Szentelések és első kihelyezések Gyulafehérváron

Jakubinyi György érsek szentelte pappá Tamás József segédpüspök és az egyházmegye papságának képviselői jelenlétében 2016. június 29-én a gyulafehérvári szeminárium végzős növendékeit, akik a szentelés után megkapták első dispozíciójukat is: BOTH LÁSZLÓ Szovátán, FARKAS ZSOMBOR Gelencén és ILYÉS LEHEL Gyergyóalfaluban lesz segédlelkész augusztus 1-jétől.

A diakónusszentelésben egy nappal korábban a kézdivásárhelyi Albert István-Csaba, a csíkszeredai Bojtor Attila György, a csíkszentdomokosi Bíró Károly és a csíkszentsimoni Jánossi Imre akolitusok részesültek.
Isten áldása kísérje új szerpapjainkat és papjainkat papi életükben és szolgálatukban!
romkat.ro
További fotók a SIS Facebook-albumaiban: