A kicsapongó élettől az igaz hit védelméig

Szent Ágostonra, a nagy megtérőre emlékezik a katolikus egyház augusztus 28-án. A csíkszeredai Szent Ágoston-plébániatemplom védőszentjéről augusztus 27-én emlékezik meg az egyházközösség. A vasárnapi búcsús mise fél egytől kezdődik, amelyen Koncsag László szentegyházasfalvi plébános mond szentbeszédet.

Szent Ágoston az észak-afrikai Tagastéban született 354-ben. Atyja eleinte pogány volt, édesanyja, Szent Mónika keresztény. Zavaros fiatalsága volt tanulás és erkölcs terén is. Szónoki és jogi tanulmányokat folytatott Karthágóban. Anyja vallásosságát sokáig dajkamesének tartotta. Pogány társaival kicsapongó életet élt, házasságon kívül született fia, Adeodatusz. Anyja kitartó próbálkozásai elől, hogy megtérjen, 383-ban Rómába, majd Milánóba szökött. Mónika utána ment, akinek imái és könnyei mellett Milánóban Szent Ambrus beszédei térítették meg. Tovább…