Virrasztó imádság és Szentmise elhunyt Ft. Pénzes József címzetes esperes, plébánosért

2018. február 14-én (szerda), 15-én (csütörtök), 16-án (péntek) a csíkszeredai Szent Ágoston templomban este 6. órától virrasztó imádságot végzünk, 7. órától Szentmiseáldozatot mutatunk be elhunyt lelkipásztorunk lelke üdvéért.

Ugyanakkor imádkozunk új papi és szerzetesi hivatásokért, hogy az Úr küldjön munkásokat szőlőjébe, hiszen az aratnivaló sok, de a munkáskevés! (vö. Mt 9,37-38)

Kérjük, hogy aki teheti vegyen részt ezeken az alkalmakon.