Közösségünk elbúcsúzott Bálint István segédlelkésztől

Vasárnap (júl. 19-én) a 9 órás, a 11 órás és az esti 6 órás szentmiséken köszönt el közösségünktől Bálint István segédlelkész, akinek plébánosunk Bálint Emil plébános, felcsíki főesperes megköszönte itteni szolgálatát, kérve a jó Isten áldását új szolgálati helyére, a rábízott közösségre is.

Elbúcsúzott a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia közössége Bálint István segédlelkésztől, aki papi hivatását 2020. augusztus elsejétől székelykeresztúri plébánosként folytatja.

Vasárnap az egyházközség nevében Kelemen József kórustag is meg köszönte a segédlelkész hétéves szolgálatát.

Gyulafehérváron szentelték pappá 2009. június 29-én a nyikómalomfalvi születésű Bálint Istvánt. Első segédlelkészi kinevezését Csíkszentgyörgyre kapta. Négy év szolgálat után a csíkszeredai Szent Ágoston-plébániára helyezték.

Az itt eltöltött hét év után plébánosi kinevezést kapott, augusztus elsejétől Székelykeresztúron végzi papi teendőit. Vasárnap a Szent Ágoston-plébánia hívei nevében Kelemen József mondott köszönetet a Csíkszeredában végzett áldozatos munkájáért. Az egyháztanácsos azt mondta, örülnek a plébánosi kinevezésének, de szomorkodnak is, mert itt hagyja ágostonos híveit, akiket az eddigi segédlelkészek közül a leghosszabb ideig szolgált. Tovább …

Fotó: Dobos Ibolya

Esti 6 órás, ifjúsági szentmise

Fotó: Illyés Gellért