2020. Nagyszombat és Húsvét Vigíliája

Nagyszombaton templomainkban a szent asztal, az oltár megfosztva áll. Az Egyház  csendben Urunk Jézus Krisztus sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról, sírba tételéről elmélkedik. Virraszt, mert bízik, remél a feltámadásban.

A templom nyitva van, hogy a csendben te magad is elidőzhess Jézus sírjánál idehozva nehézségedet, köszönetedet, reménytelenségedet, hogy majd megtelt szívvel és új reménnyel távozhass.

Az ősi hagyományok szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni (2Móz 12,42), úgy hogy az Evangélium intő szavai szerint (Lk 12,35) a kezükben égő gyertyát tartó személyek hasonlókká válnak azokhoz, akik Urunk érkezésére várnak, hogy amikor megjön, éberen virrasztva találja és terített asztalhoz ültesse őket.

 

A mai vigíliának, Húsvéti ünneplésnek négy része van: 1. tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, bevonulás a templomba, majd a húsvéti örömének (Exultet) felcsendülése. Ebben a rendkívüli időben, amikor a hívek nem vehetnek részt és segédkezők (ministránsok) sem lehetnek a liturgia a húsvéti gyertya megáldásával, meggyújtásával kezdődik a templomban; 2. igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal; 3. a keresztség liturgiája és a keresztségi fogadás megújítása; 4. az Eukarisztia liturgiája

A liturgia, az ünneplés továbbra is a hívek jelenléte nélkül történik, de adott a lehetőség, hogy otthonainkban, a média segítségével kapcsolódjunk be Húsvét Vigíliájának ünneplésébe átérezve annak örömüzenetét, Krisztus győzött a halálon, úrrá lett a sötétségen, feltámadt és velünk akar haladni életünk útján, hogy örömünk ezzel teljes legyen.

Útmutató a Nagyszombati készülethez, Húsvét Vigíliájának szertartásához itt található.

A liturgia templomunkban ma este 8. órakor kezdődik, melyet élő közvetítésben a YouTube csatornán lehet követni és belekapcsolódni.