Húsvét 2012

Krisztus feltámadása

Ünnepi szentmise  húsvétvasárnapján

Diadalmas húsvét

Húsvét a kereszténység legnagyobb s legrégibb ünnepe, az ünnepek ünnepe! Ünnepelünk, mert a nagypéntek csillagtalan s vigasztalan éjszakáját a föltámadás győzelmes hajnala váltotta fel. Mennyi sötétség s reménytelenség, mennyi könny s keserűség borong ott a kereszt tövében, és mily diadalmas fény s remény, mily öröm s vigasz ömlik el húsvét reggelén, amikor Krisztus lepecsételt sírköve felpattan! Ott a lélek fájdalmas jajai, itt az alleluja öröme. A keresztfa, a töviskoszorú eltűntek, s a lándzsával átdöfött Szent Szív húsvét hajnalán újra elkezdett dobogni.

Tamás József
római katolikus püspök