Bérmálás 2015

Angelus Silesius:

Könyörgés a Szentlélekhez

Szentlélek! Fő jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élő, nagy hitet!
Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hűvösítsen,
Hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.
Fő Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!
Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.
Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,
És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad:
Igazság Lelke csak Te vagy!
Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jő:
Örökre nálam marad Ő!

Fordította: Szénási Sándor


Pünkösd vasárnapján ünnepi szentmise keretében bérmálkoztak a Szent Ágoston plébánia fiataljai. A bérmálás szentségét Tamás József püspök atya szolgáltatta ki

Május 24-én, pünkösdvasárnap délelőtt 11 órakor harangzúgás közepette, kereszttel az élen, követve az egyháztanáccsal bevonult a templomba 98 székely ruhába öltözött bérmálkozó fiatal (54 fiú és 44 leány), követve a püspöki segédlettel – Ft. Páll Barna Vilmos alcsíki főesperes, Simó Gáspár spirituális, Ft. Tamás József püspök úr és titkára, valamint a Szent Ágoston-egyházközség papjai.

Az oltár előtt Bucur Timea szavalt majd a házigazda Pénzes esperes-plébános köszöntötte a Főpásztort és fölkérte, szentelje meg az új orgonát. Majd a püspök atya megáldotta a kivetítőt és a bronzból öntött keresztkutat is. Ezután következett V. Majzik Mária Angyali üdvözlet és Himnusz kerámiaalkotásainak leleplezése. A művésznő felolvasta Jókai Anna Kossuth-díjas írónő neki címzett laudációját, majd dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke, valamint Antal Attila alpolgármester mondott beszédet a leleplezés alkalmával. Az ünnepségen jelen volt még Lukács Bence Ákos csíkszeredai magyar konzul és felesége.

Ezzel kezdetét vette a bérmálási szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. Végezetül elhangzott Angelus Silesius:Könyörgés a Szentlélekhez című költeménye Péter Bernadett és Banga Andrea előadásában, majd a házigazda plébános köszönője zárta a szentmisét. A püspök úr szólt a megbérmáltakhoz és az egész népet megáldotta. A himnuszok eléneklése után orgona- és harangszó kíséretében vonultak ki a templomból.