2020. Nagypéntek

Nagypénteken Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk templomainkban. A kereszt, mely korábban a kivégzés és a szégyen fája volt, Krisztus világot megváltó győzelmének jelévé vált, ezért hódolunk ma előtte. Felnézünk a keresztfára, melyen Megváltónk megszerezte a mi üdvösségünket és átérezzük, hogy milyen nagy volt bűneink váltságdíja.

Életünk folyamán sokszor voltunk hűtlenek. Krisztus a mi bűneinkért, hűtlenségeinkért is szenvedett és meghalt, hogy visszakapcsoljon az Atya szeretetébe, ezért ma őszinte bűnbánattal járuljunk Urunk keresztjéhez, kifejezve hálánkat, szeretetüket és hűségünket.

Templomainkban ma nincs szentmiseáldozat. A liturgia csendes bevonulással és arcraborulásal kezdődik Exc. és Ft. Tamás József püspök atya vezetésével.

A nagpénteki szertartásnak három része van: 1. igeliturgia, 2. hódolat a szentkereszt előtt, 3. szentáldozás.

Otthonainkban, a média segítségével kapcsolódjunk be a mai szertartásba, hogy így is átérezhessük nagypéntem mondanivalóját és üzenetét.

Útmutató a nagypénteki liturgia követéséhez itt található.

A liturgia templomunkban 18. órakor kezdődik, melyet élő közvetítésben a YouTube csatornán lehet követni és belekapcsolódni.