Nagyhét a Szent Ágoston templomban

Nagypéntek – Jézus szenvedésére, kereszthalálára és temetésére való mlékezés

Keresztút járás a templom körül

Nagycsütörtök – az utolsó vacsorára való emlékezés, az Oltáriszentség és az Egyháziren, a papság megalapítása. Jézus szenvedésének kezdete

Az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja a nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik, középpontja a húsvéti virrasztás, befejezője pedig húsvétvasárnap esti dicsérete – részletezi a római katolikus egyház általános naptára. Az ünneplés a húsvét eseményének hármas tagja: a három nap nem előkészület a húsvétra, hanem maga az ünnep. A napokat ősi módon, az ószövetségi számlálás alapján estétől estéig veszik. Így a nagycsütörtök estétől nagypéntek délutánig tartó időszak az Úr szent vacsorájának emlékezete és szenvedésének kezdete. Nagypéntek estétől nagyszombat estéig Jézus kínszenvedése és halála az emlékező ünneplés tárgya. Nagyszombat estétől húsvét vasárnap estig tart a harmadik nap. „Ekkor éri el a liturgia ünneplése tetőfokát. Ugyanebbe a harmadik napba tartozik bele a húsvétvasárnapnak, az ünnepek ünnepének liturgiája is. Húsvétvasárnap estéjén ér véget a szent három nap” – írja Radó Polikárp. Tovább …

Nagyhétfő, Nagykedd és Nagyszerda Triduum – Lelkinap

Ft. Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója kisérésével

Köszönet Sajgó Balázs atyának a megtett lépésekért, a közöttünk töltött időért, magvetésért és Isten örömüzenetének a tolmácsolásáért. Hisszük azt, hogy majd e három napnak a jóságos eredménye, gyümölcse is meglátszik a lelkekben.

Öröm volt látni, érzékelni, hogy a Lelkinapok alkalmával tele volt a templom és sokan kiengesztelődtek a bűnbánat szentségében is, hogy lelkük igazán tiszta, békés lehessen.