmisék.

A reggel 8-kor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és fr. Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél 11-es szentmisén Veress Sándor-Levente kászonújfalvi plébános prédikál. Az este 7-kor kezdődő szentmise keretében Csintalan László tb. kanonok, tb. főesperes, csíkdelnei plébános mond szentbeszédet. (Borsodi L. László ferences sajtóreferens)

Szent Antal ünepe

 

 

Kilencedik kedd

 

 

Nyolcadik kedd

 

Hetedik kedd 

 

Hatodik kedd

 

 Ötödik kedd 

 

Negyedik kedd

  

 

Harmadik kedd

 

 

Második kedd

 

 

Első kedd

 

 

——————————————————————————- 

2014

——————————————————————————- 

 

Szent Antal nagykilenced a csíksomlyói kegytemplomban

Április 15-én, kedden kezdõdik a Szent Antal nagykilenced. Június 10-ig keddenként reggel 8-kor, délelõtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek a szentmisék. A reggel 8-kor kezdõdõ szentmise szónoka felváltva fr. Böjte Mihály csíksomlyói ferences házfõnök és fr. Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél 11-es szentmisén a Hargitafürdõn nemrég letelepedett pálos szerzetesek helyi elöljárója, Balla Barnabás prédikál. Az este 7-kor kezdõdõ szentmise keretében Illyés Zsolt csíkszentléleki plébános mond szentbeszédet. (csiksomlyo.ro) 

 

Páduai Szent Antal ünnepe

2014. június 13.

Csíksomlyói kegytemplom

 

 ""

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

*   *   * 

 

2013

Szent Antal kilenced Csíksomlyón a Hit Évében 

Nagykilenced április 16. – június 11. között

Páduai Szent Antal napja: június 13.
Szentmisék a csíksomlyói kegytemplomban: reggel 8, fél 11 és este 7 órakor
Szentmisék alatt gyónási lehetõség

A reggeli szentmisét fr. Bõjte Mihály csíksomlyói házfõnök és fr. Kakucs Szilveszter lelkész, a délelõtti szentmisét fr. Urbán Erik templomigazgató végzi, az esti szentmise szónoka Bartos Károly, a gyergyószentmiklósi Szent István Király plébániatemplom plébánosa.

 

Kilencedik hét

Fr. Urbán Erik elmélkedése – délelõtti szentmise

 

Nyolcadik hét

Fr. Urbán Erik elmélkedése – délelõtti szentmise

Fr. Bõjte Mihály elmélkedése – reggeli szentmise
 
 
Hetedik hét

Fr. Urbán Erik elmélkedése – délelõtti szentmise

 
 
Hatodik hét

Fr. Urbán Erik elmélkedése – délelõtti szentmise

Fr. Bõjte Mihály elmélkedése – reggeli szentmise
 
 
Ötödik hét

Fr. Urbán Erik elmélkedése – délelõtti szentmise

 

  
Negyedik hét

Fr. Urbán Erik elmélkedése – délelõtti szentmise

Fr. Bõjte Mihály elmélkedése – reggeli szentmise

 

Harmadik hét

Fr. Urbán Erik elmélkedése – délelõtti szentmise

 

Második hét

Fr. Urbán Erik elmélkedése – délelõtti szentmise

Fr. Bõjte Mihály elmélkedése – reggeli szentmise

 

Elsõ hét

Fr. Urbán Erik elmélkedése – délelõtti szentmise

 
 
 
 

 
 

Szent Antal kilenced Csíksomlyón – 2012


Fr. Urbán Erik OFM elmélkedései ⇒


* * * 

A Páduai Szent Antal tiszteletére tartott nagykilenced 2012. április 17-én, kedden kezdõdik, és kilenc kedden át, vagyis június 12-éig tart. A szentmisék a kegytemplomban reggel 8-kor, délelõtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek. A reggel 8 órás szentmisén fr. Urbán Erik OFM megbízott házfõnök, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója prédikál, a fél 11-kor kezdõdõ szentmisén György Balázs szárhegyi plébános, este 7 órakor pedig Dávid György, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánia plébánosa lesz az ünnepi szónok. Szent Antal ünnepét június 13-án, szerdán tartják. (Borsodi L. László ferences sajtóreferens)


  

Szent Antal nagykilenced Csíksomlyón (2011)
 
Április 12-én, kedden kezdõdött és június 7-ig tart a Szent Antal nagykilenced.
A csíksomlyói kegytemplomban keddenként
reggel 8-kor  Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM. atya, a csíksomlyói kegytemplom rendházfõnöke,
délelõtt fél 11-kor Gábos Zoltán, a málnásfürdõi egyházközség plébánosa
és este 7-kor Nt. György Tibor atya,
a Marosvásárhelyi Szent Miklós Kövesdombi egyházközség plébánosa
tartja a szentmisét és a szentbeszédet.
 
Az esti 7 órás szentmisét a Mária Rádió is közvetíti.
 
 
Kilencedik kedd
 
 
 
Nt. György Tibor plébános a Szent Antal nagykilenced utolsó keddjén ezüstmiséjét mondta a csíksomlyói kegytemplomban. Pappá szentelésének 25. évfordulójáért és 50. életévéért adott hálát Istennek paptársaival és a hívekkel együtt. P. Timár Asztrik atya a Mindig csak adni címû vers tolmácsolásával köszöntötte Tibor atyát, ugyanakkor megköszönte a kilenc kedden át végzett szentmiséket és értékes elmélkedéseit. A szentmisét követõen a hívek Tibor atya ezüstmisés áldásában részesültek, akik a szokott feltételek mellett búcsút is nyerhettek. Kívánjuk, hogy lelkipásztori szolgálatában és életében továbbra is kísérje az Úr áldása György Tibor plébános urat!
 
Mindig csak adni
 
A jó öreg kút csendesen ontja vizét
így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom:
csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek, tükre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút-életet,
osszak áldást és sok-sok szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
egyszerûen csak továbbadom.

(Ismeretlen szerzõ)

 


Gábos Zoltán plébános szentbeszéde – délben
 

Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM. atya szentbeszéde – reggel
 
 
 
Nyolcadik kedd
 

Nt. György Tibor plébános szentbeszéde – este
 
 

Gábos Zoltán plébános szentbeszéde – délben
 
 
Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM. atya szentbeszéde – reggel
 
 
Hetedik kedd

Nt. György Tibor plébános szentbeszéde – este
 
 


Gábos Zoltán plébános szentbeszéde – délben

 

Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM. atya szentbeszéde – reggel

 

 
 
Hatodik kedd

Nt. György Tibor plébános szentbeszéde – este
 
 
 
Gábos Zoltán plébános szentbeszéde – délben
 
 
Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM. atya szentbeszéde – reggel
 
 
 
 Ötödik kedd

Nt. György Tibor plébános szentbeszéde – este
 
 

Gábos Zoltán plébános szentbeszéde – délben
 
 
Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM. atya szentbeszéde – reggel
 
 
 Negyedik kedd 

Nt. György Tibor plébános szentbeszéde – este

 

 

Gábos Zoltán plébános szentbeszéde – délben
 
 

Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM. atya szentbeszéde – reggel
 
 
 
 Harmadik kedd
 
Nt. György Tibor plébános szentbeszéde – este
 
 
Gábos Zoltán plébános szentbeszéde – délben
 
 
Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM. atya szentbeszéde – reggel
 
 
 
Második kedd
 

Nt. György Tibor plébános szentbeszéde – este

 

Gábos Zoltán plébános szentbeszéde – délben 

Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM. atya szentbeszéde – reggel

 

Elsõ kedd 

Nt. György Tibor plébános szentbeszéde – este

Gábos Zoltán plébános szentbeszéde – délben

  
 
 
 

2010

 
"" 
 

  Ima a papokért

 
Urunk, adj jó papokat nekünk,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk.
Akik hivatásuk fenségét átérzik,
és azt nem saját fényüknek tekintik.
Akik szolgálni szeretnének Neked,
és nem uralkodni akarnak helyetted.
Akik a Te igazságaidat hirdetik,
és nem a saját igazságaikat terjesztik.
Akik a Te akaratodat kutatják,
és nem a sajátjukat erõltetik ránk.
Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok,
ha miattad õket éri bántás,
hanem mikor miattuk Téged ér ócsárlás.
Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nemcsak velünk elhitetni akarják.
Akik velünk együtt járják a göröngyös utakat.
Végül, Urunk, engedd megérteni,
hogy õk is csak emberek,
és õk is minél jobban megértsék:
mi bennük keressük jóságos Arcod fényét!
                       Assisi Szent Ferencnek tulajdonított ima
 

 
Fülöp László segédlelkész
vasár- és ünnepnapi szentbeszédeinek hangfelvétele
 
 
 


Szent László király ünnepe


Évközi 12. vasárnap – C év


Évközi 10. vasárnap – C év


Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe


Pünkösdhétfõ


Pünkösdvasárnap


Húsvét 7. vasárnapja


Urunk mennybemenetelének ünnepe


Húsvét 6. vasárnapja
                                           gloria.tv

 

2010

 
 
Véget ért a Szent Antal nagykilenced
 
Június 12-én, szombaton lesz a Kissomlyó-hegyen található Szent Antal kápolna búcsúja.
A szentmise délelõtt fél 11-kor kezdõdik, rossz idõ esetén a kegytemplomban tartják.

Vasárnap az esti 7 órás szentmisén lesz a gyermekek megáldása.
 
 
Szent Antal nagykilenced Csíksomlyón
 
Április 13-án, kedden kezdõdött és június 8-ig tart a Szent Antal nagykilenced.
A csíksomlyói kegytemplomban keddenként
reggel 8-kor T. Sárközi Sándor  piarista atya,
délelõtt fél 11-kor T. Kállay Emil piarista atya
és este 7-kor Ft. Oláh Dénes,
a Marosvásárhely-belvárosi egyházközség fõesperes-plébánosa
tartja a szentmisét és a szentbeszédet.
 
 
 
 
Ft. Oláh Dénes fõesperes-plébános szentbeszédei 

 
Kilencedik kilenced


Nyolcadik kilenced   


Hetedik kilenced


Hatodik kilenced 


Ötödik kilenced


Negyedik kilenced 


Harmadik kilenced


Második kilenced

 
Elsõ kilenced

 

 ""
 
T. Kállay Emil piarista atya szentbeszédeinek
hangfelvétele
 


kilencedik hét 


nyolcadik hét


hetedik hét 


ötödik hét


negyedik hét

 

harmadik hét
 
Kállay Emil piarista atya felkérésére a Szent Antal kilenced
második keddjén délelõtt Fülöp László atya, egyházközségünk káplánja
misézett és mondott szentbeszédet. 


                                   második hét                                       


 

 ""

Sárközi Sándor piarista atya szentbeszédeinek
hangfelvétele

 


Kilencedik hét


Nyolcadik hét


Hetedik hét


Negyedik hét


Harmadik hét


Második hét


Elsõ hét

 

 Forrás:
www.csiksomlyo.ro
www.gloria.tv

 


 

Erõt adó évfolyam-talalkozó

 

""

                                                                                            Fotók: Nagy Gyöngyvér

Papi találkozót tartottak szerda (április 7.) este a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. Pénzes József plébános egykori osztálytársait látta vendégül pappá szentelésük 32. évfordulóján.

Gyulafehérváron 1978-ban szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök azt az évfolyamot, amelynek tagjai találkozójukat tartották szerdán a Szent Ágoston-templomban. Az ünnepi szentmisén a vendéglátó prédikációjában emlékezett arra, hogy a szentelõ püspöknek engedelmességet fogadva nagy öröm töltötte el õket. Az azóta eltelt 32 év mindannyiukat próbára tette, és a nehézségekben erõt ad az évente tartott találkozó. Amit az ember gyakorta használ, már nem olyan csillogó, értékébõl veszít. Így az ember ígéreteiben sem olyan magabiztos. Ezért kell idõnként visszatérni a tiszta forráshoz     – fogalmazott Pénzes József. Ilyen tiszta forrás ez évfolyam tagjainak, hogy találkozóik során elmondják egymásnak örömeiket, sikereiket, bánatukat, nehézségeiket. Az emmauszi tanítványok példája mutatja, hogy Jézus a legnehezebb pillanatban sem hagy magunkra. Ahogy nekik megjelent és bátorította õket, úgy a találkozóra érkezett papok, de a hívek számára is hasznos útravaló: van öröm az életben , és ezt az örömöt Jézusban kell keresni. Jézus pedig azt mondta: Itt vagyok veletek – hangsúlyozta Pénzes József. Hálaadó szentmise volt a kapott örömökért a szerdai, amelyben a jelenlévõk emlékeztek három elhunyt osztálytársukra: Balog Árpádra, Baumann Mihályra és Bálint Jenõre. (Takács Éva, Hargita Népe)

 

Szentelõ püspök: Dr. Jakab Antal pk.
Szentelés helye: Gyulafehérvár

Elhunyt társaink:

Balogh Árpád
Mauman Mihály
Bálint Jenõ

Az 1978-ban szentelt évfolyamtársak:

Ciobanu János (Belényes)
Fagea László (Batiz)
Gyenge Béla (Nagyszalonta)
Heinrich József (Ótelek)
Henger Mihály (Németország)
Kádár István (Kolozsmonostor)
Kiss Albert (Nagyvárad-Olaszi)
Márton Gábor Benedek (Szászrégen)
Máthé Vilmos (Brassó)
Mátyás Gábor (Zeteváralja)
Nagy József (Csíkcsicsó)
Pénzes József (Csíkszereda, Szent Ágoston)
Portik Bakai Sándor (Szentegyházasfalu)
Sántha István (Békés, Magyarország, civil egyházi szolgálatban)
Simó Sándor (Kadicsfalva)
Vakaria Béla (Csíkszentmárton)

""
Kádár István esperes (Kolozsmonostor) az ünnepi szentmise fõcelebránsa

Harsányi Lajos

A levita énekel

Engem az Úr ragadott el magához,
Õ tette Szent palástját vállaimra,
Azóta látok minden égi titkot,
enyém az arany, tömjén és a mirha.

Szép ezüst ékszer, Anyám búcsúcsókja,
a Földrõl csupán ezt hoztam magammal,
E helyre, mely az örök lét küszöbje,
melyen úgy állok, mint egy fényes angyal.

Nem értitek mivé lettem e percben,
mily szédületes magasokban állok,
Hogy mily kicsinyek hozzám a hegyek mind,
s az ûrben száguldó csillagvilágok.

Az Õ hatalmas Szent aranykeze most,
miként örök tûz, pihen áldva rajtam,
Én választottam a legszebb világot,
a legbölcsebb igéket mondja ajkam.

Én nálam szebbet senki nem dalolhat,
én nálam szebbet senki sosem látott,
Ó, ihletésim szárnyas víziói,
a nagy világ bámulni fog rátok.

Most sanda szem bután rám meredhet,
sok irigy ajk kiálthat utánam,
Meg nem sebez hegye mérges nyilaknak,
örök halmokra lépett már a lábam.

És fönt a halmon minden aki tiszta,
a Szent, a nép: az én dalom dalolja,
És inkább meghalok, semhogy akárki
a dicsõségem egyszer megrabolja.

Ó szálljatok ezüst galambok, évek,
majd roppant angyal száll a tengerekre,
Megesküszik halhatatlan nevekre,
hogy vége van a szárnyas Szent idõknek.

Akkor lehull a szemrõl minden fátyol,
akkor kitágul szeme mindeneknek,
És fényben látnak engem: ihletettjét
a legnagyobbnak, az örök Istennek.
 

Incze Tihamér kántor úr meglepetésként egy általa megzenésített Én nem kívánok Uram… címû dallal köszöntötte az ünneplõ paptestvéreket. A dal Kelemen Marika és Kelemen József elõadásában csendült fel. Pénzes József plébánosunk meghatódva emlékezett, hiszen több évvel ezelõtt, teológia tanár korában Gyulafehérváron ugyanezzel a dallal – akkor gitárkísérettel – köszöntötte õt egy szent ünnep alkalmával a fiatal kántoriskolás.

„Kedves paptestvérek és híveim, én azt kívánom, hogy továbbra is, ameddig az Úristen akarja, ott, ahol akarja, ne a népeket, hanem a lelkeket próbáljuk meg Istenhez vezetni, és soha ne essünk abba a hibába, hogy tekinteteknek kitett színpadon szerepeljünk” – tolmácsolta a dal üzenetét Pénzes atya paptestvéreinek és híveinek egyaránt.

Én nem kívánok Uram…

Én nem kívánok Uram, hírnevet magamnak
Tûnjek el a végtelenbe én.
Hagyom a nevet a szomjazó idõnek
Játszadozzék vele a szegény.

Én nem kívánok Uram, népeket magamnak
Tekinteteknek kitett színpadot.
Csak egy zugot, hol halk észrevétlen
Vethetem a menyország magot.

Én nem kívánok Uram, tapsokat s hozsannát
Csöndes csendet adj Uram nekem.
Ahonnét lelked láthatatlan lángját
Hûvös szívekbe belehelheted.

Én nem kívánom Uram, úgy ahogy szeretném
A magam útját már nem akarom.
Te csak szólj és hallgat Rád a lelkem,
Munkára készen szívem és karom.

Én nem akarok Uram, dolgozni már máshol,
Csak ott és addig, amíg akarod.
Már nem vagyok semmi sem magamnak
Én csak a lelked árnyéka vagyok.

"" 

""

Sík Sándor

A titok

XXV. Mennyegzõs ének

Nem! Gyûlölöm a lemondás igéit,
Minden fél-élet átkozott legyen!
Nem kellenek a félszemû hunyorgók:
Én óriásra nyitom a szemem,

Hogy beleférjen minden, ami fény,
És ami tûz, mind a lelkembe égjen.
Átkozott, aki lehunyja szemét
És megbújik penészes pincemélyen.

Nem! Ez a könny nem a letörtek könnye,
Akik siratnak pernyés perceket,
És nem a bágyadt bénák reszketése,
Akik nyögnek egy zárt ajtó megett.

Ama látóknak könnye ez a könny,
Akik a déli napfénybe nevetnek.
Ebben a könnyben arany arca ég
Álmatlan lángú mélységes tüzeknek.

És ez a dal nem az elfordulóké:
Táncos, tüzes, nevetõ nászdal ez,
Azoké, akik mélyrõl mosolyognak,
És akiknek az éj is énekes.

Megkoszorúzva égõ homlokom,
Fehér köntösben, daloló szemekkel,
A menyegzõre szökdelve megyek
Ezekkel a halk nászi énekekkel.

Mert átkozott, aki a teli kelyhet
Csak félig issza. Törvény ez, kemény.
És halott, aki félig mer csak élni,
És aki sír a násznap reggelén.

Én a kelyhemet fenékig iszom,
Mind a két karom ölelésre tárom.
Mindent, ami van, mindent, ami jön,
Mindenkit idelenn és odafönn:
Jegyajándékul nekem adja Párom.

Minden az enyém és bennem a Minden,
Összefog mindent ez a szerelem.
Testvérem mind, akinek szent az élet,
És õk a nevetõ nászi kíséret,
És õk dalolják a nászdalt velem.
 

""

""
Emlékül egy szál virág és templomunk szimbóluma a kerámiatálon