Húsvét Ünnepe

Húsvét reggeli eledelszentelés

Kérünk, Urunk, Istenünk, áldd meg ezen eledeleket, amelyeket tőled kaptunk, hogy az emberi nem fenntartsára és üdvösségére szolgáljon. Szent neved segítségül hívására adj testi erőt éslelki oltalmat mindazoknak, akik ebből táplálkoznak.

Húsvét Vigíliája

Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát Urunk feltámadásának fényével beragyogtad. Kérünk, éleszd föl Egyházadban az istengyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked.

Fotó: Dobos Ibolya