Gondolatok papszentelésre készülve

ujpapok

A papszentelések időszaka Erdély-szerte június vége, július eleje. Az idén szentelendők/szenteltek a Vasárnap hetilap hasábjain vallottak hivatásukról, céljaikról. Összeállításunk ebből, illetve Jakubinyi György érsek kapcsolódó írásából közöl szemelvényeket. Mindenik írás végén megtalálják az újság azon lapszámához vezető linket, amelyben a teljes szöveget is elolvashatják.

Tovább