Bérmálás 2012-ben

A bérmálkozó imája

Szentlélek Úristen, szeretet Istene,
Hét ajándékodat kérem Tőled esdve!
Értelemnek Lelke, adj világosságot,
Hogy jól megismerjem a Te tanításod.
Tudománynak Lelke, segíts mindazt tudnom,
Minek segélyével égbe lehet jutnom.
Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed
Bölcsen elrendezni földi életemet!
Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak,
Hogy mint cselekedjem helyesen, Te súgjad!
Lelkierő Lelke, bűn elleni harcra
Kitartást és erőt, szent kegyelmed adja!
Jámborságnak Lelke, add, hogy buzgó legyek,
Szentségeket, imát, szentmisét szeressek.
Istenfélelemnek Lelke, add kegyelmedet,
Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek!


Pünkösd vasárnapján a délutáni ünnepi szentmisén 131 fiatal bérmálkozott a Szent Ágoston-templomban. A bérmálás szentségét Tamás József püspök atya szolgáltatta ki a bérmálkozó lányoknak és fiúknak, akiket Pénzes József esperes-plébános készített fel a Szentlélek befogadására


Fotó: Mosui Tibor és Nagy Gyöngyvér